Anasayfa      Hakkımızda      Ürünler      Sektörler      Destek      İletişim                                                                                

 

Ürünler

   ENJEKSİYON, EKSTRUDER BESLEME SİSTEMİ

 

Plastik enjeksiyon, PVC extruder makinaları ile üretim yapan tesislerde hammaddenin enjeksiyon ve ekstruderlere aktarımı için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Düşük üretim kapasitesi olan makinalarda toz veya granül haldeki hammaddeler, makina bunkerine el ile yüklenmektedir. İşçiliğin azaltılması amacıyla makina hazneleri üzerine yerleştirilen vakumlu yükleyicilerden yararlanılmaktadır. Vakumlu yükleyiciler plastik enjeksiyon makinasının yanında yere konulan kova veya kaplardan malzemeyi çekerek yükleme yapmaktadır. Her plastik enjeksiyon veya PVC ekstruderin üzerinde bir adet vakumlu yükleyici bulunmaktadır. Bu sistemlerde makinaların yanına toz PVC veya plastik hammaddenin taşınması gerekmektedir. Malzeme miktarları takip edilmelidir. Ayrıca plastik enjeksiyon / pvc ekstruder fabrikasında sürekli hammadde taşıma ve yer değiştirme işlemleri yapılmaktadır. Merkezi plastik veya pvc besleme sistemi, aynı hammaddeyi kullanan farklı makinalara aynı anda veya sırayla hammadde transferini sağlamaktadır. Toz pvc, plastik granül, polietilen, polipropilen, kalsit gibi hammaddeler silo gibi bir depolama biriminden alınarak birçok enjeksiyon veya extrudere otomatik olarak aktarılabilmektedir. Her makina üzerinde bulunan küçük boyutlu hammadde yükleyici haznelere boru hattı yardımıyla malzeme aktarılmaktadır. Sistem enjeksiyon ve extruder haznelerinin sürekli dolu tutulmasını sağlamaktadır. Hammadde yükleyici haznelerde seviye sensörleri ve akış kontrol vanaları bulunmaktadır. Haznede malzeme seviyesi düştüğü zaman sistem otomatik olarak çalışır, silodan malzemeyi alarak ilgili makinanın haznesine aktarır. Her makinanın haznesindeki malzeme miktarı, ana silonun durumu otomasyon sisteminin scada ekranından takip edilebilmektedir. Merkezi enjeksiyon, extrüder besleme sistemi sayesinde hammaddenin makinalara yüklenmesi, malzeme takibi gibi işlerde işçilik maliyeti azalmaktadır. Üretim alanında hammadde çuvalları, taşıma kapları bulunmamaktadır. Üretim maliyetleri düşmektedir.


Enjeksiyon Extruder Besleme

 

PVC Plastik enjeksiyon extruder yükleme sistemi

 

PVC plastik dozajlama enjeksiyon besleme mixer


Enjeksiyon Ekstruder Besleme Sisteminin Bileşenleri

Hammadde Silosu: Toz pvc, polietilen, polipropilen granül, kalsit, plastik gibi hammaddelerin depolandığı silodur. PVC Kalsit Hammadde Stok Silosu
Pompa Sistemi: Malzemenin taşınması için gerekli basınçta havayı sağlamaktadır. PVC nakil pompası blower

Kontrol Paneli: Sistemin çalışması için gerekli şalt ve otomasyon malzemelerini içermektedir. Sistem PLC kontrollü çalışmaktadır. Merkezi bir bilgisayar sistemine bağlanarak çalışma bilgileri kayıt altona alınmakta, sistemin parametreleri ayarlanabilmektedir. Polietilen Polipropilen PVC yükleme pompası otomasyon ekranı

Hammadde Yükleyici: Hammaddenin aktarılıp makinalara beslemek için hazır tutulduğu ekipmandır. Her bir hammadde yükleyici ortak bir noktadan hammadde çekebildiği gibi, bağımsız olarak hammadde alabilmektedir. Plastik Hammadde Yükleyiciler


