Big Bag Boşaltma Sistemleri Uygulamaları

 

Big Bag Boşaltma Sistemi ile Silo Dolum

 

Big bag ile temin edilen toz ve granül yapıdaki dökme malzemelerin hammadde depolama silolarına doldurulması amacıyla dolum sistemlerinden yararlanılmaktadır. Bigbag boşaltım ünitesi ile boşaltılan hammadde, havalı veya mekanik taşıma sistemleri ile silolara aktarılmaktadır.

 

Havalı Taşıma Sistemi İle Silo Dolum

Big bag boşaltma istasyonu çıkışında bulunan havalı taşıma sistemi, malzemeyi boru hattı içerisinden basınçlı hava yardımıyla siloya aktarmaktadır. Big bag ile gelen malzemelerin büyük kapasiteli silolara dolumu ve uzun mesafelere aktarımı için havalı taşıma sistemleri tercih edilmektedir. Big bag boşaltma ve silo dolum sistemi ile üretim tesislerindeki hammadde akışı daha kolay idare edilmektedir. Big bag boşaltma istasyonları big bag çuvalların depolandığı yere yakın yerleştirilebilmekte, silolar üretim hattı yakınında kurulabilmektedir. Büyük tesislerde depo ile üretim hattı arasında forklift veya vinç ile big bag taşıma işleri azalmakta, iş gücü, zaman ve iş güvenliğinde iyileşmeler elde edilmektedir.

Pnömatik taşıma sistemi için gerekli hava, sisteme bağlı kompresör veya hava körüğü (blower) ile sağlanabilmektedir. Pompa güçleri, boru çapları ve ekipman seçimi, transfer edilen hammaddenin özelliklerine, pnömatik transport kapasitesine ve taşıma mesafesine göre değişmektedir. Silo üzerinde jet filtre, silo seviye sensörleri, emniyet valfleri gibi havalı taşıma sistemi ile ilgili gerekli ekipmanlar bulunmaktadır.

 
Big bag boşaltma silo doldurma sistemleri
 
Big bag boşaltma helezon konveyör ve elevatör iile silo dolum

Mekanik Taşıma Sistemleri İle Silo Dolum

Big bag boşaltım ünitesi ve siloların yakın bulunduğu tesislerde silo doldurma işlemi için mekanik konveyörlerden yararlanılabilmektedir. Big bag boşaltma sistemi çıkışına takılabilecek vidalı helezon, kovalı elevatör , yıldız besleyici veya zincirli konveyör ile siloya malzeme aktarımı sağlanmaktadır. Big bag çuvaldan silo dolumu için uygun ekipman seçimi silo yüksekliğine, big bag boşaltma sisteminin konumuna ve silo dolum hızına bağlıdır. Yüksek silolarda kovalı elevatör, alçak silolarda helezon tercih edilmektedir. Big bag boşaltma ünitesinin silonun üzerine yerleştirildiği durumlarda yıldız besleyici veya hava kilidi kullanılmaktadır. Dökme hammaddelerin siloya dolumu sırasında ortama toz yayılmasını önlemek amacıyla silo üzerine toz toplama sistemi takılmaktadır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan fan yardımıyla tozlu hava emilmekte ve jet filtre ünitesinin filtreleri tarafından tutulmaktadır. Filtrelenmiş hava tahliye edilmekte, toplanan tozlar tekrar siloya verilmektedir.

 

Big Bag Boşaltma Sistemi ile Çuval, Torba Dolum

Big bag ile temin edilen toz ve granül yapıdaki hammaddelerin çuval veya torbalara doldurulması gerektiğinde big bag boşaltma ve torba dolum sistemlerinden yararlanılmaktadır. Dolum yapılacak dökme malzemenin yapısı, uygulama gereklilikleri, dolum hızı, çuval veya torba boyutlarına göre farklı alternatif sistemler bulunmaktadır. Düşük kapasiteli uygulamalarda torba dolum sistemi big bag boşaltma istasyonun hemen altında bulunmaktadır. Bigbag boşaltma ve torba doldurma işlemleri aynı sistem üzerinde yapılabilmektedir. Yüksek kapasiteli torba dolum uygulamalarında çuval dolum sistemi big bag boşaltma istasyonunun yanında bulunmaktadır. İki sistem arasında mekanik konveyör veya havalı taşıma sistemi ile hammadde transferi sağlanmaktadır.

