Aktif Karbon Enjeksiyon Sistemi

Aktif Karbon Enjeksiyon Sistemi

Aktif Karbon Enjeksiyon Sistemi

Aktif karbon (activated carbon) Demir çelik fabrikaları, çelikhaneler, atık imha tesisleri gibi yüksek sıcaklıklarda yanma proseslerinin bulunduğu ortamlarda yanma işlemi sonunda dioxin furan gibi organik veya inorganik çeşitli zararlı gazlar çıkmaktadır. Bu gazların bacadan dışarıya verilmesi çevre ve insan sağlığı açısından tehlikelidir. Aktif karbon dozajlama ve enjeksiyon sistemi zararlı gaz yayılımını azaltmak ve güvenli sınırlar altına çekmek amacıyla kullanılmaktadır.

aktif-karbon-enjeksiyon

Genel Özellikler

Aktif karbon enjeksiyon sistemi, yanma gazlarında bulunan dioksin ve furan gibi zararlı gazların miktarını düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. Zararlı gazlar, normal şartlarda filtre torbaları tarafından tutulamamakta ve bacadan dışarıya salınmaktadır. Jet pulse torba filtre girişindeki boru hattına toz halinde aktif karbon verildiği takdirde, bu gazlar aktif karbon tozlarının içerisine hapsedilmektedir. Aktif karbon tozları, içeriğinde toplanan dioksin ve furanlar, filtre torbaları tarafından tutulmaktadır. Bacadan dioxin ve furan salınımı engellenmektedir.

aktif-karbon-baca-gazi-aritma

Aktif karbon enjeksiyon sistemi, aktif karbonu filtre boru hattına istenilen miktarda vermektedir. Otomasyon ile idare edilen sistemde malzeme istenilen miktarda dozajlanarak boru hattına gönderilmektedir. Bigbag, çuval veya silobas ile temin edilen aktif karbon, sistemin silosunda depolanmaktadır. Sistem PLC kontrollü çalışmaktadır. Kontrol paneli üzerinden istenilen kapasitede, istenilen hızda ve istenilen zamanda malzeme aktarımı sağlanmaktadır. Sistemde Adsorpsiyon hammaddesi olarak aktif karbon, aktif linyit kullanılabilmektedir.

Aktif Karbon Besleme ve Dozajlama Sisteminin Avantajları

 
 • Kolay kurulum

 • Hızlı devreye alma

 • Zararlı gaz giderim verimi

 • Düşük işletme maliyeti

 • Çok az iş gücü gereksinimi

 • Bilgisayar kontrollü aktif karbon proses takibi

  Aktif Karbon Dozajlama Sisteminin Kullanım Alanları

 • Demir çelik fabrikaları

 • Çelikhaneler

 • Atık imha tesisleri

 • Döküm tesisleri

 • Gaz halindeki maddelerin adsorpisyonu ile ilgili uygulamalarda