Titreşim Koniği | Vibrasyon Koniği | Bin Aktivatör

Titreşim koniği (bin aktivatör) kuru katı malzemenin, depolandığı bunker veya silodan rahatça boşaltılmasında kullanılan koni şeklindeki ekipmanlardır. Polimak’ta üretilen bin aktivatörler, dökme hammaddelerin işlendiği çeşitli endüstriyel uygulamalarda, toz veya tanecikli malzemenin en etkili yolla boşaltılmasında görev alır. Böylece kanal ve köprü oluşumu gibi akmama sorunlarının önüne geçerek, hammadde akışının devamlılığını sağlar.

Bazı dökme hammaddelerin akıcılığı depolama ünitelerinden (silo, bunker vb.) boşaltılırken pnömatik çekiç, hava tabancası veya akışkanlaştırıcı hava jeti gibi hammaddenin akmasına yardımcı başka araçların kullanılmasına imkan vermez. Dolayısıyla, kuru malzemenin yeterince akıcı olmaması, hammadde elleçlenme süreçlerinden boşaltım adımında; kanal oluşumu (baca oluşumu), köprülenme ve segregasyon (ayrışma) gibi akış sorunlarına neden olur. Çözüm olarak, sıkışan malzemenin akması için siloya veya taşındığı ekipmanlara vurmak ve sallamak gibi yöntemler denenebilirken, bu yollar özellikle büyük boyutlardaki depolar için zor ve tehlikelidir. Akışkanlığı düşük ve yük altında kolaylıkla sıkışabilen dökme hammaddelerin boşaltımında kullanılan en güvenli çözümlerden biri titreşim konikleridir. Aynı zamanda vibrasyon koniği, ve silo boşaltıcı olarak bilinen titreşim konikleri, malzemenin akmasını sağlayan titreşimler yaratırken, patlayıcı ortam oluşmasına veya yanmaya neden olmaz. Bu çalışma prensibi aktivatör ile silonun boşaltım ağzı arasında polimerden üretilmiş, sızdırmazlık sağlayan esnek bir bağlantının kullanılmasına dayanır.

Titreşim koniği bileşenleri

Polimak’ta çalışan mühendis ve üretim ekipleri endüstriyel ölçekte farklı ve yenilikçi özelliklere sahip titreşim konikleri üretmektedir. Rotoflow (titreşim konikleri) tasarımının önemli bazı bileşenleri aşağıdaki gibidir:

Yönlendirme plakası (Baffle plate)

Baffle Plate

Bin aktivatörün ortasında konumlandırılmış çin şapkası formunda konik veya bombe yapıda yönlendirme plakası bulunur. Çelik malzemeyle ana gövdeye montelenen bu plaka, direkt hammaddeye gönderdiği titreşimlerle katının akmasını sağlar. Ikinci bir yönlendirme plakası (saptırıcı veya deflektör), bin aktivatörün içinde hammadde birikmesini ve sıkışmasını önleyerek koni içinde dağılmasını sağlar. Elleçlenen hammaddenin akıcılığı ve uygulamanın türüne göre, yönlendirme plakaları farklı tasarımlarda (dışbükey/tümsek ve koni plakaları) ve açılarda (15°, 30°, 45°, veya 60°) üretilebilmektedir.

Yaylı titreşim takozları (Polymer seal and suspensions)

Engineered Polymer Seal and Suspensions

Bin aktivatör ve malzemenin boşaltıldığı silonun çıkış ağzı arasında, yaylı titreşim takozlarıyla beraber, polimer malzemeden üretilmiş esnek bir bağlantı kurulur. Genellikle poliüretan, kauçuk veya silikon hammaddeden üretilen esnek bağlantı parçasının özel tasarımı hammaddenin silo dışarısına sızmasını önler. Vibrasyon motorunun ürettiği titreşimlere ve içerideki hammaddenin basıncına karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Titreşim koniği ve yaylı vibrasyon takozları hammaddeye aktarılan titreşimin silo gövdesine iletimini önler. Siloyu ve çelik yapıyı darbesel yüklerden korur.

