Kül Tahliye, Taşıma Ve Dolum Sistemleri

Kül ve curuf, endüstriyel tesislerde ısı üretimi amacıyla kömür gibi katı yakıtların yakılması sonucu oluşmaktadır.  Termik santraller, ısıtma tesisleri, gıda tesisleri, kimya tesisleri, tekstil fabrikaları gibi çeşitli endüstriyel tesislerde ortaya çıkan kömür külünün tahliye edilmesi gerekmektedir. Akışkan yataklı kazanlar, endüstri kazanları, buhar kazanları, kojenerasyon tesisleri, toz kömür kazanlarında yanma sonucu oluşan kül, havalı taşıma sistemleri (pnömatik transport), helezon konveyörler, zincirli konveyör, elevatör sistemleri gibi çeşitli aktarım sistemleri ile taşınmaktadır. Akışkan yataklı kazanlarda bulunan siklon, multisiklon, ekonomizer, esp (elektrostatik filtre, elektrofiltre) torbalı filtre gibi ekipmanlardan alınan uçucu kül (fly ash) pnömatik transport sistemi ile kül silosuna aktarılmaktadır. Kül silosunda depolanan toz halindeki kül daha sonra silobas veya kamyonlara doldurularak tahliye edilmektedir. Kapalı devre pnömatik kül taşıma sistemi ile kazan ve filtre sistemlerinden kül tahliyesi sırasında ortama toz yayılmamaktadır. Endüstriyel kazanlarda oluşan yüksek sıcaklıktaki kül (fly ash) bekletilmeden silolara aktarılabilmektedir. Pnömatik kül taşıma sistemleri ile kül soğumadan ve ortama yayılmadan hemen tahliye edildiğinden tesislerdeki iş güvenliği ile ilgili risklerin azalmasını sağlamaktadır. Kül alma sistemleri, uçucu külün silolarda depolanmasını sağladığından açık alanda bulunan kül stok sahalarına olan ihtiyacı azaltmaktadır. Açık stok sahasında rüzgar ile çevreye kül yayılması engellenmektedir. Endüstriyel kazanlar dışında bigbag, silo, tank gibi ekipmanlarda bulunan kül, taşıma sistemleri ile farklı uygulamalarda kullanılmak üzere farklı noktalara aktarılabilmektedir.
kul-sevk-sistemi

Endüstriyel Kazanlarda Kül Taşıma Sistemleri

Endüstriyel akışkan yataklı  kazanlarda  kazan kapasitesine göre siklon, multisiklon, ekonomizer, torbalı filtre, jet pulse filtre, elektrofiltre, elektrostatik filtre, ESP (electrostatic precipitator) kullanılmaktadır. Kül sevk sistemi, çıkan kül miktarına göre her bir üniteden ayrı ayrı kül tahliye edebileceği gibi, hepsini tek bir boru hattı ile de toplayabilmektedir. Siloda toplanan kül, silobas dolum körüğü yardımıyla silobaslara veya kamyon dolum körüğü yarrdımıyla kamyonlara doldurulmaktadır. Dolum körükleri sayesinde kül dolumu sırasında ortama toz yayılmamaktadır.

Kül Sevk Sistemleri

esp-kul-silosu
Elektrofiltre ( ESP ) ile toplanan uçucu kül ( fly ash ) pnömatik sevk sistemi ile kül depolama silosuna aktarılmaktadır.
esp-kul-tasima
Elektrostatik filtre alt bunkerlerine bağlanan besleyiciler külü boru hattına aktarmaktadır. Boru hattındaki kül hava basıncı yardımıyla siloya aktarılmaktadır.
esp-toz-toplama-pompa
Sistemde gerekli basınçlı hava, hava pompaları  yardımıyla sağlanmaktadır.
kul-tasima-plc-scada
Esp fly ash kül ve toz sevk sistemi PLC kontrollü çalışmaktadır. Scada sistemi yardımıyla ekipmanların çalışmaları kontrol odasından izlenmekte ve idare edilmektedir.
akiskan_yatakli_kazan
Esp fly ash kül ve toz sevk sistemi PLC kontrollü çalışmaktadır. Scada sistemi yardımıyla ekipmanların çalışmaları kontrol odasından izlenmekte ve idare edilmektedir.
kul_tasima_sistemi
Kül taşıma sistemi, çıkan kül miktarına göre her bir üniteden ayrı ayrı kül tahliye edebileceği gibi, hepsini tek bir boru hattı ile de toplayabilmektedir.
kul-silobas-dolum
Siloda biriken uçucu kül, silobaslara yüklenerek tahliye edilmektedir. Silobas yükleme körükleri yardımıyla boşaltılan ince tanecikli kül ortama yayılmamaktadır.

Kül Dolum Sistemleri

Kül silosu dolum sistemleri Tank dolum sistemleri Kül big bag dolum sistemleri Oktabin dolum sistemleri Kamyona kül ve curuf yükleme sistemleri Kül silobası dolum sistemleri Depo, bunker kül dolum sistemleri

Kül Boşaltma Sistemleri

Kül silosu boşaltma sistemleri Tank boşaltma sistemleri Kül big bag boşaltma sistemleri Kül çuvalı boşaltma sistemleri Kamyon boşaltma sistemleri KKül deposu tahliye sistemleri

Kül Taşıma, Nakil Sistemleri

filtre-tozu-tasima
Kamyondan depodan siloya kül taşıma sistemleri Çuval ve big bag ile gelen külün silolara aktarılması Big bag boşaltma sisteminden üretim tesisine kül taşınması Üretimden çıkan kalsitin silolara aktarma uygulamaları Silodan kamyon ve silobasa kül ve curuf aktarım sistemi Silo çıkışından big bag dolum makinasına kül aktarımı Toz toplama jet filtre sisteminden stok silosuna kül tozu nakil sistemi Kül tozu toplama sistemi

 

Big Bag Boşaltma ve Siloya Kül Dolum Sistemi

Big bag içerisindeki kül pnömatik taşıma sistemi ile taşınır. Kül uzun mesafelere vakum veya hava basıncı ile aktarılabilmektedir. Silo, konteyner, mikser gibi çeşitli cihazlara boru hatları aracılığıyla aktarılmaktadır. Big bag, kullanıcı tarafından forklift ile veya big bag boşaltma istasyonunun kendi vinç mekanizması ile yerine yerleştirilmektedir. Kullanıcı bigbag ağzını açtıktan sonra sistem otomatik olarak kalsiti istenilen siloya otomatik olarak göndermektedir.