Dolum Şutu Aksesuarları

    Hammadde dolum şutları uygulama gerekliliklerine göre farklı özelliklerde ve farklı aksesuarlar ile birlikte imal edilebilmektedir.  
 

Toz Toplama Sistemi

Toz toplama sistmemleri teleskopik şutları toz yaymadan çalışabilmelerini sağlamaktadır. Ortam koşullarına, yükleme yapılacak hammadde özelliklerine göre farklı tip toz toplama sistemleri bulunmaktadır.

Stok sahası teleskopik şut yükleme toz toplama sistemi
   
 

Gövde Üzeri Toz Toplama Sistemi

Teleskopik dolum şutunun ana gövdesi üzerine bağlanan toz toplama sistemleri yükleme sırasında oluşan tozu çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Malzemenin akışı ve boşaltma ağzından çıkışı sırasında oluşan toz, sistem üzerinde bulunan emiş fanı yardımıyla çekilmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar dolum şutu içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir.

Silobas yükleme ve dolum şutu teleskopik körükleri toz toplama filtre sistemleri tozsuzlaştırma
   
 

Yandan Bağlantılı Toz Toplama Sistemi

Yandan bağlantılı toz toplama sistemleri, dolum şutu ana gövdesinin üst kenarına yerleştirilmektedir. Montaj yerinde yüksekliğin yetersiz olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, yükleme sırasında oluşan tozu çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar dolum şutu içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir.

Dökme yük kamyonu teleskopik dolum şutu yükleme körüğü toz tutma filtre sistemi
   

Bağımsız Toz Toplama Sistemi

Kısıtlı alanlarda bulunan dolum şutları üzerine toz toplama üniteleri takılamayabilmektedir. Böyle durumlarda teleskopik şutun hava tahliye borusundan toz emişi yapılmaktadır. Toz emişini sağlayacak toz toplama sistemi ayrı bir yere kurulmakta, toz emiş boru hattı ile yükleme şutuna bağlantı sağlanmaktadır.Toz toplama sistemi yükleme şutundan gelen tozlu havayı filtreleyerek tahliye etmektedir. Havadan ayrılan tozlar sistemin depolama haznesinde biriktirilmektedir.

Teleskopik Kamyon silobas yükleme dolum şutu teleskopik körükleri toz toplama sistemleri
   

Merkezi Tozsuzlaştırma Sistemleri

Büyük endüstriyel tesislerde üretim hatlarının çeşitli noktalarında oluşan tozların toplanması amacıyla merkezi tozsuzlaştırma sistemleri kullanılmaktadır. Teleskopik dolum şutlarının hava tahliye boruları toz toplama hatlarına bağlanmakta, oluşan tozlar tozsuzlaştırma sisteminin vakum gücüyle toplanmaktadır.

Merkezi filtre ve tozsuzlaştırma sistemi hammadde yükleme kamyon silobas teleskopik şutları
   

Otomatik Alt Kapatma Koniği

Silobas dolum şutlarında veya kapalı vagon yükleme ve dolum şutlarında otomatik alt kapatma konikleri bulunmaktadır. Dolum şutunun boşaltma ağzında bulunan kapatma koniği normal şartlarda boşaltma ağzını kapalı tutmaktadır. Hammadde yüklenmesi amacıyla dolum borusnun ucu tanker girişine oturduğu zaman kapatma koniği açılmakta ve malzeme akışına izin vermektedir. Yükleme işlemi bittiğinde körüğün yukarıya çekilmesiyle birlikte körük ucu hemen kapanmaktadır. Böylece dolum şutu içerisinde kalan tozlar dışarıya dökülmemektedir.

Tanker silobas toz yükleme ve dolum şutu otomatik alt kapama koniği animasyon 3d
   
   

Numune Alıcı

Toz ve tanecikli yapıdaki dökme malzemelerin sevkiyat öncesi fiziksel özelliklerinin kontrol edilmesi gerekebilmektedir. Teleskopik şutlar üzerine yerleştirilen numune alma sistemleri yükleme sırasında akan malzeme içerisinden istenilen miktarda numune alınmasını sağlamaktadır. İhtiyaca göre el ile mekanik çalışan veya otomatik çalışan numune alıcılar kullanılabilmektedir. Otomatik numune alıcı yardımıyla istenilen periyotlarda ve istenilen miktarda hammadde numunesi alınmaktadır.

