Big Bag Boşaltma Hammadde Transfer Ekipmanları

  Big bag boşaltım istasyonlarının çıkış noktalarında uygulamaya göre farklı hammadde transfer ekipmanları kullanılabilmektedir.

Hava Kilidi

Big bag boşaltma sisteminin çıkışına konulan hava kilidi yardımıyla malzemenin akış hızı kontrol edilebilmektedir. Ayrıca toz hammaddenin aktığı nokta ile big bag boşaltma ünitesi arasındaki hava bağlantısı kesilmektedir. Mikser dolum uygulamalarında, pnömatik taşıma sistemlerinde ve benzeri uygulamalarda big bag boşaltma sistemlerinin çıkışına hava kilidi takılabilmektedir.

 
Hava Kilidi Big Bag Boşaltma
  Big bag boşaltma hava kilidi eklüs rotary vana
 

Helezon Konveyör

Big bag boşaltma cihazlarının çıkışına konulan helezon besleyici, toz ve granül yapıdaki malzemenin mekanik olarak aktarılmasını sağlamaktadır. Uygulamaya göre başka bir makinaya, üretim hattına , paketleme sistemine malzeme aktarımı helezon yardımıyla yapılabilmektedir.

 
Helezon Konveyör ile Big Bag Boşaltma
 

Sürgülü Klepe

Bigbag boşaltma cihazı çıkışına sürgülü klepe bağlanarak malzemenin akışı kontrol edilebilmektedir. Çevirme kolu bulunan sürgülü klepelerde bıçaklı klepe kısmının açıklığı ayarlanabildiğinden malzeme akış hızı kontrol edilebilmektedir.

 
Sürgülü Klepe
 

Kelebek Klepe

Bigbag boşaltma sistemi çıkışına kelebek klepe bağlanarak malzemenin akışı kontrol edilebilmektedir. Genellikle malzeme akışının tamamen serbest bırakıldığı veya kesildiği uygulamalar için kelebek klepe tercih edilmektedir.

 
Kelebek Klepe Big Bag Boşaltma
 

Dozaj Sistemi

Big bag boşaltıcının çıkışına hammaddenin istenilen miktarda gönderilmesini sağlayan dozajlama sistemi eklenebilmektedir. Ağırlığa göre dozajlama yapan tartım sistemleri veya hacimsel dozajlama yapan mekanik besleme sistemleri kullanılabilmektedir. Dozaj otomasyonu bilgisayar veya PLC sistemleri ile birlikte çalışmaktadır.

 
FIBC Boşaltma Dozajlama Sistemi
 

Pnömatik Taşıma Sistemi

Big bag ile temin edilen hammaddelerin mekanik konveyörler ile aktarılamayacak mesafelere gönderilmesi amacıyla pnömatik veya havalı taşıma sistemlerinden yararlanılmaktadır. Big bag boşaltma istasyonu çıkışında bulunan pnömatik taşıma sistemi, malzemeyi hava körüğü (blower) tarafından sağlanan basınçlı hava yardımıyla boru hatları içerisinden istenilen noktaya göndermektedir. Uygulamaya ve ortam şartlarına göre basınç veya vakum yöntemi ile hammadde transferi yapılmaktadır.

 
FIBC çuval boşaltma pnömatik taşıma
 

Yoğun Faz Big Bag Boşaltma Sistemi

Uzun mesafelere yüksek kapasiteli hammadde transferi gereken uygulamalarda yoğun faz bigbag boşaltma sisteminden yararlanılmaktadır. Big bag boşaltma tablası altında hammadde transfer tankı bulunmaktadır. Belli sayıda big bag çuval içerisindeki dökme hammadde tek seferde hammadde transfer tankına dökülmektedir. Daha sonra hammadde transfer tankı basınçlandırılmakta ve malzeme tank çıkışında bulunan boru hattı vasıtası ile gönderilmektedir. Malzeme yüksek basınçta yoğun faz pnömatik taşıma yöntemi ile transfer edilmektedir. Aktarım kapasitesi yüksek olduğundan havalı taşıma boru hattının sonunda genellikle hammadde depolama silosu bulunmaktadır. Yoğun faz big bag boşaltma sistemleri çimento, kalsit, soda , PVC gibi tüketimin fazla olduğu hammaddelerde tercih edilmektedir.

 
Yoğun Faz pnömatik taşıma big bag boşaltma sistemi
 

Serbest Çıkış

Big bag boşaltım sisteminin çıkış ağzı açık bırakılmaktadır. Malzeme big bag çuvalın boşaltma ağzından çıktığında kendi ağırlığı ile aşağı akmaktadır.

 
FIBC boşaltma sistemi dökme hammadde aktarım
 

Bağlantılar