Darı Yükleme, Boşaltma, Taşıma Sistemleri

Darı Yükleme, Boşaltma, Taşıma Sistemleri

Darı önemli tarım ürünlerinden biridir. Besin değeri yüksek olan darı insan gıdası olarak tüketildiği gibi, başka tahıllarla karıştırılarak hayvan yemi olarak ta kullanılır. Darı taneleri, hava basıncı veya vakum ile taşınabilmektedir. Tane darı, hava ile taşındığı takdirde helezon, konveyör veya kovalı elevatör gibi makina veya mekanizmalarda oluşan kırma problemi oluşmamaktadır. Darı unu ve tozu kapalı borular içinde iletildiği için ortama toz yayılmamaktadır. Böylece gıda güvenliği ve işletmenin temizliği gibi avantajlar elde edilmektedir. Pnömatik darı iletim sistemlerinde farklı uygulamalar için farklı sistemler kullanılmaktadır.

Örnek Uygulamalar

Paketleme:

Çuval, big bag, konteyner gibi taşıma ortamlarına darı dolumu yapılır. Vakumlu taşıma sistemi ile darı silo, depo veya zeminden çekilir.  

Kamyon / traktör darı yükleme boşaltma:

Depo, silo veya yerde bulunan darı vakum ile çekilir, kamyon veya römörka taşınır. Kamyon ve römorktan alınır, silo, depo veya zemine boşaltma yapılır.

Fabrika içi darı taşıma:

Silo, depo, yer, boşaltma çukuru ,makina çıkışı gibi yerlerden yine tesis içindeki yerlere darı taşınır.

Binalar / fabrikalar arası darı taşıma:

Darı farklı binalara taşınır.

Çuval Boşaltma:

Çuval içinde bulunan darı, bunkere boşaltılarak pnömatik nakil hattına aktarılır. Boru hattı ile istenilen silo, mikser veya kazana darı dolumu yapılır.  

Silo Doldurma Boşaltma:

Kamyon, zemin, bunker gibi yerlerden alınan darıdan siloya dolum yapılır. Silo içinde bulunan darı ile kamyona yükleme, fabrika, makine veya başka bir siloya taşıma işlemi yapılır.

kamyon-unload

Kamyondan depo zeminine darı boşaltma

kamyon2

Silo içinden kamyona darı yükleme işlemi

kamyon3

Helezon ve pnömatik sistem ile silo dolumu

kamyon4

Zeminden vakum ile silo dolumu

kamyon7

Yerde bulunan darının vakum ile çuval veya bigbag gibi paketlere doldurulması

  kamyon8

Çuvaldan siloya darı dolumu

   

Seyyar Pnömatik Darı Yükleme Boşaltma Sistemi

Seyyar pnömatik nakil ve iletim sisteminde vakum hortumu ile çekilen darı  istenilen yere hava basıncı ile taşınır. Temel bileşenleri hava körüğü (blower), hava kilidi, ve siklon sistemidir.  Vakum hortumu dökme darıyı silodan, yerden veya kamyondan çeker. Çekilen darı boşaltma sistemi ile istenilen yere aktarılabilir. Kamyona, siloya, depoya dolum yapılabilir. Bu sistemi kullanmak için bir kişi yeterlidir.

Seyyar pnömatik taşıma sisteminin avantajları:

– Buğday, arpa, mısır, darı, susam gibi malzemelerin hiç zarar görmeden ve kırma yapmadan hava yardımı ile taşınmasını sağlar. – Darı yerden, kamyondan veya silodan vakum ile çekilir ve yine yere, kamyona veya siloya aktarılır. – Helezonun ulaşamadığı yerlerde rahatlıkla kullanılabilir – Darı yatayda 80 metre dikeyde 40 metre mesafeye taşınabilir – Sistem elektrik motoru ve dizel motoru ile çalıştırılabildiği gibi, traktör ile de çalıştırılabilir. – Kamyon, traktör gibi taşıtlara takılabilen az yer kaplayan, istenilen kapasitede taşıma sistemleri mevcuttur. seyyar-havali-tasima-hububat-yukleme image004

Pnömatik Taşıma Sistemlerinin Konveyör, Helezon ve Elevatörlere göre avantajları

– Konveyor, elevatör ve helezonlu taşıyıcılarda malzeme genellikle doğrusal yolları takip eder. Helezonlar tamamen doğrusal taşıma yaparlar. Mal yatay, dikey veya eğimli taşınabilir. Helezon ile taşıma mesafesi kısadır. Kovalı elevatör sistemleri ise genellikle sadece dikey doğrultularda malzeme taşır. Konveyör sistemleri ise genellikle yatay düzlemde çalışır. Konveyor ile taşınan malzemelerde sağa sola dönüşler yapmak mümkündür. Helezonlu sistemlerin küçük boyutluları taşınabilmekte ve yer değiştirilebilmektedir. Bunun dışında hem helezon, hem kovalı elevatör hem de konveyörler uygulama ortamlarında sabit bir zemine monte edilirler. Pnömatik taşıma sistemleri boyutlarına göre hem sabit hem de seyyar olarak üretilebilir. Malzeme iletim yolu yatay, dik veya kıvrımlı olabilir, herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Aynı zamanda koveyör ve elevatör sistemlerinin aksine taşıma hattı için yer ihtiyacı da çok azdır. Gerektiğinde sadece boru hattının yönü ve yeri değiştirilerek farklı yönlere taşıma yapmak mümkündür. Kovalı elevatör, konveyör ve helezon sistemlerinde değişiklik ve ekleme yapmak çok daha zordur. -Kovalı elevatör ve konveyorlü makinalarda bir çok mekanik parça, motor, redüktör ve bilya bulunmaktadır. Parça sayısı fazla olduğu için arıza yapma ihtimali yüksektir. Elevatör ve konveyörlerin parça bakımı ve değiştirme işlemleri de zahmetlidir. Özellikle uzun mesafeli konveyör sistemlerinde sadece bilya değişimi bile çok maliyetli ve zaman alan bir işlemdir. Havalı taşıma sistemlerinde genellikle blower ve hava kilidi adı verilen iki temel cihaz ile bunları çalıştıran motor ve redüktör bulunmaktadır. Sistemin diğer bileşenleri boru hattı, siklon ve silo gibi öğelerdir. Konveyör ve elevatör sistemlerine göre çalışan ve hareket eden parça sayısı çok daha az olduğu için pnömatik taşıma sistemlerinin arıza yapma riski de düşüktür. Tamir ve bakım işlemleri kısa sürede bitirilebilmektedir. – Helezon ile taşıma işlemi özellikle mısır, fındık, çekirdek gibi hassas malzemeler için uygun değildir. Bu tip malzemeler helezonun dönen parçaları arasında kolaylıkla sıkışıp kırılabilmektedir. Havalı taşıyıcılarda ise taşınan malzemeye zarar verecek herhangi bir ekipman bulunmamaktadır. – Kovalı elevatör ve konveyör sistemleri genellikle malzemeyi açık bir ortamda taşımaktadır. Özellikle tozlu malzemelerde ortama toz karışması, hareketli ekipmanların kirlenmesi gibi problemler olabilmektedir. Gıda malzemelerinin elevatör ve konveyör ile taşınmasında ortama dağılan gıda parçacıkları bakteri olulşumu riskini doğurmakta, hijyen problemlerine sebep olmaktadır. Hava ile taşıma sistemlerinde ise malzeme kapalı borular içinde iletilmektedir. Ortama herhangi bir toz, partikül yayılımı olmamaktadır.