Dolum Körüğü Hammadde Transfer Ekipmanları

  Dolum körüklerine hammadde aktarımı amacıyla uygulama ve ortam şartlarına göre farklı tip hammadde transfer ekipmanları kullanılmaktadır.  

Kelebek Klepe

Silo veya bunker çıkışlarına kelebek klepe bağlanarak malzemenin akışı kontrol edilebilmektedir. Genellikle malzeme akışının tamamen serbest bırakıldığı veya kesildiği uygulamalar için kelebek klepe tercih edilmektedir. Kamyon ve silobas dolumu uygulamalarında doldurulacak ürün miktarının ayarlanmasında kelebek klepelerden faydalanılmaktadır.

Kamyon tanker silobas doldurma körüğü kelebek klepe besleyici
   

Sürgülü Klepe

Silo veya bunker çıkışlarına sürgülü klepe veya bıçaklı vana bağlanarak malzemenin akışı kontrol edilebilmektedir. Genellikle malzeme akışının tamamen serbest bırakıldığı veya kesildiği uygulamalar için pistonlu tip sürgülü klepe tercih edilmektedir. Vidalı ve redüktörlü tip sürgülü klepeler ile malzeme akış hızı ayarlanabilmektedir.

Dolum körüğü Sürgülü Klepe
   

Helezon Konveyör

Silo, bunker veya üretim hattı çıkışına konulan helezon besleyici, toz ve granül yapıdaki ürünlerin mekanik yöntemle dolum körüklerine aktarılmasını sağlamaktadır. Helezon konveyör yardımıyla malzeme dolum hızı ayarlanabilmektedir. Hammadde çıkış noktasının yeterli yükseklikte olmadığı tesislerde eğimli bağlanan helezon konveyörler ile malzemenin boşaltma yüksekliği arttırılabilmektedir.

Kamyon dolum körüğü helezon konveyör besleyici
   

Bantlı Konveyör

Bantlı konveyörler genellikle açık alanlarda stok sahası dolum körükleri ile birlikte kullanılmaktadır. Yüksek kapasiteli hammadde transferinde tercih edilmektedir. Bantlı konveyörlerin dolum körüklerine bağlantısı özel döküş şutları ile sağlanmaktadır. Transfer edilen malzemenin toz yüküne ve ortam koşullarına göre ayrıza tozsuzlaştırma sistemi kullanılmaktadır.

Gemi dolum körüğü bantlı konveyör
   

Hava Kilidi

Silo, bunker veya üretim hattı çıkışına konulan hava kilitleri, toz ve granül yapıdaki ürünlerin dolum körüklerine aktarılmasını sağlamaktadır. Hava kilidi yardımıyla malzeme dolum hızı ayarlanabilmektedir.

kamyon silobas dolum körüğü hava kilidi doldurma hücre tekeri yıldız besleyici
   

Pnömatik Taşıma Sistemi

Pnömatik taşıma sistemleri hammadde besleme noktası ile dolum körüğü arasında uzun mesafe bulunduğu zaman tercih edilmektedir. Dolum yapılacak malzemeler hava basıncı veya vakum yardımıyla boru hatları içerisinde sevk edilmektedir. Dolum körüğü üzerine yerleştirilen siklon ünitesi malzemenin tozunun tutularak körüğe aktarılmasını sağlamaktadır.

tanker kamyon silobas dolum körüğü pnömatik toz taşıma kamyon yükleme teleskopik şutu
   

Havalı Bant

Havalı bantlar çimento, kül gibi ince ve tozsu yapıdaki malzemelerin yüksek kapasite ile dolum körüklerine aktarılmasını sağlamaktadır. Havalı bant içerisinde bulunan hammadde alt yüzeyden verilen ve gözenekli bant bezinden geçen basınçlı hava yardımıyla akışkanlaşmaktadır. Yerçekiminin etkisiyle eğimli konumlandırılan havalı bant içerisinde istenilen yönde akış sağlanmaktadır. Özellikle çimento fabrikalarında havalı bantlar ve silobas dolum körükleri çimento silolarında depolanmış çimentoyu silobaslara doldurmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gemi dolum körüğü silobas doldurma körükleri havalı bant taşıyıcı sistemi
   

Bağlantılar