Kepek Yükleme, Boşaltma, Taşıma Sistemleri

Kepek buğdayın öğütülmesi sonucu elde edilen yarı mamuldür. Buğdayın kabuk kısmından meydana gelmiştir. Buğday kepeği genellikle hayvan yemi olarak tüketilmesine rağmen son yıllarda insan gıdası olarak tüketimi yaygınlaşmıştır. Kepek, insan gıdası olarak tüketildiğinde vücut için oldukça faydalı bir besin maddesidir. Kepek ekmeği, kepek unu gibi kepekli ürünler, pek çok sağlık sorunu ile mücadelede yardımcıdır. Hayvan yemi üretiminde arpa, yulaf gibi hammaddelerin yanında kepek te kullanılmaktadır.

Kepek çeşitli ortamlardan hava basıncı ve vakum ile nakli kolaylıkla yapılabilen bir gıda ürünüdür.  Pnömatik sistemler, un ve kepek fabrikalarında güvenle kullanılmaktadır.

Havalı kepek iletim sistemlerinde farklı uygulamalar için farklı sistemler kullanılmaktadır.

Örnek Uygulamalar

Paketleme:

Çuval, big bag, konteyner gibi taşıma ortamlarına kepek dolumu yapılır. Vakumlu kepek taşıma sistemi ile malzeme yerden veya depodan çekilir.  

Kamyona / traktöre kepek yükleme boşaltma:

Depoda, siloda, yerde bulunan kepek vakum ile çekilir, kamyona veya römörka taşınır.

Fabrika içi kepek taşıma:

Kepek, silo, depo, yer, boşaltma çukuru ,makina çıkışı gibi yerlerden yine tesis içindeki yerlere taşınır.

Binalar / fabrikalar arası kepek taşıma:

Farklı binalar arasında kepek nakli sağlanır. Örneğin depodan değirmene, fırına kepek taşıması sağlanabilir.

Çuval Boşaltma:

Çuvalda bulunan kepek, bunkere boşaltılarak pnömatik nakil hattına aktarılır. Boru hattı ile istenilen siloya, depoya veya kazana kepek dolumu yapılır.  

Silo Doldurma Boşaltma:

Kamyon, zemin, bunker gibi yerlerden alınan kepekten siloya dolum yapılır. Silo içinde bulunan kepek ile kamyona yükleme, fabrika, makine veya başka bir siloya taşıma işlemi yapılır. kamyon1

Kamyondan depo zeminine kepek boşaltma

kamyon2

Silo içinden kamyona kepek dolum işlemi

kamyon3

Helezon ve pnömatik sistem ile silo dolumu

kamyon4

Yerde bulunan kepeğin silolara aktarılması

kamyon7

Zeminden vakum ile çuval veya bigbag gibi paketlere kepek doldurulması

kamyon6

Mikser ile karıştırılan kepeğin vakum sistemi ile çuval veya big bag gibi paketlere doldurulması

kamyon8

Çuvaldan siloya kepek dolumu