Bezelye Yükleme, Boşaltma, Taşıma Sistemleri

Bezelye Yükleme, Boşaltma, Taşıma Sistemleri

Bezelye önemli baklagil ürünlerinden birisidir. Tane bezelye, hava basıncı veya vakum ile taşınabilen bir tarım ürünüdür. Tane bezelye, hava ile taşındığı takdirde helezon, konveyör veya kovalı elevatör gibi makina veya mekanizmalarda oluşan kırma problemi oluşmamaktadır. Tozsu malzeme kapalı borular içinde iletildiği için ortama toz yayılmamaktadır. Böylece gıda güvenliği ve işletmenin temizliği gibi avantajlar elde edilmektedir.

Pnömatik bezelye iletim sistemlerinde farklı uygulamalar için farklı sistemler kullanılmaktadır.

Örnek Uygulamalar

Paketleme:

Çuval, big bag, konteyner gibi taşıma ortamlarına bezelye dolumu yapılır. Vakumlu taşıma sistemi ile bezelye silo, depo veya zeminden çekilir.  

Kamyon / traktör bezelye yükleme boşaltma:

Depo, silo veya yerde bulunan bezelye vakum ile çekilir, kamyon veya römörka taşınır. Kamyon ve römorktan alınır, silo, depo veya zemine boşaltma yapılır.

Fabrika içi bezelye taşıma:

Silo, depo, yer, boşaltma çukuru ,makina çıkışı gibi yerlerden yine tesis içindeki yerlere bezelye taşınır.

Binalar / fabrikalar arası bezelye taşıma:

Bezelye farklı binalara taşınır.

Çuval Boşaltma:

Çuval içinde bulunan bezelye, bunkere boşaltılarak pnömatik nakil hattına aktarılır. Boru hattı ile istenilen silo, mikser veya kazana bezelye dolumu yapılır.  

Silo Doldurma Boşaltma:

Kamyon, zemin, bunker gibi yerlerden alınan bezelyeden siloya dolum yapılır. Silo içinde bulunan bezelye ile kamyona yükleme, fabrika, makine veya başka bir siloya taşıma işlemi yapılır.
Kamyondan depo zeminine bezelye boşaltma
Kamyondan depo zeminine bezelye boşaltma
Silo içinden kamyona bezelye yükleme işlemi
Silo içinden kamyona bezelye yükleme işlemi
Helezon ve pnömatik sistem ile silo dolumu
Helezon ve pnömatik sistem ile silo dolumu
Zeminden vakum ile silo dolumu
Zeminden vakum ile silo dolumu
Yerde bulunan bezelyenin vakum ile çuval veya bigbag gibi paketlere doldurulması
Yerde bulunan bezelyenin vakum ile çuval veya bigbag gibi paketlere doldurulması
Çuvaldan siloya bezelye dolumu
Çuvaldan siloya bezelye dolumu

Seyyar Pnömatik Bezelye Yükleme Boşaltma Sistemi

Seyyar pnömatik nakil ve iletim sisteminde vakum hortumu ile çekilen bezelye  istenilen yere hava basıncı ile taşınır. Temel bileşenleri hava körüğü (blower), hava kilidi, ve siklon sistemidir.  Vakum hortumu dökme bezelyeyi silodan, yerden veya kamyondan çeker. Çekilen bezelye boşaltma sistemi ile istenilen yere aktarılabilir. Kamyona, siloya, depoya dolum yapılabilir. Bu sistemi kullanmak için bir kişi yeterlidir.

Seyyar pnömatik taşıma sisteminin avantajları:

Buğday, arpa, mısır, bezelye, susam gibi malzemelerin hiç zarar görmeden ve kırma yapmadan hava yardımı ile taşınmasını sağlar.

Bezelye yerden, kamyondan veya silodan vakum ile çekilir ve yine yere, kamyona veya siloya aktarılır.

