Teleskopik Dolum Şutu Modelleri

Kapalı Hacim Dolum Şutları

  Kapalı hacim dolum şutları, silobas, kapalı konteyner ve kapalı depolu gemilerin yüklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Dolum şutu ucunda esnek poliüretan kaplamalı boşaltma ağzı bulunmaktadır. Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek tanker girişine oturur ve sızdırmazlık sağlar. Hammadde yüklemesi sırasında tanker içerisinde bulunan hava toz toplama sistemi tarafından emilir, malzeme akış hızı artarken oluşan toz toplanır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar tanker içerisine gönderir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Boşaltma ağzının altında bulunan seviye sensörü, silobas veya konteyner dolduğu zaman ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal göndermektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra teleskopik dolum şutu otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.      

Açık Ortam Dolum Şutları

 

Toz ve tanecikli malzemelerin kamyon, gemi, stok sahası gibi çevreye açık araç ve alanlara aktarılması amacıyla açık ortam dolum şutlarından yararlanılmaktadır. Otomatik yükselme sistemi ve esnek toz tutma perdesi bu kamyon, gemi ve stok alanı dolum şutlarının en önemli özellikleridir. Toz tutma perdesi teleskopik şutun boşaltma noktasında bulunmaktadır. Malzemenin dökülme anında kamyon, gemi veya stok alanı zemininde oluşan tozu kapalı alanda tutmaktadır. Teleskopik dolum şutuna bağlı toz toplama sistemi bu bölgedeki tozu emmekte, dışarıya yayılmasını önlemektedir. Emilen toz, kamyon, gemi veya stok sahasına otomatik olarak tekrar gönderilmektedir. Böylece yükleme sırasında malzeme kaybı yaşanmamaktadır. Sistem üzerinde bulunan seviye sensörleri zeminde yığın halinde biriken malzemenin seviyesini kontrol etmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça teleskopik dolum borusu otomatik olarak yükselmekte, malzeme akışı için yeterli hacim oluşturulmakta, aynı zamanda toz yayılımı engellenmektedir. Yükleme işi bittiğinde körük üzerinde bulunan malzeme boşaltma vanası kapatılmakta veya konveyör durdurulmaktadır. Malzeme akışının tamamen kesilmesini müteakiben teleskopik şut otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

           

Çift Fonksiyonlu Teleskopik Dolum Şutu

       

Bağlantılar