ÜRÜNLER

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER

 

EKİPMANLAR

 

 

TEKNOLOJİ PAKETLERİ

Uçucu Kül Transfer Fly Ash Taşıma


Kül Tahliye, Taşıma ve Dolum Sistemleri

Kömür yakıtlı kazan kullanan endüstriyel tesisler ve termik santrallerde yanma sonucu kül ve curuf oluşmaktadır. Yüksek sıcaklığa sahip bu külün tozları ortama yayılmaktadır. Mekanik ve pnömatik taşıma sistemleri, oluşan külü kazan sisteminden alarak ortama yayılmadan silolara aktarmaktadır. Silolarda biriken kül tozsuz olarak kamyonlara doldurulmaktadır.

Plastik Enjeksiyon Ekstrüder Besleme


Plastik Enjeksiyon, Ekstrüder Besleme Sistemleri

Plastik malzeme üreten tesislerde enjeksiyon ve ekstürder makinalarına sürekli malzeme beslenmesi gerekmektedir. Merkezi besleme sistemleri yardımıyla mikserden çıkan veya silolarda depolanan plastik hammaddeleri otomatik olarak makinalara aktarılmaktadır.

Tozsuzlaştrma filtre toz toplama sistemi

Toz Toplama ve Filtreleme Sistemleri

Endüstriyel tesislerde malzeme dolumu, boşaltılması ve aktarımı sırasında ortama yayılan tozların filtrelenmesi, toplanması, depolanması ve bertaraf edilmesini sağlayan sistemler.

Pnömatik Paket Sistemler


Pnömatik Paket

Toz ve tanecikli malzemelerin pnömatik taşıma yöntemi ile istenilen noktalar arasında taşınmasını sağlayan hazır transfer ünitelerini kapsamaktadır. Uygulamaya göre sabit veya mobil paket sistemler bulunmaktadır.

Hammadde Otomasyonu


Hammadde Otomasyonu

Farklı hammaddelerin üretim tesislerine girişi ile hammadde otomasyonu başlamaktadır. Boşaltım, dolum, karışım hazırlama, transfer, depolama, mikser sistemleri ile malzemeler işlenmektedir. Proses ihtiyacına göre otomasyon, toz toplama, dozaj sistemleri kullanılmaktadır. Bitmiş son ürünler için paketleme ve yükleme sistemleri bulunmaktadır.

Çimento Transfer Tesisi


Çimento Transfer Tesisi

Büyük hacimli çimento yükleme ve boşaltma operasyonlarında çimento transfer tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Gemiler ile bigbag içerisinde gelen çimentonun silolarda depolanması, silobaslara aktarılması, silobas ile gelen malzemelerin bigbaglere doldurulması, çuvallanması gibi farklı senaryolara göre çimento transfer tesisleri kurulabilmektedir.

 

HİZMETLER

Endüstri 4.0 yazılım scada veri toplama kestirimci bakım


Endüstriyel Yazılım Geliştirme

Polimak endüstriyel uygulamalar için yazılımlar geliştirmektedir. Endüstriyel tesislerde bulunan pompa, motor, vana, sensor, dozaj cihazlarının kontrolü için gerekli olan PLC, otomasyon panoları ve yazılımlarının geliştirilmesi, bilgisayar ortamında hareket kontrolü, grafik tabanlı tasarım yazılımları geliştirilmektedir.

Endüstriyel Proje Proses Tasarım


Proje Hazırlama ve Danışmanlık

Üretim hatlarının tasarımı , projelendirilmesi, imalat, montaj ve devreye alma süreçlerinde teknik destek verilmektedir.