Hava Körüğü (Blower)

Hava körükleri demir çelik tesisleri tozsuzlaştırma blower filtre sistemleri

Döner Loblu Hava Körüğü (Roots Blower)

Roots blowerlar, endüstriyel prosesler için basınç ya da vakum havası üreten döner rotor tipli hava pompalarıdır. Döner loblu hava körükleri, pozitif yer değiştirme teknolojisi sayesinde, farklı basınç koşullarında sabit hava akış hızı gerektiren uygulamalarda kullanım alanına sahiptir. Bu hava ve gaz işleme sistemleri, bir asrı aşkın süredir birçok endüstride kullanılmaktadır.

En Zorlu Uygulamalar İçin Roots Blowerlar

Zorlu ortamlar ve en zorlu uygulamalar için uygun ekipmanın tasarımı, üretimi ve kurulumu, büyük bir bilgi birikimi ve uzun yıllara dayanan deneyim gerektirir. Polimak, çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için roots tipi pozitif deplasmanlı blower paketleri üretmektedir. Basit kurulum, düşük bakım ihtiyacı, uzun yıllar sorunsuz hizmet, zorlu ortamlara dayanıklılık Polimak blowerların temel özellikleridir. Proses parametrelerine ve saha koşullarına bağlı olarak çok çeşitli roots blower modelleri ve aksesuarları mevcuttur.

Blower Çalışma Prensibi

Hava körüklerinin ana bileşenleri iki adet rotor veya lob olarak adlandırılan dönen pistondur. Bu rotorlar blower gövdesi içerisinde zıt yönde dönerler. Döndüklerinde giriş tarafındaki sabit miktarda gaz, çark ve gövde arasına sıkışır. Kanatların dönme hareketi ile birlikte hava girişi tarafında sabit miktardaki gaz, hazne ve kanatlar arasında hapsedilir. Dönen kanatlar, bu hapsedilmiş gazı, çıkış tarafına doğru iter. Her bir devirde bu çevrim  altı kez tekrarlanır.

Roots Blower Nasıl Çalışır?

Döner tip pozitif deplasmanlı pompalar aynı zamanda roots blowerlar, görece sabit hacimli bir gazı bir sistem boyunca “iten”  makinelerdir. Kompresörlerin aksine, bir hava körüğü gazı içten sıkıştırmaz. Basınç artışı, sabit hacimli gazın, pompa çıkışında karşılaştığı yükten dolayı oluşur. Pozitif yer değiştirmeli hava pompalarında gaz akış debisi, sistemdeki basınç değişimlerine rağmen nispeten sabittir. Bu akış şekli, santrifüj kompresörlerinde ise tam tersine işler. Santrifüj kompresörlerde gaz akış debisi değişse de basınç nispeten sabittir.

Yağsız Taşıma

Blower rotorları birbirleriyle ve gövdeyle temas etmediğinden, gaz taşıma odasında herhangi bir yağlamaya gerek yoktur. Sistemin sadece hava veya gazla çalışması ortamın temiz kalmasını sağlamaktadır. Dolayısı ile temiz bir gaz akışı gerektiren, kimyasal uygulamalarda, kültür balıkçılığında, pnömatik taşıma uygulamalarında, gıda, madencilik ve arıtma sektörlerinde blower büyük avantaj sağlar.

Hava Körüğü Paketleri

Montaj kolaylığı için, blower hava pompaları motor, kayış kasnak, susturucu gibi parçalar ile birlikte paket olarak ta müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Polimak Roots Blowerların Faydaları

 • 20 m3 / saat ila 20 000 m3 / saat arasındaki hava akış hızı
 • 1500 mbar’a kadar basınç seviyeleri, 500 mbar’a kadar vakum seviyeleri
 • Yağsız, temiz gaz ve hava temini
 • Monoblok, titreşim sönümleme özelliğine sahip döküm gövde
 • Yüksek verimli ısı dağılımı
 • Uzun süreli ağır yüklere dayanıklı rulmanlar
 • Düşük gürültülü, yüksek verimli 3 loblu rotor profili
 • Yağ sızdırmazlığı için segmanlı sızdırmazlık elemanları
 • Hassas işlenmiş ve ısıl işlem görmüş dişli grubu
 • Kolay kullanım
 • Düşük bakım ihtiyacı

Döner Loblu Blower Nedir?

Döner loblu blower, sabit miktarda gazın yerini değiştirmek için iki adet döner piston (rotor veya lob) kullanan pozitif deplasmanlı bir pompadır. Gaz, sistemde mevcut olan basınca karşı tahliye tarafından dışarı çıkar. Bu tip pompa, genellikle endüstriyel uygulamalarda, değişen basınç koşullarında, görece sabit hızlı gaz akışı gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bir Roots Blower kullanmanın ana faydası, geniş bir akış hızı aralığında yüksek verimlilik sağlama yeteneğidir ve bu durum onu birçok endüstriyel uygulama için ideal bir seçim haline getirir.

Roots Blower Nasıl Çalışır?

İki loblu hava körükleri, pozitif deplasmanlı pompalar kategorisine aittir. Yan tarafları kapalı oval şekilli bir mahfaza içinde bir çift “lob” veya “rotor”dan oluşurlar. İki rotor, aynı hızda fakat zıt yönde dönen bir çift dişli tarafından tahrik edilir. Rotorlar döndükçe, hava veya gaz blower gövdesinin giriş ağzından çekilir ve çıkış ağzına doğru itilmeye zorlanarak dışarı atılır. Üç loblu blowerların her devrinde bu hacim hareketi altı kez olur. Rotorlar ve gövde arasındaki boşlukların küçük olması nedeniyle dışarı atılan havanın geri gelmesine neredeyse izin verilmez. Boşluklardan yalnızca çok az miktarda hava “Kaçabilir”.