Plastik Enjeksiyon ve Ekstruder Tesislerinde Dolum ve Yükleme Sistemleri


PVC, kalsit, pp, pe silo dolum sistemleri

Mikser besleme ve doazjlama sistemleri

PVC, kalsit, pp, pe Big bag dolum sistemleri

Ambalaj dolum sistemleri

PVC, kalsit, pp, pe Çuval dolum sistemleri

Silobas dolum sistemleri

Depo, bunker dolum sistemleri

Plastik yükleyici sistemleri

Çuvaldan siloya plastik pvc kalsit pp pe hammadde dolumu
Silo Dolum
Plastik pvc kalsit pp pe Mikser dolum sistemi
Mikser Dolum
Plastik pvc kalsit pp pe Kamyon doldurma sistemi
Kamyon Dolum
Plastik pvc kalsit pp pe Big bag doldurma sistemi
Big Bag Dolum


Plastik Hammadde Boşaltma Sistemleri


Silo boşaltma sistemleri

Mikser boşaltma sistemleri

Tank boşaltma sistemleri

Big bag boşaltma sistemleri

Oktabin boşaltma sistemleri

Ambalaj boşaltma sistemleri

Çuval boşaltma sistemleri

Kamyon boşaltma sistemleri

Konteyner boşaltma sistemleri

Liner bag boşaltma sistemleri

Depo tahliye sistemleri

Plastik pvc kalsit pp pe Silo Boşaltma Sistemleri

Silo Boşaltma
Plastik pvc kalsit pp pe Big Bag Boşaltım Sistemi
Bigbag Boşaltma
Plastik pvc kalsit pp pe Çuval Torba Boşaltma Sistemi
Çuval, Torba Boşaltma
Plastik pvc kalsit pp pe Kamyon Boşaltma, Silo Dolum Sistemi
Kamyon Boşaltma


Plastik, Pvc, Kalsit, PP, PE Hammadde Taşıma, Nakil Sistemleri


Kamyondan depodan siloya plastik, pvc, kalsit, pp, pe malzeme taşıma sistemleri

Çuval ve big bag ile gelen plastik, pvc, kalsit, pp, pe hammaddelerin silolara aktarılması

Silolardan üretim hattına plastik, pvc, kalsit, pp, pe hammadde nakil sistemleri

Big bag boşaltma sisteminden üretim tesisine plastik, pvc, kalsit, pp, pe malzeme taşınması

Üretimden çıkan ürünlerin silolara aktarma uygulamaları

Silodan kamyon ve silobasa malzeme aktarım sistemi

Silo çıkışından big bag dolum makinasına malzeme aktarımı

Üretim hattından çıkan tozların filtrelere aktarımı, toz toplama sistemleri

Toz toplama jet filtre sisteminden stok silosuna toz nakil sistemi

 
Big bag ve çuvaldaki hammaddenin siloya aktarımı

Hammadde Dozajlama ve Besleme Sistemleri

Dozaj sistemi ile plastik, pvc, kalsit, polipropilen, polietilen silolarından mikserlere ve üretim hattına tartımlı malzeme aktarımı
Üretim hattı besleme uygulamaları
Big bag ve çuval içerisinde bulunan malzemelerin prosese beslenmesi
Reaktör tankı besleme sistemleri
Sıvı ve gaz proseslerine kimyasal madde enjeksiyon sistemleri

Anahtar Teslim Hammadde Otomasyon Sistemleri

Üretim tesisine hammadde temininden bitmiş ürün çıkışına kadar; hammadde taşıma, yükleme, boşaltma, dozajlama, depolama ile ilgili ekipmanların bir arada çalıştığı anahtar teslim çözümler.

 

 

Endüstriyel Çözümler

Hammadde Taşıma ve Dozajlama Sistemleri

Havalı Taşıma ve Dozajlama Sistemleri

Ekipmanlar

Seyyar Havalı Taşıma Sistemi

Yazılım Geliştirme

 

Ekipman ve Parça Üretimi

Dişli ve Redüktör

Hava Kilidi / Hücre Tekeri

Akış Kontrol Yön Klepesi

Hava Körüğü (Blower)

Jet Filtre

Çuval Boşaltma Sistemi

Big Bag Boşaltma Sistemi

Silo Ekipmanları

Silo Kontrol Sistemi

Helezon Konveyör

Dolum Körüğü

Özel Tasarımlı Makinalar

Anasayfa

Hakkımızda

Ürünler

Sektörler

Destek

İletişim

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polimak Grup Endüstriyel Üretim San. AŞ.