Hammadde yükleme ve dolum şutları teleskobik körükleri numune alma sistemleri toz numune alıcı
   
   

Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Dolum Şutları

Uçucu kül (fly ash), klinker gibi zaman zaman yüksek sıcaklıkta transfer edilen malzemelerin temas ettiği ekipmanların da bu sıcaklıklara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir. Dolum şutlarının yüksek sıcaklığa dayanıklı modellerinde körük malzemesi, aşınma konikleri, motor ve sensörler sıcaklıktan etkilenmeksizin işlev görmektedir. Uygulama şartlarına bağlı olarak 300C sıcaklığa kadar toz ve tane yapıdaki malzemelerin yüklemesi yapılabilmektedir.

Kömür külü fly ash uçucu kül dolum şutları yüksek sıcaklık sıcağa dayanıklı teleskopik körük
   

Seviye Sensörleri

Açık ortam dolum şutları ve kapalı hacim dolum şutlarında kullanılan seviye sensörleri farklı yöntemler ile çalışmaktadır.

Silobas dolum şutları gibi kapalı ortamlarda çalışan sistemlerin seviye sensörleri tanker içerisindeki malzemenin en üst seviyeye ulaşması durumunda sinyal vermektedir. Ürünün taşmasını önleme, silobasın tamamaen doldurulmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Kamyon dolum şutları ve stok sahası yükleme şutları gibi kapalı hacim yükleme şutlarında seviye sensörleri toz tutma perdesi içerisinde bulunmaktadır. Bu sensörler yükleme zemininde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça teleskopik boru otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir.

  Silobas dolum teleskopik şutu ve körüğü seviye şalteri kamyon yükleme körükleri seviye sensörü
   
 

Atex Uyumlu Teleskopik Dolum Şutları

Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda, kolay alev alan, parlayan ve patlayan toz hammaddelerin aktarılacağı dolum şutlarında ilgili standartlara uygun ekipmanlar kullanılmalıdır. Söz konusu hammadde teleskopik şutların tasarımı statik elektrik ve kıvılcım oluşumuna izin vermemektedir. Aşırı ısınmaya, gaz oluşuman karşı sensörler eklenebilmektedir. Körük malzemesi antistatik özelliktedir. Kullanılan motor, vana, valf, fan, filtre gibi ekipmanlar ex-proof özellikte ve Atex sertifikalıdır .

Atex sertifikası silobas yükleme şutu kamyon doldurma teleskopik yükleme boruları
   
 

Gıda Hammaddelerine Uygun Dolum Şutları

Gıda hammaddeleri ve gıda ürünlerinde kullanılan dolum şutları gıda standartlarına uygun imal edilmektedir. Toz veya granül halindeki gıda maddelerine temas eden metal yüzeyler paslanmaz çelikten üretilmekte, diğer ekipmanlar ilgili standart ve yönetmeliklere uygun yapıda seçimektedir. Filtre üniteleri, vanalar ve hareketli mekanizmalarda gıda sertfikalı modeller tercih edilmektedir. Kontaminasyon ve bakteri oluşumuna karşı ünite üzerinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Gıda sertifikalı silobas yükleme ve dolum şutu körükleri teleskobik yükleme şutları
   

Uzaktan Kumanda Paneli

Hammadde dolum şutlarının operatör tarafından idare edilmesini sağlayan ana kontrol panelinin yanısıra, uzaktan kumanda paneli ile yükleme alanına daha yakın bir bölgeden sistemin çalışması idare edilebilmektedir. Uzaktan kumanda panelleri kablolu veya kablosuz hazırlanabilmektedir.

uzaktan kontrollü silobas yükleme şutu
   

Diğer Sistemler ile İletişim

Hammadde yükleme şutları bağlı olduğu diğer sistemler ile uyumlu çalışması amacıyla sinyal alma ve gönderme özelliğine sahiptir. Yükleme şutlarına malzeme besleyen konveyör ve vana ekipmanları körük tarafından çalıştırılabilmektedir. Aynı şekilde yükleme şutunun çalışması diğer sistemler tarafından kontrol edilebilir. Özellikle kamyon kantarı ile yapılan dolum uygulamalarında, silobas veya kamyonlara istenilen miktarda yükleme yapıldığında körük sistemine durma sinyali verilir. Teleskopik boru ünitesi yüklemeyi durdurarak yukarıya kalkar.

