ÜRÜNLER

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER

EKİPMANLAR

TEKNOLOJİ PAKETLERİ

Tozsuzlaştrma filtre toz toplama sistemi

Toz Toplama ve Filtreleme Sistemleri

Endüstriyel tesislerde malzeme dolumu, boşaltılması ve aktarımı sırasında ortama yayılan tozların filtrelenmesi, toplanması, depolanması ve bertaraf edilmesini sağlayan sistemler.

Pnömatik Paket Sistemler

Pnömatik Paket

Toz ve tanecikli malzemelerin pnömatik taşıma yöntemi ile istenilen noktalar arasında taşınmasını sağlayan hazır transfer ünitelerini kapsamaktadır. Uygulamaya göre sabit veya mobil paket sistemler bulunmaktadır.

Hammadde Otomasyonu

Hammadde Otomasyonu

Farklı hammaddelerin üretim tesislerine girişi ile hammadde otomasyonu başlamaktadır. Boşaltım, dolum, karışım hazırlama, transfer, depolama, mikser sistemleri ile malzemeler işlenmektedir. Proses ihtiyacına göre otomasyon, toz toplama, dozaj sistemleri kullanılmaktadır. Bitmiş son ürünler için paketleme ve yükleme sistemleri bulunmaktadır.

Çimento Transfer Tesisi

Çimento Transfer Tesisi

Büyük hacimli çimento yükleme ve boşaltma operasyonlarında çimento transfer tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Gemiler ile bigbag içerisinde gelen çimentonun silolarda depolanması, silobaslara aktarılması, silobas ile gelen malzemelerin bigbaglere doldurulması, çuvallanması gibi farklı senaryolara göre çimento transfer tesisleri kurulabilmektedir.

Uçucu Kül Transfer Fly Ash Taşıma

Kül Tahliye, Taşıma ve Dolum Sistemleri

Kömür yakıtlı kazan kullanan endüstriyel tesisler ve termik santrallerde yanma sonucu kül ve curuf oluşmaktadır. Yüksek sıcaklığa sahip bu külün tozları ortama yayılmaktadır. Mekanik ve pnömatik taşıma sistemleri, oluşan külü kazan sisteminden alarak ortama yayılmadan silolara aktarmaktadır. Silolarda biriken kül tozsuz olarak kamyonlara doldurulmaktadır.

HİZMETLER