EAF Tozu Taşıma Sistemi

EAF Tozu Taşıma Sistemi

Demir çelik fabrikalarında elektrik ark fırınlarında (electric arc furnace EAF) çelik üretimi sırasında önemli miktarlarda baca tozu açığa çıkmaktadır. Çıkan EAF tozlarının kimyasal bileşimi genelde üretim sırasında fırına yüklenen malzemenin kalitesi ve bileşimine bağlı olarak değişmektedir. Demir çelik fabrikalarında ortaya çıkan EAF baca tozları tozsuzlaştırma sistemleri yardımıyla toplanmaktadır. Elektrik ark fırını tozları ekonomik değer elde etmek amacıyla işlenebilmektedir. İşlenen tozlardan çinko oksit elde edilmektedir. EAF tozunun demir çelik tesislerinde bir noktadan başka bir noktaya taşınması için hammadde taşıma sistemlerinden yararlanılır. Toz toplama sistemlerinin torbalı filtre çıkışında genellikle helezon konveyörler bulunmaktadır. Büyük kapasiteli tesislerde birçok filtrenin çıkışındaki helezon konveyörler malzemeyi tek bir konveyörde toplamakta, buradan elevatör sistemi ile silolara doldurmaktadır. Söz konusu sistemlerde çok sayıda motor, redüktör, helezon, zincir, dişli gibi hareketli parçalar bulunmaktadır. Bu nedenle arıza oluşma riskleri, bakım, onarım maliyetleri artmaktadır. Polimak tarafından üretilen filtre tozu taşıma sistemleri, helezon konveyörlere göre maliyet, işletme ve kullanım özellikleri bakımından bir çok avantajlara sahiptir.

jet-pulse-filtre

Elektrik Ark Ocağı Baca Tozu Taşıma Sisteminin Genel Özellikleri

Sistem, toz toplama filtrelerinden, jet pulse torbalı filtrelerden veya siklonlardan çıkan tozu siloya aktarmaktadır. Toz filtresi altına yerleştirilecek besleyiciler yardımıyla filtreden çıkan EAF tozu boru hattına aktarılmaktadır. Boru hattındaki toz, hava körüğü tarafından sağlanan hava ile siloya gönderilmektedir. Toz siloya dolarken, taşıma havası silo üzerine yerleştirilecek jet filtre ile tahliye edilmektedir. Toz taşıma boru hattı üzerinde birden fazla besleme noktası bulunabilmektedir. Aynı anda birden fazla torbalı filtreden toz alımı yapılabilmektedir. 

jet-pulse-torbali-filtre

 

EAF, Çinko Oksit Tozu Toplama Sisteminin Bileşenleri

Hava Körüğü: EAf tozu veya çinko oksit tozunun siloya taşınması için gerekeli basınç ve debide hava sağlamaktadır.
Besleyici: Filtreden gelen malzemeyi boru hattına aktarmaktadır. Elektrik Panosu: Sistemin çalışması için gerekli şalt ve otomasyon malzemesini içermektedir. Boru Hattı: Malzemenin filtreden silolara aktarılmasını sağlamaktadır. Sistemin kapasitesine göre genellikle 3” -5” çaplarında boru hattı kullanılmaktadır. Silo Üstü Jet Filtre: Siloya taşınan malzemenin havasını filtre ederek dışarıya vermektedir. Kamyon Yükleme Körüğü: Siloda toplanan tozun ortama yayılmadan kamyonlara yüklenmesini sağlamaktadır. torbali-filtre

Avantajları

 
 • ♦ Torbalı Filtre uygulamalarında enerji tüketimi helezonlara göre çok daha düşüktür.

 • ♦ Boru hattı istenilen yerden geçebildiğinden, helezonlu sisteme göre uygulaması kolaydır.

 • ♦ Malzeme uzun mesafelere taşınabilmektedir.

 • ♦ Malzeme sadece boru hattı ile taşındığından sistem helezonlara göre çok az yer kaplamaktadır.

 • ♦ Sistem kapalı devre çalıştığından dışarıya toz kaçmamakta, fabrika sahası temiz kalmaktadır.

 • ♦ Hareketli parça sayısı azdır, arıza riski düşüktür.

 • ♦ İşletme, bakım, onarım maliyetleri helezon konveyörlere göre çok daha düşüktür

   
   
 

jet-filtre-toz-toplama

Kamyon Dolum Körüğü

Toz toplama filtrelerinden toplanan eaf veya çinko okstit tozu siloda depolandıktan sonra kamyon dolum körüğü yardımıyla ortama toz yayılmadan kamyona aktarılabilmektedir.

kamyona-toz-dolum