Silo Bağlantı Flanşı (Flange)

Flange

Bin aktivatörünü, silonun boşaltma ağzına yerleştirebilmek için bu boşaltma ağzının standart ölçülerden daha kısa olması gerekir. Sonuç olarak normal boyutlardan daha geniş olan bu kısıma, aktivatörden ayrı olarak temin edilen bağlantı flanşı kaynatılır. Titreşim koniği bu bağlantı flanşına monte edilir.

Titreşim motoru (Vibration motor)

Titreşim motoru, diğer adıyla vibrasyon motoru, bin boşaltıcının dış gövdesine bağlanır ve çalıştırıldığında, aktivatörün titreşimi silo içindeki hammaddeye iletmesi sağlanır. Dolaylı olarak sistemdeki kuru hammaddenin akışkanlaştırılmasını sağlar. Silo kapasitesine ve hammaddenin özelliklerine göre titreşim koniğinde bir veya iki adet vibrasyon motoru kullanılabilir.

Titreşim koniği kullanılarak elleçlenen dökme hammaddeler

İşlenecek kuru malzemenin çeşidine göre, imal ettiğimiz titreşimli bin boşaltıcıları karbon çelik, paslanmaz çelik veya farklı çelik malzemeden üretilebilir. Nişasta, süt tozu, buğday unu, şeker, tuz, yulaf, toz kahve, baharatlar, kauçuk tozu, kalsiyum sülfat, çimento, alüminyum hidrat, aktif karbon, uçucu kül, sodyum sülfat, kum, kalsiyum karbonat, dolomit, titanyum dioksit, kireç taşı, talk pudrası, bakır oksit ve alümina (alüminyum oksit) gibi kuru dökme hammaddeler, ürettiğimiz bin aktivatörler kullanılarak elleçlenmektedir.

Nişasta
Nişasta
Şeker
Şeker
Toz kahve
Toz kahve
Baharatlar
Baharatlar
Sodyum sülfat
Sodyum sülfat
Kum
Kum
Kireç taşı
Kireç taşı
Bakır oksit
Bakır oksit
Çimento
Çimento
Tuz
Tuz
Alümina (Alüminyum oksit)
Alümina (Alüminyum oksit)
Kalsiyum karbonat
Kalsiyum karbonat

Titreşim (Vibrasyon) koniği avantajları

Polimak tarafından üretilen bin aktivatörler, farklı silolarda ve miktarda saklanan çeşitli  kuru dökme hammaddenin elleçlenmesinde kullanılır. Silo vibrasyon koniklerinin toz hammadde depolama ve elleçlenmesinde sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir:

  • Malzemeyi rahat ve sorunsuz boşaltabilme güvencesi
  • Malzemenin boşaltıldığı silonun çıkış ağzı ve aktivatör arasında bulunan esnek bağlantı ile sızdırmazlık sağlanması
  • Yaylı titreşim takozları sayesinde titreşim darbelerine karşı dayanıklılık
  • Düşük enerji tüketimiyle en verimli çalışma
  • Kurulumu ve bakımı kolay
  • Yüksek verimde çalışma
  • Aktivatör motorunun ek bir sistem (kayış kasnak sistemi gibi) olmadan koniğe bağlanması

Titreşim Koniği S.S.S.

Titreşim koniği nedir?

Titreşim koniği olarak da bilinen vibrasyonlu bin activatörler, silo veya bunker içerisinde depolanan toz hammaddelerin akışlanlaşmasını ve kolay boşaltılmasını sağlar. Silo ve bunkerlerin alt kısımlarına takılır, depolanan malzemeye titreşim uygulayarak sıkışmasını önler ve akışkan hale getirir.

Titreşim konikleri nasıl çalışır?