Pozitif Yer Değiştirme Nedir?

Pozitif deplasmanlı pompalar, çalışma sırasında, akışkanın gövde içine geri dönememesinden dolayı bu ismi almaktadır. Loblar (veya rotorlar) sızdırmazlık elemanı ya da conta gibi davranarak akışkanın yalnızca çıkış veya hattına doğru hareket etmesini sağlar. Pozitif deplasmanlı bir blower, rotorlar döndükçe emme tarafında genişleyen bir boşluğa ve tahliye tarafında azalan bir boşluğa sahiptir. Gaz, giriş tarafında genişleyen boşluğa dolar ve daha sonra çıkış tarafında boşluk azaldıkça aynı miktarda gaz boşaltılır. Böylece pompa tarafından sabit bir akış sağlanır.

Hava yalnızca emme ağzından boşaltma ağzına doğru yer değiştirir. Hava hacminde bir değişiklik olmaz ve hava, pompa içinde sıkıştırılmaz. Basınç artışı, boşaltma ağzında sistem direncine karşı olarak meydana gelir. Benzer şekilde, emme tarafındaki boşluğun artması, vakum uygulamalarında vakum basıncının oluşmasını sağlar.

Pozitif yer değiştirme teknolojisi, farklı basınç koşullarında nispeten sabit akış hızları gerektiren endüstriyel uygulamalarda blower pompaların kullanılmasını sağlar.

Blower, Fan ve Kompresör Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kompresörler, fanlar ve blowerlar, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu cihazlar karmaşık prosesler için oldukça uygundur ve günümüz endüstrisi için vazgeçilmez hale gelmiştir. Genel olarak fanlar, blowerlar ve kompresörler, havayı hareket ettirmek için kullanılan yönteme ve sıkıştırma oranlarına (veya başka bir deyişle, çalışması gereken sistem basıncına) göre ayrılırlar.

Sıkıştırma Oranlarına Göre Karşılaştırma

Tip Sıkıştırma Oranı Ortalama Çalışma Basıncı*
Fan 0 – 1,3 0 – 0,25 bar
Blower 1,1 – 2,5 0,15 – 2 bar
Compressor > 2 3 – 12 bar

* Ortalama çalışma basıncı, günümüz endüstriyel uygulamalarında genel anlamda kullanılan basınç aralığıdır.

Gaz işleme teknolojilerindeki son gelişmelerle birlikte, her bir hava işleme sistemi tipi için katı bir basınç aralığı, sıkıştırma oranı veya gaz pompalama yöntemi tanımlamak kolay değildir. Örneğin, yüksek basınçlı fanlar 0,4 bar basınca ulaşabilir ve endüstriyel uygulama, ülke veya sektöre bağlı olarak fan veya blower olarak adlandırılabilirler. Santrifüj kompresörlerin sıkıştırma prensibi ile çalışan ve kompresör yerine blower olarak adlandırılan tek kademeli turbo blowerlar başka bir örnek olarak gösterilebilir.

Genel bir tanım olarak:

Fan

Fanlar, büyük miktarda gazı düşük basınç artışıyla hareket ettirmek için kullanılır. Genellikle binalarda hava sirkülasyonu, havalandırma, makinelerin soğutulması, toz toplama sistemleri ve benzeri endüstriyel uygulamalar için kullanılırlar.

Blower

Blowerlar, orta debideki gazı, orta seviyede basınç ya da vakum ile hareket ettirmek için kullanılır.Blowerlar, sistem direncinin bir fanınkinden daha yüksek olduğu proseslerde kullanılır. Su arıtmada, pnömatik taşıma sistemlerinde, vakum uygulamalarında, endüstriyel proseslerde, vb. alanlarda kullanılırlar.

Blower-Hava-Körüğü
Blower-Hava-Körüğü
Pnomatik-Tasima-Blower-blover
Pnomatik-Tasima-Blower-blover
Pnomatik-Tasima-Blower-blover

Bağlantılar

Hava Körüğü Blower hava körükleri

Hava Körüğü

Hava körükleri, yüksek debili gazları 1500 mBar basınç ve 500 mBar vakum ile taşıyabilmektedir. Pozitif yer değiştirmeli, dönen kanat tipli hava pompalarıdır. Atık su arıtıma, pnömatik taşıma sistemleri, kültür balıkçılığı, proses havası temini, vakum sistemleri ve benzer uygulamalarda kullanılırlar.

Hava körüğü uygulamaları pnömatik taşıma vakum sistemleri endüstriyel tesis atık su arıtma içme suyu arıtma flokülasyon kültür balıkçılığı

Hava Körüğü Uygulamaları

Pnömatik taşıma sistemleri, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, kültür balıkçılığı uygulamaları, vakum sistemleri, yüzey kaplama uygulamaları, endüstriyel tesisler.

Hava körüğü aksesuarları bileşenleri filtre kayış kasnak motor emniyet valfi basınç göstergesi vakum saati

Hava Körüğü Aksesuarları

Uygulama ihtiyaçlarına göre hava körükleri farklı aksesuarlar ve bileşenlerle birlikte temin edilmektedir.

Hava körüğü teknik dökümanlar kataloglar perrformans tabloları grafikleri vauk basınç değerleri

Hava Körüğü Teknik Dökümanlar

Polimak hava körükleri ile ilgili teknik kataloglar, performans tabloları, broşürler, uygulama bilgileri ve kullanım klavuzları.