Fasulye Yükleme, Boşaltma, Taşıma Sistemleri

Fasulye önemli baklagil ürünlerinden birisidir. Tane fasülye, hava basıncı veya vakum ile taşınabilen bir tarım ürünüdür. Tane fasulye, hava ile taşındığı takdirde helezon, konveyör veya kovalı elevatör gibi makina veya mekanizmalarda oluşan kırma problemi oluşmamaktadır. Tozsu malzeme kapalı borular içinde iletildiği için ortama toz yayılmamaktadır. Böylece gıda güvenliği ve işletmenin temizliği gibi avantajlar elde edilmektedir.
Pnömatik fasulye iletim sistemlerinde farklı uygulamalar için farklı sistemler kullanılmaktadır. Örnek Uygulamalar Paketleme: Çuval, big bag, konteyner gibi taşıma ortamlarına fasulye dolumu yapılır. Vakumlu taşıma sistemi ile fasulye silo, depo veya zeminden çekilir. Kamyon / traktör fasulye yükleme boşaltma: Depo, silo veya yerde bulunan fasulye vakum ile çekilir, kamyon veya römörka taşınır. Kamyon ve römorktan alınır, silo, depo veya zemine boşaltma yapılır. Fabrika içi fasulye taşıma: Silo, depo, yer, boşaltma çukuru ,makina çıkışı gibi yerlerden yine tesis içindeki yerlere fasulye taşınır. Binalar / fabrikalar arası fasulye taşıma: Tane fasulye farklı binalara taşınır. Çuval Boşaltma: Çuval içinde bulunan fasulye, bunkere boşaltılarak pnömatik nakil hattına aktarılır. Boru hattı ile istenilen silo, mikser veya kazana fasulye dolumu yapılır. Silo Doldurma Boşaltma: Kamyon, zemin, bunker gibi yerlerden alınan fasulyeden siloya dolum yapılır. Silo içinde bulunan fasulye ile kamyona yükleme, fabrika, makine veya başka bir siloya taşıma işlemi yapılır. kamyon1

Kamyondan depo zeminine fasulye boşaltma

kamyon-dolum

Silo içinden kamyona fasulye yükleme işlemi

kamyon3

Helezon ve pnömatik sistem ile silo dolumu

kamyon4

Zeminden vakum ile silo dolumu

kamyon7

Yerde bulunan fasulyenin vakum ile çuval veya bigbag gibi paketlere doldurulması

kamyon8

Çuvaldan siloya fasulye dolumu

Seyyar Pnömatik Fasulye Yükleme Boşaltma Sistemi Seyyar pnömatik nakil ve iletim sisteminde vakum hortumu ile çekilen fasulye  istenilen yere hava basıncı ile taşınır. Temel bileşenleri hava körüğü ( blower ), hava kilidi ( hücre tekeri ), ve siklon sistemidir.  Vakum hortumu dökme fasulyeyi silodan, yerden veya kamyondan çeker. Çekilen fasulye boşaltma sistemi ile istenilen yere aktarılabilir. Kamyona, siloya, depoya dolum yapılabilir. Bu sistemi kullanmak için bir kişi yeterlidir.   Seyyar Pnömatik Taşıma Sisteminin Avantajları – Buğday, arpa, mısır, fasulye, susam gibi malzemelerin hiç zarar görmeden ve kırma yapmadan hava yardımı ile taşınmasını sağlar. – fasulye yerden, kamyondan veya silodan vakum ile çekilir ve yine yere, kamyona veya siloya aktarılır. – Helezonun ulaşamadığı yerlerde rahatlıkla kullanılabilir – fasulye yatayda 80 metre dikeyde 40 metre mesafeye taşınabilir – Sistem elektrik motoru ve dizel motoru ile çalıştırılabildiği gibi, traktör ile de çalıştırılabilir. – Kamyon, traktör gibi taşıtlara takılabilen az yer kaplayan, istenilen kapasitede taşıma sistemleri mevcuttur.  image004 Pnömatik Taşıma Sistemlerinin Konveyör, Helezon ve Elevatörlere göre avantajları – Konveyor, elevatör ve helezonlu taşıyıcılarda malzeme genellikle doğrusal yolları takip eder. Helezonlar tamamen doğrusal taşıma yaparlar. Mal yatay, dikey veya eğimli taşınabilir. Helezon ile taşıma mesafesi kısadır. Kovalı elevatör sistemleri ise genellikle sadece dikey doğrultularda malzeme taşır. Konveyör sistemleri ise genellikle yatay düzlemde çalışır. Konveyor ile taşınan malzemelerde sağa sola dönüşler yapmak mümkündür. Helezonlu sistemlerin küçük boyutluları taşınabilmekte ve yer değiştirilebilmektedir. Bunun dışında hem helezon, hem kovalı elevatör hem de konveyörler uygulama ortamlarında sabit bir zemine monte edilirler. Pnömatik taşıma sistemleri boyutlarına göre hem sabit hem de seyyar olarak üretilebilir. Malzeme iletim yolu yatay, dik veya kıvrımlı olabilir, herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Aynı zamanda koveyör ve elevatör sistemlerinin aksine taşıma hattı için yer ihtiyacı da çok azdır. Gerektiğinde sadece boru hattının yönü ve yeri değiştirilerek farklı yönlere taşıma yapmak mümkündür. Kovalı elevatör, konveyör ve helezon sistemlerinde değişiklik ve ekleme yapmak çok daha zordur. -Kovalı elevatör ve konveyorlü makinalarda bir çok mekanik parça, motor, redüktör ve bilya bulunmaktadır. Parça sayısı fazla olduğu için arıza yapma ihtimali yüksektir. Elevatör ve konveyörlerin parça bakımı ve değiştirme işlemleri de zahmetlidir. Özellikle uzun mesafeli konveyör sistemlerinde sadece bilya değişimi bile çok maliyetli ve zaman alan bir işlemdir. Havalı taşıma sistemlerinde genellikle blower ve hava kilidi adı verilen iki temel cihaz ile bunları çalıştıran motor ve redüktör bulunmaktadır. Sistemin diğer bileşenleri boru hattı, siklon ve silo gibi öğelerdir. Konveyör ve elevatör sistemlerine göre çalışan ve hareket eden parça sayısı çok daha az olduğu için pnömatik taşıma sistemlerinin arıza yapma riski de düşüktür. Tamir ve bakım işlemleri kısa sürede bitirilebilmektedir. – Helezon ile taşıma işlemi özellikle mısır, fındık, çekirdek gibi hassas malzemeler için uygun değildir. Bu tip malzemeler helezonun dönen parçaları arasında kolaylıkla sıkışıp kırılabilmektedir. Havalı taşıyıcılarda ise taşınan malzemeye zarar verecek herhangi bir ekipman bulunmamaktadır. – Kovalı elevatör ve konveyör sistemleri genellikle malzemeyi açık bir ortamda taşımaktadır. Özellikle tozlu malzemelerde ortama toz karışması, hareketli ekipmanların kirlenmesi gibi problemler olabilmektedir. Gıda malzemelerinin elevatör ve konveyör ile taşınmasında ortama dağılan gıda parçacıkları bakteri olulşumu riskini doğurmakta, hijyen problemlerine sebep olmaktadır. Hava ile taşıma sistemlerinde ise malzeme kapalı borular içinde iletilmektedir. Ortama herhangi bir toz, partikül yayılımı olmamaktadır.