Vibrasyon koniği veya rotoflow olarak da bilinen bin aktivatörlerin konik şeklindeki yapısı ile titreşim oluşturması çalışma prensibinin temelini oluşturur. Silo, bunker gibi depolama birimlerinden boşaltılırken malzeme, koniğin (bin aktivatörün) geniş ağzından geçer ve sonraki sistemi (helezon, konveyör, konteynır vb.) beslemek için, dar ağızlı malzeme çıkışından çıkar. Bin aktivatörün üzerindeki vibratör motoru ile üretilen titreşimler, boşaltım sırasında bağlandığı sistemin içinde sıkışan dökme hammaddenin harekete geçmesini sağlar. Üretilen bu titreşimlerin şiddeti isteğe göre ayarlanabilir. Bin aktivatör motoru, herhangi bir kayış kasnak sistemi kullanılmadan aktivatöre dışarıdan monte edilir. Aktivatörün çıkış ağzı yeterli genişlikte olduğunda ve malzeme aktivatörden boşaltılırken taşınmaya engel bir sistemle karşılaşmadığında, hammadde rahatça bin aktivatörden çıkar. Ayrıca kuru malzemenin bin aktivatör içinde sıkışıp kalmaması için ikinci bir yönlendirme plakası (saptırıcı veya deflektör) kullanılması da mümkündür.

 

Depolanan dökme hammaddelerin akmama sorunları neledir?

Akıcılık (flowability) dökme hammaddelerin fiziksel özelliklerinden biridir ve malzemenin silo, bunker gibi sistemlerde depolandıktan sonra, sorunsuz boşaltılıp boşaltılamayacağını etkiler. Başka bir deyişle, akıcılık özelliği toz veya tanecikli malzemenin, yerçekimi kuvvetine maruz kaldığında ne kadar hareket edebildiğinin ölçülmesinde kullanılır. Her dökme hammaddenin kendine has akıcılık özellikleri vardır ve bu hammaddeler akışkanlıklarına göre serbest akışlı ve zor akan malzemeler olarak (free-flowing, average-flowing or sluggish dry bulk solids) sınıflandırılabilir. Serbest akışlı dökme hammaddelerin tanecikleri, akmaya karşı direnç göstermez ve taşınmaya başladığında sistemden çıkabilir. Malzemenin içindeki tanecikler, akmaya karşı direnç gösterdikçe akışkanlıkları azalır ve nihayetinde zor akan hammaddeler olarak adlandırılır.

Depolanan dökme malzemenin tamamının boşaltılamaması gibi sorunlar genellikle bu malzemelerin akıcılık sorunlarından (köprü ve baca oluşumu) meydana gelir.

 

Köprü oluşumu ve kanallanma nedir?

Köprü oluşumu:

Dökme hammaddelerin, silo gibi depolandığı ünitenin içinde köprü şeklinde birikerek akmaması ve dolayısıyla depodan boşaltılamaması sorunudur. Hammadde eğer çok ince tanelerden oluşuyorsa, kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle bu katı tanecikler birbirine yapışır. Daha iri tanelerden oluşan hammaddelerde köprü oluşumunun nedeni ise parçacıkların birbirine kenetlenip sıkışmasıdır.

Baca (kanal) oluşumu:

Baca oluşumu veya kanal oluşumu olarak adlandırılan bu akmama sorunu, katı malzemenin silonun yan duvarlarına yapışarak birikmesiyle oluşur. Boşaltılan dökme hammaddenin, sadece silonun merkezinden (çıkış ağzının paralelinde) akmasından dolayı deponun tamamı boşaltılamaz. Bu sorun malzemenin yan duvarlara yapışması ve merkezden akan taneciklerin, duvara yapışan parçaları harekete geçirememesinden oluşur.

Köprü oluşumu ve kanallanma sorunları nasıl engellenir?

Depolandıktan sonra boşaltılırken sıkışan, topaklanan, akmayan hammaddelerin akıcılığını artırmak için çeşitli çözümler mevcuttur. Silolara özel üretilebilen akışkanlaştırmaya yardımcı ekipmanlar, neredeyse tüm akmama sorunlarını çözebilir. Bin aktivatörler, depo birimlerinin tasarımı, ve akışkanlaştırıcı hava jeti gibi seçenekler akmayan malzemelerin boşaltımında kullanılan çözümlerdendir.

Links

Titreşim Koniği Opsiyon Ve Aksesuarları

Slide Gate Valves

Yenilikçi modellerde ve aksesuarlarla imalatını yaptığımız titreşim koniği ekipmanlarının temel amacı sorunsuz, rahat ve güvenli operasyonlar sağlamaktır.

Teknik Dökümanlar

Titreşim koniği ile ilgili teknik kataloglar, ürün broşürleri, kurulum, uygulama bilgileri ve kullanım kılavuzları.