Akış Kontrol Klepeleri, Yönlendirme Vanaları

Akış kontrol yönlendirme vanası pantolon klepe toz transfer silo boşaltma

 

Akış Kontrol ve Yönlendirme Vanaları

Toz ve tane yapılı dökme malzemelerin transfer, yükleme, boşaltma gibi işlemlerinde akış kontrol klepeleri ve yönlendirme vanalarından faydalanılmaktadır. Üretim hatlarında aktarımı yapılan kuru hammaddenin akışının kesilmesi, akış hızının ayarlanması, farklı hatlara yönlendirilmesi gibi işlemler için çeşitli özelliklerde vana ve klepe alternatifleri bulunmaktadır. Pnömatik transfer ve yer çekimi ile boşaltma uygulamalarının yanı sıra, uygulama gerekliliklerine göre özel vana ve klepe tasarımları yapılmaktadır. Aktarımı yapılan malzemenin kimyasal özellikleri, aşındırıcılığı, tanecik yapısı, ortam sıcaklığı gibi değişkenler vana tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlardır.

 
Silo dolum flap tipi yönlendirme vanası pantolon klape
El kontrol toz boşaltma pantolon klepe yönlendirme vanası
  Ağırlıkla Boşaltma Uygulamalarında Akış Yönlendirme Kendi ağırlığı, dolayısıyla yerçekimi ile akan toz ve granül malzemeler 2 veya daha fazla noktaya yönlendirilebilmektedir. Birden fazla noktadan akan malzemeler benzer yöntemle birleştirilerek tek bir akış hattına gönderilmektedir.   Bıçaklı vana silo boşaltma sürgülü klepe pistonlu sürgülü vana toz   Akış Hızı Kontrol Vanaları Sürgülü klepeler, kelebek klepeler ve iris vanalar kendi ağırlığı ile akan malzemelerin akış kontrolünü sağlamaktadır. Bu tür klepeler ile dökme malzemelerin akış hızı tamamen kesilebilmekte, tamamen serbest bırakılabilmekte veya istenilen oranda ayarlanabilmektedir.   Pnömatik taşıma sistemi hat yönlendirme vanası flap vana toz transfer  

Pnömatik Taşıma Hatlarında Akış Yönlendirme Basınç veya vakum altında boru hatları içerisinde taşınan malzemelerin tek noktadan 2 veya daha fazla noktaya yönlendirilmesi için akış yönlendirme vanalarından yararlanılmaktadır. Uygulama özelliklerine göre 2 veya daha fazla noktadan gelen hammadde vana sistemi yardımıyla tek noktaya aktarılabilmektedir.

Bağlantılar