Helezonun ulaşamadığı yerlerde rahatlıkla kullanılabilir

Bezelye yatayda 80 metre dikeyde 40 metre mesafeye taşınabilir

Sistem elektrik motoru ve dizel motoru ile çalıştırılabildiği gibi, traktör ile de çalıştırılabilir.

Kamyon, traktör gibi taşıtlara takılabilen az yer kaplayan, istenilen kapasitede taşıma sistemleri mevcuttur. 

seyyar-havali-tasima-hububat-yukleme

Pnömatik Taşıma Sistemlerinin Konveyör, Helezon ve Elevatörlere göre avantajları

– Konveyor, elevatör ve helezonlu taşıyıcılarda malzeme genellikle doğrusal yolları takip eder. Helezonlar tamamen doğrusal taşıma yaparlar. Mal yatay, dikey veya eğimli taşınabilir. Helezon ile taşıma mesafesi kısadır. Kovalı elevatör sistemleri ise genellikle sadece dikey doğrultularda malzeme taşır. Konveyör sistemleri ise genellikle yatay düzlemde çalışır. Konveyor ile taşınan malzemelerde sağa sola dönüşler yapmak mümkündür. Helezonlu sistemlerin küçük boyutluları taşınabilmekte ve yer değiştirilebilmektedir. Bunun dışında hem helezon, hem kovalı elevatör hem de konveyörler uygulama ortamlarında sabit bir zemine monte edilirler. Pnömatik taşıma sistemleri boyutlarına göre hem sabit hem de seyyar olarak üretilebilir. Malzeme iletim yolu yatay, dik veya kıvrımlı olabilir, herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Aynı zamanda koveyör ve elevatör sistemlerinin aksine taşıma hattı için yer ihtiyacı da çok azdır. Gerektiğinde sadece boru hattının yönü ve yeri değiştirilerek farklı yönlere taşıma yapmak mümkündür. Kovalı elevatör, konveyör ve helezon sistemlerinde değişiklik ve ekleme yapmak çok daha zordur. -Kovalı elevatör ve konveyorlü makinalarda bir çok mekanik parça, motor, redüktör ve bilya bulunmaktadır. Parça sayısı fazla olduğu için arıza yapma ihtimali yüksektir. Elevatör ve konveyörlerin parça bakımı ve değiştirme işlemleri de zahmetlidir. Özellikle uzun mesafeli konveyör sistemlerinde sadece bilya değişimi bile çok maliyetli ve zaman alan bir işlemdir. Havalı taşıma sistemlerinde genellikle blower ve hava kilidi adı verilen iki temel cihaz ile bunları çalıştıran motor ve redüktör bulunmaktadır. Sistemin diğer bileşenleri boru hattı, siklon ve silo gibi öğelerdir. Konveyör ve elevatör sistemlerine göre çalışan ve hareket eden parça sayısı çok daha az olduğu için pnömatik taşıma sistemlerinin arıza yapma riski de düşüktür. Tamir ve bakım işlemleri kısa sürede bitirilebilmektedir. – Helezon ile taşıma işlemi özellikle mısır, fındık, çekirdek gibi hassas malzemeler için uygun değildir. Bu tip malzemeler helezonun dönen parçaları arasında kolaylıkla sıkışıp kırılabilmektedir. Havalı taşıyıcılarda ise taşınan malzemeye zarar verecek herhangi bir ekipman bulunmamaktadır. – Kovalı elevatör ve konveyör sistemleri genellikle malzemeyi açık bir ortamda taşımaktadır. Özellikle tozlu malzemelerde ortama toz karışması, hareketli ekipmanların kirlenmesi gibi problemler olabilmektedir. Gıda malzemelerinin elevatör ve konveyör ile taşınmasında ortama dağılan gıda parçacıkları bakteri olulşumu riskini doğurmakta, hijyen problemlerine sebep olmaktadır. Hava ile taşıma sistemlerinde ise malzeme kapalı borular içinde iletilmektedir. Ortama herhangi bir toz, partikül yayılımı olmamaktadır.