Hammadde Vakum ve Oktabin Dolum Sistemi

Videoda görüldüğü gibi emiş hortumu ile vakumlanan tahıllar vakum blower yardımı ile sistemin vakum alıcısı yani siklona iletilirler. Siklonun içerisine ulaşan malzeme daha sonra hava kilidinin içinden geçerek oktabinlere boşaltılır. Uygulama esnasında oluşan toz, sisteme bağlı toz toplayıcı haznesinde filtrelenerek; havadan ayrılan toz partiküllerinin sistemden dışarıya atılması ve toplanan toz parçacıklarının tekrar siklona boşaltılması sağlanır.

Uygulamanız daha hızlı veya daha yüksek kapasiteli bir sistem gerektiriyor olabilir. Polimak, standart ürünlerin yanında zor koşullar ve özel ihtiyaçlar için mühendislik çözümleri sunmaktadır.