Elastik Vana

   

Elastik Vanalar

Esnek sıkıştırmalı vana, kıstırma vanası veya pinç vana (pinch valve) olarak ta adlandırılır. Boru hatlarında toz, lif , garnül ve parçacıklı malzemelerin geçiş kontrolünde kullanılır. Vana dış gövdesine basınçlı hava iletilerek, yüksek geri tepme esnekliğine sahip özel üretim hortum manşeti dudak biçiminde bastırılır. Böylece vana kapanır ve %100 sızdırmazlıkla ürün akışı durdurulur. Elastik vana açık konumda iken iç yüzeyi düz bir boru şeklindedir. İçerisinden geçen malzemenin takılacağı, sıkışacağı bir yapı bulunmamaktadır. Bu nedene pinç vananın tıkanma riski yoktur. Sürtünme ve aşınmaya dayanıklıdır. Pnömatik taşıma sistemlerinde , çimento silolarında, silobas uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
    Elastik vana pinc valf nasıl çalışır animasyon 3D
 

Elastik Vanaların Özellikleri , Seçenekleri ve Avantajları

Az yer kaplayan, kolay monte edilebien gövde tasarımı Kesintisiz akış ve düşük basınç kaybı için sabit kesitli geçişli vana iç geometrisi İstenilen çıkışa malzeme aktarımı yapılabilme özelliği PLC kontrollü döner dağıtıcı boru mekanizması Vana üzerinden kontrol paneli ile veya uzaktan otomasyon sistemi ile kontrol edilebilme Ağır hizmete uygun, uzun ömürlü boru tipi dağıtıcı mekanizması Hızlı akış kesme ihtiyaçları için ani kesme vanası olarak kullanılabilme Malzeme akışı sırasında çalıştırılabilme özelliği Kendi ağırlığı ile akan malzemelerin akış kontrolünde kullanılabilme Aşınmaya dayanıklı, kolay değiştirilebilen conta tasarımı    
Pinch valf elastik vana kesit çimento silosu vanası silobas vanası
Elasitk vana pinç valf silobas vanası
   

Elastik Vana Uygulama Örnekleri

Çimento, kalsit, kül gibi hammaddelerin silobas ile doldurulduğu uygulamalarda stok silosunun girişine elastik vana takılmaktadır. Silobas ile silo dolumu yapılırken gerektiğinde akışın durdurulması sağlanmakatadır. Havalı taşıma sistemlerine takılan elastik vanalar istenilen hatların açılmasını, istenilen hatların kapanmasını sağlamakataıdr.  
Elastik vana pnömatik taşıma çimento kalsit kül transfer silo vanası silobas
Silobas vanası silobus pinç valf pinch valve elastik vana silo dolum
   

Elastik Vanalar İle Aktarımı Yapılan Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

Bağlantılar