Pnömatik Taşıma Sistemleri

Pnömatik Taşıma Blower ve Hava Kilidi  

Pnömatik Taşıma Sistemleri

Toz ve tanecikli yapıdaki dökme malzemeler için pnömatik taşıma sistemlerinin tasarımı, üretimi ve kurulumu büyük bir birikim ve uzun yılların deneyimini gerektirmektedir. Kolay kurulum, düşük bakım ihtiyacı, uzun yıllar dayanıklılık ve sorunsuz çalışma, sert koşullara dayanıklılık, bu sistemlerin anahtar niteliklerindendir. Polimak, pnömatik taşıma sistemlerine dönük çözümler getirmekte ve çelik, kimya, gıda, plastik ve çimento gibi çeşitli endüstrilere dönük uzmanlığını göstermektedir. Proses koşullarına ve tesis şartlarına uygun olabilecek geniş bir sistem ve ekipman desteğine sahiptir.

 

Pnömatik Taşıma Sistemi Nedir?

Bir pnömatik taşıma sistemi, taşımaya yardımcı materyal olarak gaz akışı kullanılarak hemen hemen tüm tiplerdeki dökme malzemelerin bir veya birden çok kaynaktan, bir veya birden çok hedefe (silo, bunker, zemin, kamyon, bag, bigbag vb.) transfer edilmesi sürecidir.

İyi tasarlanmış bir pnömatik taşıma sistemi, malzemelerin bir noktadan diğer bir noktaya taşınması için pratik ve maliyet açısından avantajlı bir sistem olmaktadır. Bu tip sistemlerde, diğer bazı mekanik sistemlerin (belt konveyörler, vidalı konveyörler, titreşim konveyörleri, zincirli konveyör ve kovalı elevatör gibi) aksine, taşınan malzeme hareketli parçalarla temas etmez. Bu sayede taşınan malzemelerdeki olası hasarlar önlenmiş olur. Bir çok sanayi dalında kaynak ve ürünlerin güvenli olarak taşınmasına imkan vermesi, bu sistemlerin tercih edilmesinin nedenidir.

Pnömatik taşıma sistemi nasıl çalışmaktadır?

Seyrek Faz Pnömatik Taşıma

Seyrek faz pnömatik taşıma sistemleri, partiküllerin bir yerden başka yere hava ile itilmesi (basınç) veya çekilmesi (vakum) prosesi olarak tanımlanmaktadır. Partiküller düşük basınç ve yüksek hızda transfer edilmektedir. Seyrek faz pnömatik taşıma sistemlerinde en çok transfer edilen ürünler un, reçine ve kimyasal bileşikler, özel bazı kimyasallar, yem, granüler ve pelet halinde ürünlerdir.

Seyrek Faz Pnömatik Taşıma Sistemi

Seyrek Faz Basınçlı Taşıma

Basınçlı taşıma sistemlerinde, pozitif yer değiştirmeli hava pompaları olan blowerlar, dökme malzemelerin aktarımı için gerekli basınçlı hava ihtiyacını 1 bara kadar karşılayabilirler. Hava kilitleri, venturiler ve benzer ekipmanlar boru hattına malzeme beslemekte kullanılırlar. Granül ve toz malzemeler, sürekli olarak düşük basınçta ve yüksek hızda transfer edilirler. Seyrek faz basınçlı taşıma sistemi pnömatik taşıma sistemleri içerisinde en çok kullanılan sistemlerden birisidir.

Kül çimento dökme malzeme pnömatik taşıma sistemi

Seyrek Faz Vakumlu Taşıma Sistemi

Bu yöntem, genellikle basınç altında sıkıştırılmaya veya preslenmeye uygun materyallerin taşınması için kullanılmaktadır. Vakum pompası (Blower) emme işlemini gerçekleştirmek için boru hattının sonuna monte edilir. Ek olarak, transfer edilecek malzemeler bu yöntemle zeminden, stok sahasından ve kamyonlardan vakumlanabilmektedir.

Siklon Vakumlu Taşıma Sistemi  

Yoğun Faz Taşıma Sistemi

Yoğun faz pnömatik taşıma sistemi, aşındırıcı veya kırılgan malzemeleri düşük hızda taşımak için kullanılan bir yöntemdir. Az miktarda hava ile, düşük hız ve yüksek basınçta malzeme boru hattı boyunca taşınmaktadır. Yoğun faz taşımadaki düşük hız, sistemde taşınan malzemede ve sistemin kendisinde minimum aşınma sağlar. Gazın az miktarda ve verimli kullanımı düşük güç tüketimi sağlar ve operasyonel masrafları azaltır. Yoğun faz sisteminde en çok transfer edilenler çimento, kimyasallar, kömür, gıda, zirai ürünler, kireç ve kireç taşı, mineraller, hayvan yemi, metallar ve buna benzer malzemelerdir.

Yoğun fazlı pnömatik taşıma boru hattı

Yoğun Faz Basınçlı Taşıma

Bu yöntem sıklıkla aşındırıcı ve kırılgan malzemeleri taşımak için kullanılmaktadır. Bu yöntemle taşınan malzeme, önce basınçlı tanka doldurulur. Dens konveyör veya pnömatik gönderici adı da verilen tank içindeki sıkıştırılmış hava malzemeyi, boru hattı ile hedefe doğru transfer eder. Malzemenin tümünün tanktan taşınmasından sonra taşıma işlemi tankın doldurulmasıyla en  tekrar başlar. Dens konveyör sistemleri tek noktadan tek siloya pnömatik taşıma yapabildiği gibi, birden fazla siloya da hammadde gönderimini sağlamaktadır.

Toz halde dökme malzemelerin taşınması için yoğun faz pnömatik taşıma sistemi

Yoğun Faz Vakumlu Taşıma

Bu sistemler aşındırıcı ve kırılabilir malzemeleri yavaş bir şekilde kısa mesafeler üzerinde taşımak için kullanılmaktadır. Bu sistem düşük hava akımından ve yüksek vakum basıncından yararlanır. Bu sistem daha çok kırılgan malzemelerin kırılmasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Pnömatik Taşıma Sisteminin Avantajları

  • Bu sistemlerin amacı materyalleri daha az hasar görecek biçimde taşınmasını kolaylaştırmaktır.
  • Malzemeler kapalı bir boru içinde taşınırlar. Bu yolla taşınan malzemeler temiz kalmakta ve atmosfere toz yayılımı önlenmektedir.
  • Pnömatik transfer sistemi boru hattının geçebildiği her yerden ürünün taşınmasını sağlayabilir.
  • Bu sistemler tesis içerisinde fazla yer kaplamazlar.
  • Pnömatik gönderici sistemleri bir kaç ana parçaya (pompa, besleme mekanizması, borular vs.) sahiptir.
  Pnömatik taşıma sistemleri pnömatik transport götürücü