Jet Filtre

 

Jet filtreler, endüstriyel alanda üretim sırasında ortaya çıkan tozun, kokunun ve dumanın ortamdan alınarak filtre edilmesini sağlayan otomatik sistemlerdir. Toz, granül ve tane yapıda dökme malzemelerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması, depolanması ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan tozlar çevreye zarar vermektedir. Bu tozların ortama yayılmadan toplanması amacıyla tozsuzlaştırma ve filtre sistemlerinden yararlanılmaktadır.

 
Paslanmaz Silo Jet Filtre
Toz Toplama Sisstemi
 

Dökme malzemeler ile çalışan hammadde depolama siloları, havalı taşıma sistemleri, mekanik taşıma sistemleri, üretim hatları, yükleme ve boşaltma sistemleri gibi farklı uygulamalar ve toz kaynakları için farklı filtre sistemleri kullanılmaktadır. Tozun yapısı, çıkış noktası, yayılım hızı, ortam koşulları, jet pulse filtrelerin tasarımını etkileyen faktörlerdir.

  Silotop Filtre Jet Filtre Çimento Silosu  

Jet Pulse Filtre Çalışma Prensibi

Dökme hammaddelerin mekanik veya pnömatik taşıma sistemleri ile aktarımı sırasında sistemin tasarımına göre tozlu hava, basınç veya vakum yöntemi ile filtreye doğru taşınır. Jet filtreye giren toz partikülleri içeride bulunan kartuş filtre veya torba filtre elemanları tarafından tutulur. Toz partiküllerinden ayrışan hava filtre elemanlarından geçerek tahliye edilir. Ters basınç veren hava jeti sistemi ile kartuş filtrelerin üzerine yapışan toz malzeme otomatik olarak temizlenir. Filtre elemanlarından temizlenen tozlu malzemeler, tekrar prosese gönderilir veya ayrı bir bunkerde depolanır. Hava jeti sistemi, patlaç valfler, basınçlı hava tankından, hava enjektörleri ve elektronik kontrol kartından oluşmaktadır.

Jet Pulse torbalı filtre çalışma p
Torbalı Toz Toplama Filtresi
Jet Filtre Çalışma Prensibi
Jet Pulse Filtre Bileşenleri
   

Proses koşullarına, aktarılacak hammaddenin fiziksel özelliklerine göre farklı tip jet filtre modelleri kullanılmaktadır. İnce tozlar, gıda ürünleri, büyük tanecikli granüller, yanıcı ve patlayıcı hammaddeler uygun toz tutma sistemi seçimi ile filtre edilebilmektedir.

Bağlantılar