   
Big bag boşaltma çuval dolum torba dolum sistemi
   
Big bag boşaltma istasyonu mikser besleme sistemi

Big Bag Boşaltma Sistemi ile Mikser Doldurma

Mikser otomasyonu olan tesislerde farklı hammaddeler belirli reçetelere göre karıştırılmaktadır. Toz ve granül yapıdaki hammaddelerin karıştırıcı sistemlere aktarımı için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bigbag çuval ile temin edilen hammaddeler bigbag boşaltma ünitesi yardımyla mikserlere doldurulabilmektedir. Big bag boşaltma sistemi ve mikser arasındaki mesafeye bağlı olarak mekanik veya pnömatik taşıma sistemleri ile hammadde aktarımı yapılabilmektedir. Big bag boşaltma istasyonunun mikserin yanında yerleştirildiği tesislerde helezon besleyici ile miksere dolum yapılabilmektedir. Big bag boşaltma istasyonun daha uzak mesafelere yerleştirildiği tesislerde pnömatik taşıma sistemleri kullanılmaktadır. Miksere doldurulacak malzeme miktarı belli bir reçeteye göre belirlenecek ise tartım ve dozajlama ünitesi eklenebilmektedir. Bigbag boşaltma istasyonu çıkışına veya mikserin girişine dozajlama sistemi yerleştirilebilmektedir.

 

Big Bag Boşaltma Sistemi ile Paketleme Makinalarına Malzeme Aktarımı

Paketleme sistemleri, toz ve granül yapıdaki hammaddelerin otomatik olarak ambalajlanmasını sağlamaktadır. Kova, torba, poşet gibi kapların otomatik dolumu için paketleme makinalarına hammadde tedariğinin kesintisiz olarak sağlanması gerekmektedir. Bigbag ile temin edilen hammaddeler havalı ve mekanik taşıma hatları ile paketleme ünitelerine aktarılmaktadır. Hammadde taşıma sistemi paketleme cihazlarının yükleme haznelerini sürekli dolu tutmaktadır. Paketleme veya ambalaj makinası yükleme bunkerinde bulunan malzemenin seviyesi sensörler vasıtası ile sürekli takip edilmektedir. Malzeme miktarı azaldıkça taşıma sistemi otomatik olarak çalışmakta, big bag içerisindeki malzemeyi ambalaj makinası bunkerine aktarmaktadır. Big bag boşaltma istasyonunun paketleme makinası yanında yerleştirildiği tesislerde helezon besleyici veya mekanik konveyörler ile miksere dolum yapılabilmektedir. Big bag boşaltma istasyonun daha uzak mesafelere yerleştirildiği tesislerde pnömatik taşıma sistemleri kullanılmaktadır.

 
Big bag boşaltma istasyonu çuval dolum sistemi torba dolum makinaları
 
Big bag boşaltım hammadde dozajlama mikser otomasyonu

Big Bag Boşaltma Sistemi ile Dozajlama Sistemlerinin Beslenmesi

Toz ve granül hammaddeler ile çalışan dozajlama otomasyonu sistemlerinin ihtiyacı olan kesintisiz hammadde tedariği için hammadde taşıma sistemleri kullanılmaktadır. Big bag ile temin edilen dökme malzemeler mekanik ve havalı taşıma sistemleri yardımıyla dozajlama sistemlerine aktarılabilmektedir. Hammadde taşıma sistemi dozaj sistemi besleme haznelerini sürekli dolu tutmaktadır. Dozajlama bunkerinde bulunan malzemenin seviyesi sensörler vasıtası ile sürekli takip edilmektedir. Malzeme miktarı azaldıkça taşıma sistemi otomatik olarak çalışmakta, big bag içerisindeki malzemeyi dozajlama sistemi haznesine aktarmaktadır. Big bag boşaltma istasyonunun dozaj ve tartım sistemi yanında yerleştirildiği tesislerde helezon besleyici veya mekanik konveyörler ile dolum yapılabilmektedir. Big bag boşaltma istasyonun daha uzak mesafelere yerleştirildiği tesislerde pnömatik taşıma sistemleri kullanılmaktadır.

 
 

Big Bag Boşaltma Sistemleri ile Kamyon ve Silobas Dolum

Big bag ile temin edilen dökme hammaddelerin kamyonlara ve silobaslara doldurulması için big bag boşaltma , kamyon ve silobas dolum körükleri birlikte kullanılmaktadır. Big bag ile temin edilen dökme malzemeler mekanik ve havalı taşıma sistemleri yardımıyla silobas dolum veya kamyon dolum körüklerine aktarılabilmektedir. Big bag boşaltma istasyonunun kamyon yükleme körüğü veya silobas yükleme körüğü yakınında yerleştirildiği tesislerde helezon besleyici veya mekanik konveyörler ile dolum yapılabilmektedir. Big bag boşaltma istasyonun daha uzak mesafelere yerleştirildiği tesislerde pnömatik taşıma sistemleri kullanılmaktadır.

Big bag boşaltma silobas dolum körüğü
 

Uygulama Resimleri

 

Bağlantılar