Pnömatik Taşıma Sistemleri

Dilute and dense phase conveying

Pnömatik taşıma sistemleri, çoğunlukla dökme hammadelerin işlendiği endüstrilerde, kuru malzemeyi tesis içinde taşımak için kullanılır. Bu transfer; taşıyıcı gazın (genellikle havanın), malzemeyi boru hattı boyunca hareket ettirmesi ile sağlanır. Pnömatik taşıma sistemleri basınçlı havayla, vakumlu havayla veya bunların kombinasyonlarıyla tasarlanabilir. Bu noktada Polimak, taşınacak hammaddeye ve uygulamanın özelliklerine dikkat ederek, kullanıcılarına en uygun ve sürdürülebilir sistemi önermektedir.
Toz ve tanecikli yapıdaki dökme malzemeler için pnömatik taşıma sistemlerinin tasarımı, üretimi ve kurulumu büyük bir birikim ve uzun yılların deneyimini gerektirir. Kolay kurulum, düşük bakım ihtiyacı, uzun yıllar dayanıklılık ve sorunsuz çalışma, sert çevre koşullarına dayanıklılık, bu sistemlerin temel özelliklerini oluşturur. Polimak, pnömatik taşıma sistemlerine dönük çözümler getirmekte ve çelik, kimya, gıda, plastik ve çimento gibi çeşitli endüstrilere çözümler sağlamaktadır. İyi tasarlanmış bir pnömatik taşıma sistemi, malzemelerin bir noktadan diğer bir noktaya taşınması için pratik ve maliyet açısından avantajlı bir sistem olmaktadır.

Pnömatik Taşıma Sistemleri Faz Tipleri

Pnömatik taşıma sistemleri, taşıma fazlarına göre iki farklı başlıkta genellenebilir; bunlar seyrek faz ve yoğun faz pnömatik taşımadır. Bu taşıma fazları, pnömatik taşıma (havalı taşıma) sırasında malzemenin nasıl transfer edildiğine göre birbirinden ayrılır.

Seyrek Faz Pnömatik Taşıma Sistemleri

Seyrek faz pnömatik taşıma sistemleri, tanecikli kuru malzemeleri boru hattında çökmesine izin vermeden, bir noktadan başka bir noktaya taşınmasında kullanılır. Dökme malzemeler havayla süspansiyon oluşturarak, düşük basınç (genellikle 1 bar değerinden düşük basınçlarda) ve yüksek hızda taşınır. Seyrek faz pnömatik taşıma sistemleri, yüksek hız ve düşük basınçta malzeme taşıdığı için, “düşük basınçlı sistem” olarak da bilinir. Bu sistemlerdeki en önemli faktör, kuru malzeme parçacıklarının taşınma hızıdır. Eğer parçacıklar gereğinden düşük hızda taşınırsa, boru hattında çökerek birikme yapabilirken; fazla yüksek hızda taşınan parçacıklar, boru hattıyla veya kendi içinde çarpışarak zarar görebilir. Seyrek faz pnömatik taşıma sistemleri; seyrek faz basınçlı taşıma ve seyrek faz vakumlu taşıma olarak iki şekilde yapılabilir.
Seyrek faz (seyreltik faz) havalı taşıma sistemleri genellikle aşındırıcı olmayan, dökme yoğunluğu düşük ve dayanıklı dökme malzemelerin işlendiği endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Seyrek faz taşıma ile transfer edilen kuru hammaddelere; şeker, un, kimyasallar, polimerler (reçine ve bileşikleri), kalsiyum karbonat, çimento ve kömür tozu gibi malzemeler örnek verilebilir.

