Endüstriyel IOT Sistemleri Endüstri 4.0 Çözümleri

IoT, Nesnelerin İnterneti Nedir?

İngilizce adıyla IoT (internet of things) yani nesnelerin interneti kavramı, elektronik cihazlar, mekanik sistemler, üretim hatları, ev aletleri, taşıt araçları vb sistemlerin bir ağ üzerinden veri aktarımı yeteneğini kazanması, bu verilerden anlam çıkartılarak doğru kararların alınması ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayan yapıyı tanımlamaktadır. Endüstri, lojistik, enerji sistemleri, lojistik, sağlık, tarım, ev ve bina otomasyonu, ulaşım gibi alanlarda sensör sistemleri ile uzaktan algılama, performans izleme, arıza tahminleri yapılabilmekte; ilgili cihazların elde edilen verilere uygun hareket etmeleri sağlanmaktadır. Internet altyapısının, bulut depolama, büyük veri (big data) ve yapay zeka (artificial intelligence) teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte çok sayıda akıllı cihaz ve sensörün verileri toplanabilmekte ve analiz edilebilmektedir.    
Fabrika Proses Üretim Hattı IOT bulut sensör Bulut IIOT Nesnelerin interneti Endüstri 4.0 proses edge sensör IOT Dashboard endüstri 4.0 sensör
 Üretim proseslerinin sensörler ile izlenmesi  Sensör verilerinin veri tabanlarına aktarılması  Proses verilerinin izlenmesi, analitiği ve anlamlandırılması

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)

Endüstri 4.0 kavramı ile birlikte değerlendirilen IIoT’nin endüstriyel proseslerde kullanılması kurumlara birçok fayda sağlamaktadır. Sensörler ile donatılmış makineler proses verilerini network altyapısı ile local veya cloud sunuculara gönderebilmektedir. Buradan makine üreticilerine veya tesis yetkililerine analizleri ile birlikte nitelikli veriler iletilebilmektedir. Böylece farklı birimlerin uzaktan izlenmesi, yönetimi, arızaların önceden tahmini (predictive maintenance) , OEE analizleri ve süreç optimizasyonu sağlanmaktadır. Tesiste kullanılan makinaların IIoT uyumlu sistemler ile donatılması beklenmedik durumlarda müdahaleyi kolaylaştırmaktadır. Bu cihazlarda öngörülen proses parametrelerin dışına çıkıldığında sensörler anında bildirim göndermekte, sorumlu personel bilgilendirilmektedir. Bunlara ek olarak makinalar planlı, plansız duruşlar raporlanmakta, sistemler optimum çalışma parametrelerinde kullanılmakta, enerji tasarrufu sağlanmakta, maliyetleri ve operasyonel verimlilik arttırılmaktadır. Üretim hatlarında çalışan personel de bu teknolojinin yardımıyla daha yakından izlenmektedir. Üretim personelinin çalışma performansının yanısıra sağlık ve iş güvenliği hususlarında riskler azaltılmaktadır. Polimak tarafından geliştirilen sensör, gateway teknolojileri ve bulut tabanlı endüstriyel internet platformu olan Politrace ile birçok endüstriyel uygulamada izlenebilirlik ve verimlilik artışı sağlanmaktadır. Polimak’ın mekanik sistemler, makinalar ve üretim hatlarında üretici olarak sahip olduğu uzun yıllara dayanan tecrübesi IIOT platformunun hedeflenen faydalara ulaşması için kilit öneme sahiptir. Platform üzerinde bulunan bütün uygulamalar bugüne kadar üretimi yapılmış sistemlerden elde edilen bilgilere dayanarak geliştirilmiştir.
   
   

Politrace IIOT Çözüm Paketleri

 • Endüstriyel üretim hatları performans ve arıza takip sistemi
 • Elektrik motoru performans ve arıza takip sistemi
 • CNC makine üretim takip sistemi
 • Toz toplama üniteleri performans ve arıza takip sistemi
 • Kompresör performans ve arıza takip sistemi
 • Hammadde depolama siloları performans ve güvenlik sistemi
 • Mikser hattı üretim takip sistemi
 • Ekmek fırını üretim takip sistemi
 • Plastik enjeksiyon üretim takip sistemi
 • Un fabrikası üretim takip sistemi
 • İş makinaları performans ve arıza takip sistemi