ÜRÜNLER
Filtre Tozu Taşıma Sistemi

Filtre Tozu Taşıma Sistemi

Toz toplama sistemlerinin torbalı filtre çıkışında genellikle helezon konveyörler bulunmaktadır. Büyük kapasiteli tesislerde birçok filtrenin çıkışındaki helezon konveyörler malzemeyi tek bir konveyörde toplamakta, buradan elevatör sistemi ile silolara doldurmaktadır. Söz konusu sistemlerde çok sayıda motor, redüktör, helezon, zincir, dişli gibi hareketli parçalar bulunmaktadır. Bu nedenle arıza oluşma riskleri, bakım, onarım maliyetleri artmaktadır. Polimak tarafından üretilen filtre tozu taşıma sistemleri, helezon konveyörlere göre maliyet, işletme ve kullanım özellikleri bakımından bir çok avantajlara sahiptir.

jet-pulse-filtre

Toz Taşıma Sisteminin Genel Özellikleri

Sistem, toz toplama filtrelerinden, jet pulse torbalı filtrelerden veya siklonlardan çıkan tozu siloya aktarmaktadır. Toz filtresi altına yerleştirilecek besleyiciler yardımıyla filtreden çıkan toz boru hattına aktarılmaktadır. Boru hattındaki toz, hava körüğü tarafından sağlanan hava ile siloya gönderilmektedir. Toz siloya dolarken, taşıma havası silo üzerine yerleştirilecek jet filtre ile tahliye edilmektedir. Toz taşıma boru hattı üzerinde birden fazla besleme noktası bulunabilmektedir. Aynı anda birden fazla torbalı filtreden toz alımı yapılabilmektedir. 

jet-pulse-torbali-filtre

 

Toz Toplama Sisteminin Bileşenleri


Hava Körüğü:
Malzemenin siloya taşınması için gerekeli basınç ve debide hava sağlamaktadır.

Besleyici:
Filtreden gelen malzemeyi boru hattına aktarmaktadır.

Elektrik Panosu:
Sistemin çalışması için gerekli şalt ve otomasyon malzemesini içermektedir.

Boru Hattı:
Malzemenin filtreden silolara aktarılmasını sağlamaktadır. Sistemin kapasitesine göre genellikle 3” -5” çaplarında boru hattı kullanılmaktadır.

Silo Üstü Jet Filtre:
Siloya taşınan malzemenin havasını filtre ederek dışarıya vermektedir.

Kamyon Yükleme Körüğü:
Siloda toplanan tozun ortama yayılmadan kamyonlara yüklenmesini sağlamaktadır.

torbali-filtre

Avantajları

 

 • ♦ Torbalı Filtre uygulamalarında enerji tüketimi helezonlara göre çok daha düşüktür.

 • ♦ Boru hattı istenilen yerden geçebildiğinden, helezonlu sisteme göre uygulaması kolaydır.

 • ♦ Malzeme uzun mesafelere taşınabilmektedir.

 • ♦ Malzeme sadece boru hattı ile taşındığından sistem helezonlara göre çok az yer kaplamaktadır.

 • ♦ Sistem kapalı devre çalıştığından dışarıya toz kaçmamakta, fabrika sahası temiz kalmaktadır.

 • ♦ Hareketli parça sayısı azdır, arıza riski düşüktür.

 • ♦ İşletme, bakım, onarım maliyetleri helezon konveyörlere göre çok daha düşüktür

   

   

 

jet-filtre-toz-toplama

Kamyon Dolum Körüğü


Toz toplama filtrelerinden toplanan toz siloda depolandıktan sonra kamyon dolum körüğü yardımıyla ortama toz yayılmadan kamyona aktarılabilmektedir.

kamyona-toz-dolum

Toz Toplama Sistemleri Örnek Uygulamalar


– Demir çelik fabrikaları elektrik ark ocağı EAF baca tozu toplama ve taşıma sistemleri
– Demir çelik fabrikaları yüksek fırın tozsuzlaştırma sistemleri
– Çinko oksit tozu taşıma sistemleri
– Gıda fabrikaları toz toplama sistemleri
– Kimya sanayi hammadde tozu toplama sistemleri