Yoğun Faz Pnömatik Taşıma Sistemleri

Yoğun faz pnömatik taşıma sistemi, kuru malzemeyi düşük hız ve yüksek basınç farkıyla boru hattında taşımak için kullanılır. Dökme malzemenin tanecikleri genellikle, boru hattında çökme hızından düşük hızda taşınır ve bu nedenle transfer süreci verimlidir, malzemeye zarar vermez. Yüksek basınç farkının kullanılması nedeniyle yoğun faz pnömatik taşıma ayrıca “yüksek basınçlı taşıma” olarak da isimlendirilir. Yoğun faz pnömatik taşıma sırasında malzeme, boruyu tamamen kapatan bloklar halinde veya dalgalı halde taşınabilir. Yoğun faz havalı taşıma sistemlerindeki en önemli faktörler taşınan malzemenin çeşidi ve taşımanın yapıldığı tesisin tasarımıdır. Bu sistemler aşındırıcı, yanıcı, kırılgan ve dozajlanarak karıştırılmış malzemelerin taşınması için uygundur. Yoğun faz pnömatik taşıma sistemleri; yoğun faz vakumlu taşıma ve yoğun faz basınçlı taşıma olarak ikiye ayrılır.
Yoğun faz havayla taşıma sistemleri; yüksek miktarda malzemeyi, daha uzun boru hatlarında taşıma imkanı verdiği için, çeşitli endüstriyel sektörlerde ve farklı uygulamalarda kullanılır. Yoğun faz sisteminde en çok transfer edilen malzemeler; kum, kireç taşı, gipsiyum, uçucu kül, çimento, kalsiyum karbonat gibi ürünlerdir.

Pnömatik Taşıma Sistemleri Endüstriyel Uygulamalar

Dökme malzemelerin işlendiği çoğu sektör, pnömatik taşıma sistemlerinden faydalanır. Gıda, kimya ve ilaç sektörleri özellikle taşıdıkları malzemelerin kontaminasyona uğramadan, hijyen standartlarını yüksek tutarak malzemeleri taşır ve işler. Bu noktada pnömatik taşıma sistemleri, malzemeye zarar vermeden ve kontaminasyon riskini azaltarak kullanıcılara yarar sağlar.

Güç ve Enerji Endüstrisi

Pnömatik taşıma sistemleri; kömür yakıtlı enerji santrallerinde, kuru haldeki uçucu kül için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kömürün yanması sırasında oluşan yan ürünlerden biri; ince taneciklerden oluşan uçucu küldür. Pnömatik konveyörler, tesis içindeki bunkerlerden çıkan uçucu külü, bir ara depolama ünitesine (siloya) taşımak ve boşaltmak için kullanılır.

Verimli ve sürdürülebilir pnömatik taşıma sistemlerinin tasarlanması, taşınan ürünün özellikleri ve karmaşık katı-gaz-boru duvarı etkileşim hesapları hakkında önemli miktarda bilgi gerektirir. Bu kalemleri göz önünde bulundurmadan, yanlış inşa edilmiş sistemler; tesiste fazla enerji tüketimine, verimsiz taşımaya ve donanımın erken aşınmasına neden olur. Polimak; tozsuz, yüksek sıcaklıkların üstesinden gelebilen çok yönlü, sağlam ve az bakım gerektiren uçucu kül taşıma sistemleri sunmaktadır.

Çimento Endüstrisi

cement industryÇimento, bir şeylerin inşa edildiği her uygulamada en temel unsurlardandır. Bu nedenle çimento endüstrisi, çimentonun hammaddesinin tedariğinde aldığı sorumluluk ile, inşaat operasyonlarında önemli bir rol oynar. Pnömatik taşıma sistemleri, çimentonun çeşitli tesislerde etkili bir şekilde taşınması söz konusu olduğunda bu sektör için hayati önem taşır. Çimentoyu aktarmak için çeşitli pnömatik taşıma (basınçlı taşıma veya vakumlu taşıma) teknolojileri kullanılabilir. Uygulamanın gereksinimlerine göre en uygun çözümler, tesisin enerji tüketimini azaltma gibi birçok avantaj sağlar. Polimak’ın kalifiye ve deneyimli mühendisleri, kullanıcıların uygulamaları için en verimli çimento taşıma ekipmanı bulmalarına yardımcı olur. Yenilikçi pnömatik teknoloji çözümlerimiz ile, kullanıcılarımıza kapsamlı çimento taşıma süreçlerinde çeşitli hizmetler sunmaktayız.

Maden Endüstrisi

Kömür madenciliği, kaya tozu (genellikle toz haline getirilmiş kireç taşı) dahil olmak üzere çeşitli hammaddelerin taşınması için pnömatik taşıma sistemlerini kullanan madencilik sektörlerinden biridir. Hem seyreltik faz hem de yoğun faz pnömatik taşıma sistemleri madencilik sektöründe kullanılmaktadır.

