Polimak POWTECH 2022 Fuarı

Powtech; toz, granül, dökme katı hammaddelerin üretim ve işleme süreçlerini kullanan tüm endüst-riler için dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından biridir. Bu platformda tanıtılan ürünler parça-cık analizi ve karakterizasyonu, ölçüm kontrolü, otomasyon, üretim aşamaları; kırma, öğütme, ele-me, karıştırma gibi dökme malzeme elleçlenme süreçlerini kapsar.
Polimak olarak biz de geliştirdiğimiz en yeni ve etkili dökme hammadde sistemlerini kullanıcılarımı-za tanıtmak için Powtech fuarında 3. salon 3-431 numaralı standda yer alacağız. Kuru dökme malze-melerin depolanması ve taşınması çözümlerimizi sergileyeceğimiz standımızda sizleri görmekten mutluluk duyarız.
Powtech fuarına ücretsiz bilet için lütfen bize ulaşın;

Mesaj Gönder