Jet Filtre Kullanım Alanları

 

Pnömatik Taşıma Sistemleri

Silo üstü jet filtre, toz ve granül dolumu yapılan silo, tank ve konteynerlerin pnömatik taşıma havasının tahliyesi için kullanılmaktadır. Blower veya kompresör havası ile çalışan havalı taşıma sistemlerinde silo içerisine giren hammadde ile hava silo üzeri jet filtre yardımıyla ayrıştırılmaktadır. Toz hammaddenin tamamı siloya dolarken, transfer havası filtrelerden geçerek atmosfere verilmektedir.

Pnömatik Transport Silo Dolum Jet Filtre
Pnömatik Taşıma Silo Filtresi
 

Silobas İle Silo Dolum

Silo üzeri jet filtreler tanecikli veya tozsu yapıda dökme malzeme taşıyan silobaslardan hammadde silolarına malzeme dolumu sırasında silobas kompresörü tarafından sağlanan basınçlı havanın filtrelenerek tahliye edilmesini sağlamaktadır.

Silotop Jet Filtre
Silotop Filtre
 

Mekanik Konveyörler ile Silo ve Bunker Dolum

Silolara helezon, elevatör, konveyör bant, zincirli konveyör gibi mekanik taşıma sistemleri ile yapılan dolum işlemlerinde silo veya bunkerlere malzeme dolumu sırasında ortama yayılan tozların tutulması gerekmektedir. Jet pulse filtre ünitesi üzerinde bulunan emiş fanı yardımıyla vakum ortamı oluşturulmaktadır. Oluşan tozlar kartuş veya torba tipi filtre elemanlarına doğru çekilmektedir. Filtrelerde tutulan tozlar jet puls sistemi yardımıyla tekrar silo içerisine dökülmektedir.

Konveyör Bant Toz Toplama Filtre
Konveyör Bant Döküş
 

Mikser Dolum

Toz mikserlerine hammadde dolumu sırasında ve mikserde malzeme karıştırılması sırasında oluşan tozların tutulması amacıyla vakumlu filtre sistemlerinden yararlanılmaktadır. Konveyör sistemi, otomatik dozajlama sistemi veya el ile yapılan toz katkı yükleme işlemi sırasında mixer içerisinde oluşan tozlar jet filtre sisteminin emiş fanı yardımıyla çekilmekte ve filtrelerde tutulmaktadır. Mikser üzerine yerleştirilen filtre sistemlerinde tutulan tozlar, jet pals sistemi ile tekrar mikser içerisine kendi ağırlığı ile düşmektedir. Bu sistem yardımıyla hammadde kaybı önlenmektedir.

Mikser toz toplama fanlı jet filtre
 

Paketleme Sistemleri

Otomatik torba dolum , bigbag dolum, çuval dolum, poşet dolum makinalarında dolum sırasında oluşan tozların emilmesi gerekmektedir. Çuval veya torba içerisinde bulunan hava, dolum sırasında dışarı çıkarken beraberinde toz zerreciklerini de taşımaktadır. Bu tozlu hava, vakum fanlı filtre sistemi yardımıyla çekilmekte ve temizlenerek tahliye edilmektedir.

Bigbag dolum sistemi toz toplama filtresi
 

Kamyon, Silobas, Gemi Dolum, Açık Alan Dökme Malzeme Depolama

Kamyon, silobas ve gemilere toz malzeme dolumu sırasında, açık sahalara toz yapıdaki dökme malzemelerin yığın halinde istiflenmesi sırasında kullanılan yükleme körükleri tozuşmayı önemli oranda azaltmaktadır. Endüstriyel tesislerde, limanlarda dökme yüklerin boşaltılması sırasında kullanılmaktadır. Dökme yüklerin açık hava ile irtibatı engellenmektedir. Ortama yayılabilecek tozlar ise jet filtre sisteminin vakum fanı yardımıyla emilmektedir. Toplanan tozlar tekrar kamyon, silobas veya gemiye aktarılmaktadır. Böylece ürün kaybının önüne geçilmektedir. Toz toplama sistemi yükleme körüklerinin bir bileşeni olarak çalışmaktadır.

Kamyon Yükleme Körüğü Filtre
 

Üretim Hatları

Endüstriyel üretim hatlarında merkezi toz toplama sistemleri kullanılmaktadır. Toz oluşumunun yoğun olduğu, çeşitli noktalarda toz üreten proseslerin bulunduğu tesisler için uygun bir çözümdür. Tozsuzlaştırma üniteleri büyük boyutlu torba veya kartuş filtrelerden oluşmaktadır. Toz toplama fanları yardımıyla emilen tozlu hava bu filtrelerde tutulmaktadır. Aspirasyon tozu toplama sistemlerine bağlanabilmektedir. Toz toplama sistemlerinde biriken tozları depolamak ve tozsuz olarak tahliye etmek için havalı veya mekanik taşıma sistemlerinden yararlanılır. Büyük boyutlu endüstriyel tesislerde filtrelerde toplanan tozlar merkezi bir siloya aktarılmakta, buradan tanker veya silobaslar ile tahliye edilebilmektedir.

Endüstriyel Tesis Tozsuzlaştırma Jet Filtre
 

Diğer Uygulama Alanları

Kırıcılar ve Öğütücüler Demir çelik fabrikaları, yüksek fırın, ark ocakları, sinter tesisleri Çimento fabrikaları Gıda tesisleri Alçı fabrikaları Yapı kimyasalları üretim tesisleri Kömür yakıtlı enerji santralleri, uçucu kül (fly ash) tozlarının toplanması Beton santralleri Maden tesisleri  

Bağlantılar