Madencilik endüstrisinin büyümesiyle birlikte Polimak, bu endüstriye kaliteli pnömatik taşıma sistemleri tedarik etme fırsatını yakalamıştır. Ürünlerimiz en zorlu çalışma koşulları altında bile son derece güvenilir ve dayanıklıdır. Kuru dökme malzemelerin boru hatları içinde verimli ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için madencilik endüstrisine uygun, yüksek kaliteli pnömatik konveyörler sunmaktan gurur duyuyoruz.

Gıda Endüstrisi

Gıda üretimi dünyanın en büyük, çeşitliliği çok ve en önemli endüstrilerinden biridir. Pnömatik taşıma sistemleri, gıda endüstrisinin yüksek hijyen standartlarını karşılayıp, verimli malzeme transferi sağladığı için çoğunlukla tercih edilir. Şeker, pirinç, mısır, baharat, tahıl, un ve hayvan yemi gibi çok çeşitli gıda ürünleri pnömatik taşıma mekanizmaları kullanılarak taşınabilir. Pnömatik taşıma sistemlerinin tasarımı ve üretimi, her adımında bilgi ve dikkat gerektirir. Polimak gıda endüstrisi uygulamalarında, kullanıcılarına anahtar teslim pnömatik taşıma sistemleri sağlamaktadır.

Kimya Endüstrisi

Kimya ve petrokimya endüstrisi, kimyasalları kapalı boru hatları kullanarak; bir veya birden fazla kaynaktan, bir veya birden fazla sisteme taşımak için pnömatik taşıma sistemlerini kullanan başlıca sektörlerden biridir. Polimer malzemelerin kullanımının revaçta olması, petrokimya endüstrilerinin yüksek miktarda hammadde (monomer) işlemesine yol açmaktadır. Bu sektördeki dökme malzemelerin işlenmesi sırasında; çapraz kontaminasyonu önlemek, patlama risklerini azaltmak ve toz emisyonlarını engellemek için proseslerin dikkatli ve en sağlıklı yollarla yürütülmesi gereklidir.

Plastik ve Polimer Endüstrisi

Plastik ve polimer endüstrileri, çok sayıda çeşitli hammadde üretir ve taşımasını yapar. Pnömatik (hava ile) taşıma sistemleri; plastik peletlerin ve toz haldeki malzemelerin taşınması için en uygun seçeneklerdendir. Plastik endüstrisinde karıştırma, ekstrüzyon ve kalıplama gibi işlemler yapılmaktadır. Bu prosesleri (ekstrüzyon ve karıştırma makinaları vb) beslemek için pnömatik taşıma sistemleri tercih edilmektedir.

Dökme Hammadde Taşıma Sistemleri

Pnömatik taşıma sistemlerinde kuru malzemeler, mekanik taşıma sistemlerindeki gibi (bantlı konveyör, helezon konveyör, titreşimli konveyör..) hızlı hareket eden parçalar aracılığıyla taşınmaz. Böylelikle, dökme malzemeye zarar gelmesi veya kontaminasyona uğraması riski önlenir. Pnömatik taşıma sistemleriyle transfer edilen malzemelere; şeker, baharatlar, tuz, un, mısır, patlamış mısır, kahve çekirdeği, kum, kireç taşı, çimento, kömür, gipsiyum, plastik peletler, toz plastik, kalsiyum karbonat örnek verilebilir.

Şeker
Şeker
Tuz
Tuz
Un
Un
Baharatlar
Baharatlar
Mısır
Mısır
Toz kahve
Toz kahve
Kum
Kum
Kireç taşı
Kireç taşı
Çimento
Çimento
Plastik pelet
Plastik pelet
Kömür
Kömür
Gipsiyum
Gipsiyum

Pnömatik Taşıma Sistemi Avantajları

Pnömatik taşıma sistemleri, kullanıcılara birçok avantaj sağlar:

  • Uzun mesafelerde çalışabilen boru hatları, hem yatayda hem de dikeyde kullanılabilir.
  • Malzemeler kapalı bir boru hattında taşındığı için, bu yolla taşınan malzemeler temiz kalır ve atmosfere toz yayılımı önlenir.
  • Mekanik taşıma sistemlerine göre pnömatik taşıma bileşenleri çok daha kompaktır.

Bu nedenle, tesis içindeki mevcut makinaların yeri değiştirilmeden, tesise rahatça adapte edilip kullanılabilir.

