Filtre Tozu Taşıma Sistemi

Filtre Tozu Taşıma Sistemi

Toz toplama sistemleri, filtre ünitesi gibi sistemler tozu üretim alanından uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Toz toplama sistemlerinin torbalı filtre çıkışında bulunan helezon konveyörler büyük kapasiteli tesislerde birçok malzemeyi tek bir konveyörde toplamakta, buradan elevatör sistemi ile silolara doldurmaktadır. Söz konusu sistemlerde çok sayıda motor, redüktör, helezon, zincir, dişli gibi hareketli parçaların bulunması arıza oluşma risklerini, bakım-onarım maliyetlerini artırmaktadır. Öte yandan Polimak tarafından üretilen filtre tozu taşıma sistemleri, helezon konveyörlere göre maliyet, işletme ve kullanım özellikleri bakımından bir çok avantajlara sahiptir. Bu sistemlerde toplanan toz boşaltılarak konteyner, kamyon veya silolara transfer edilmektedir. Toz boşaltma ve transfer işlemi farklı tipte konveyörler ile gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda pnömatik taşıma sistemleri de, filtre tozunun güvenilir olarak taşınmasını sağlamaktadır.

Toz Taşıma Sisteminin Genel Özellikleri

Sistem, toz toplama filtrelerinden, jet pulse torbalı filtrelerden veya siklonlardan çıkan tozu siloya aktarmaktadır. Toz filtresi altına yerleştirilecek besleyiciler yardımıyla filtreden çıkan toz boru hattına aktarılmaktadır. Boru hattındaki toz, hava körüğü tarafından sağlanan hava ile siloya gönderilmektedir. Toz siloya dolarken, taşıma havası silo üzerine yerleştirilecek jet filtre ile tahliye edilmektedir. Toz taşıma boru hattı üzerinde birden fazla besleme noktası bulunabilmektedir. Aynı anda birden fazla torbalı filtreden toz alımı yapılabilmektedir.

Elektrik Santrallerinde Kül Taşıma Sistemleri için Hava Körükleri (Blower)

Toz Taşıma Sisteminin Komponentleri

Hava Körüğü: Malzemenin siloya taşınması için gereken basınç ve debide hava sağlamaktadır.

Besleyici: Filtreden gelen malzemeyi boru hattına aktarmaktadır.

Elektrik Panosu: Sistemin çalışması için gerekli şalt ve otomasyon malzemesini içermektedir.

Boru Hattı: Malzemenin filtreden silolara aktarılmasını sağlamaktadır. Sistemin kapasitesine göre genellikle 3″ -5″ çaplarında boru hattı kullanılmaktadır.

Silo Üstü Jet Filtre: Siloya taşınan malzemenin havasını filtre ederek dışarıya vermektedir.

Kamyon Yükleme Körüğü: Siloda toplanan tozun ortama yayılmadan kamyonlara yüklenmesini sağlamaktadır.

Filtre Tozu Taşıma Sistemi

Filtre Tozu Taşıma Sistemlerinin Avantajları

 • Boru hattı istenilen yerden geçebildiğinden, helezonlu sisteme göre uygulaması kolaydır.
 • Malzeme uzun mesafelere taşınabilmektedir.
 • Malzeme sadece boru hattı ile taşındığından sistem helezonlara göre çok az yer kaplamaktadır.
 • Sistem kapalı devre çalıştığından dışarıya toz kaçmamakta, fabrika sahası temiz kalmaktadır.
 • Hareketli parça sayısı azdır, arıza riski düşüktür.
 • İşletme, bakım, onarım maliyetleri helezon konveyörlere göre çok daha düşüktür
Filtre Tozu Taşıma Sistemi

Kamyon/Silobas Dolum Körüğü

Toz toplama filtrelerinden toplanan toz siloda depolandıktan sonra dolum körüğü yardımıyla ortama toz yayılmadan kamyona veya silobasa aktarılabilmektedir.

Kamyon Silobas Dolum Körüğü

Toz Toplama Sistemleri Uygulama Sahaları

 • Demir çelik fabrikalarında elektrik ark ocağı, EAF baca tozu toplama ve taşıma sistemleri
 • Demir çelik fabrikalarında yüksek fırın tozsuzlaştırma sistemleri
 • Çinko oksit tozu taşıma sistemleri
 • Gıda fabrikalarındaki toz toplama sistemleri
 • Kimya sanayinde hammadde tozu toplama sistemleri
 • Enerji santralleri, kömür yakıtlı termik santralleri