  • Hava ile taşıma sistemleri, boru hattının geçebildiği her yerden ürünün taşınmasına imkan verir.
  • Pnömatik taşıma sistemleri, tesis içinde fazla yer kaplamaz.
  • Blower (hava körüğü), boru hattı, sistemi malzemeyle besleyen ünite gibi bileşenler pnömatik taşıma sisteminin az sayıdaki, ana parçalarıdır. Tüm parçalar, sistemi bozmadan, bağımsız olarak tamir edilebildiği için, pnömatik taşıma sistemlerinin bakım ve tamir prosesleri oldukça kolaydır.

Pnömatik Taşıma Sistemi SSS

Pnömatik taşıma sistemi nedir?

Pnömatik taşıma sistemi veya kısaca pnömatik konveyör, kuru dökme malzemelerin hava veya diğer uygun gazların akışı kullanılarak, boru hatları aracılığıyla taşınması için kullanılan bir sistemdir. Toz, granül veya pelet gibi farklı formlardaki dökme malzemeler pnömatik olarak (havayla) taşınabilir. Pnömatik taşıma sistemleri basınçlı taşıma sistemleri veya vakumlu taşıma sistemleri olarak inşa edilebilir. Bazı uygulamalarda, basınçlı ve vakumlu sistemlerin kombinasyonun kullanılması da mümkündür.

Basınçlı pnömatik taşıma nedir ?

Basınçlı pnömatik taşıma sistemlerinde, taşınan dökme malzemeyi itmek için hava kullanılır, dolayısıyla bu sistemler pozitif basınçlı sistemler olarak kabul edilir. Basınçlı pnömatik konveyörlerin en verimli kullanımı, dökme malzemenin tek bir kaynaktan, birden fazla teslimat noktasına taşınacağı durumlardır. Bu sistemler genellikle malzemelerin daha uzun mesafelerde ve yüksek verimle taşınması için tercih edilir.

Vakumlu pnömatik taşıma nedir ?

Vakumlu pnömatik taşıma sistemleri, dökme malzemeleri vakum yoluyla bir boru hattı ağı üzerinden taşımak için kullanılır, dolayısıyla bu sistemler negatif basınçlı sistemler olarak kabul edilir. Vakumlu pnömatik konveyörler yaygın olarak, dökme malzemenin birden fazla besleme/kaynak noktasından tek bir teslimat noktasına taşındığı durumlarda kullanılır. Bu sistemler ayrıca pozitif basınçlı sistemlerde tıkanma veya yapışma eğilimi gösteren kuru dökme katıların taşınması için de tercih edilir.

Basınçlı ve vakumlu pnömatik taşıma nedir ?

Basınçlı ve vakumlu pnömatik taşıma kombinasyonu, dökme malzemelerin vakumlu blower ve basınçlı blower (hava körüğü) paketleri kullanılarak bir noktadan diğerine taşınmasıdır. Vakum ve basınçlı pnömatik taşıma sistemlerinin kombinasyonu, çeşitli dökme malzeme taşıma tesislerinde uygulanabilir. Vakumlu taşıma ve basınçlı taşıma sistemleri birbirine bağlıdır ve aynı anda çalıştırılabilir.

Read More

Pnömatik taşıma sistemi nasıl çalışır ?

Pnömatik taşıma sistemleri; pnömatik taşıma prensibine göre, dökme malzemelerin bir gaz (genellikle hava) kullanılarak bir boru hattı boyunca taşınabileceği konseptine dayanmaktadır. Hareket eden hava, dökme malzeme üzerinde bir itme kuvveti uygulayarak boru hattı boyunca ilerlemesine neden olur. Pnömatik bir taşıma sistemi için her zaman boru hattının başlangıcı ve sonu arasında bir basınç farkı gereklidir. Basınç farkının üstesinden gelmek için blower (hava körüğü) veya kompresör kullanılabilir.

Blok akışı (plug flow) ve dalga akışı (dune/wave flow) nedir?

Blok akışı (Plug flow) ve dalga akışı (dune/wave flow), yoğun faz pnömatik taşıma sistemlerinde, kuru malzemelerin boru hattında akışının iki farklı akış modelidir. Blok akış modeli sırasında dökme hammaddeler boru hattını tamamen doldurur ve bloklar arasındaki hava boşlukları ile hareket eder. Dalga akışında ise, malzemenin tanecikleri boru duvarına yerleşmeye başlar ve kum tepeleri gibi desenlere sahip yoğun akış bölgeleri oluşturur.