Dökme malzeme yükleme körüğü dolum şutu otomasyonu hammadde yükleme sistemleri
   
 

Tartım Sistemi

Silobas, kamyon, gemi veya stok sahalarına doldurulan hammadde miktarının ölçümü ve kontrolü amacıyla tartım sistemlerinden faydalanılmaktadır. Tartım işlemi teleskopik şut sisteminden önce yapılabileceği gibi, teleskopik şuttan sonra aracın tartılması ile de yapılabilmektedir. Teleskopik şuttan önce tartım bunkeri, dozaj bant kantarı, silo tartım üniteleri kullanılmaktadır. Teleskoik şuttan sonra yapılacak tartımlarda genellikle kamyon veya silobas kantarları kullanılmaktadır.

Kamyon silobas yükleme teleskopik dolum şutu körüğü kantarı kamyon tartım yükleme dolum sistemi
   
 

Üçlü ve Dörtlü Halat Sistemi

Standart teleskopik dolum şutları ikili taşıyıcı halat sistemi ile çalışmaktadır. Bu tasarım normal şartlarda birçok uygulama için yeterlidir. Yüksek kapasiteler, uzun yükleme borusu boyları ve yüksek rüzgar hızlarının olduğu ortamlarda taşıma halatlarının sayısı arttırılmaktadır. Dolum şutu halat sayısının artması ile birlikte körük gövdesinin dayanımı artmaktadır.

stok sahası gemi dolum körüğü kamyon yükleme teleskopik şut halat sistemi
   
 

Titreşim Motoru

Dolum şutu gövdesine takılan vibrasyon motorları körük gövdesi içerisinde kalan tozların boşaltılmasını sağlamaktadır. Dolum şutunun çalışması sırasında veya yükleme bittikten sonra titreşim motorları çalışmakta ve yüzeye yapışan tozlar dökülmektedir.

Titreşim motoru silobas yükleme körüğü dolum şutu teleskopik toz boşaltma sistemi
   

Dağıtıcı Sistemi

Dökme hammaddeler silobas tankına veya kapalı depolara dolduğunda malzemenin akışkanlığına bağlı olarak yükleme noktasının çevresi tam olarak dolmayabilir. Kül, çimento, kum, demir tozu gibi yoğunluğu fazla olan ürünlerde silobas tankının içine dolabilen miktardaki malzeme silobasın taşıma kapasitesini karşılamaktadır. Yem, un, buğday, perlit gibi yoğunluğu daha düşük olan ürünlerde silobasın taşıyabileceği ağırlıktan daha az miktarda malzeme doldurulabilmektedir. Bu nedenle taşıma maliyetleri artmaktadır. Polimak tarafından üretilen silobas dolum şutlarında isteğe bağlı olarak dağıtıcı sistemi takılmaktadır. Kendi ağırlığı ile aşağı akan malzeme dağıtıcı yardımıyla silobas tankının boş kalan yerlerine fırlatılmaktadır. Silobası daha verimli doldurmaktadır. Tank içerisinde boş hacim bırakmamaktadır. Böylece hafif hammaddelerin nakliye maliyetleri düşmektedir.

Silobas tanker dökme malzeme teleskopik dolum şutu yükleme körüğü toz dağıtıcı yayma sistemi pervane motoru
   
 

Poliüretan Kaplamalı Boşaltma Koniği

Kapalı tip silobas dolum şutlarının altında poliüretan kaplamalı konik çıkış ağzı bulunmaktadır. Esnek ve sızdırmaz yapıdaki çıkış ağzı silobas tankının giriş ağzına tam olarak oturmakta, sızdırmazlığı sağlayarak silobas dolumu sırasında toz kaçışını önlemektedir. Aşınmaya dayanıklı poliüretan yapı sistemin kullanım ömrünü arttırmaktadır. Konik çıkış ağzı tasarımı farklı boyutlardaki silobas giriş ağızlarına uyumu kolaylaştırmaktadır.

Teleskopik Silobas yükleme körükleri dolum şutu poliüretan boşaltma ağzı
   
 

El Kontrollü Vinç Düzeneği

Hammadde aktarımının az olduğu tesislerde dolum şutları el kontrollü vinç düzeneği ile çalıştırılabilmektedir. Söz konusu körük ünitelerinde elektrik motoru, sensör gibi elektrikli ekipmanlar bulunmamaktadır. Körüğün yukarı ve aşağı hareketi üzerinde manuel çevirme kolu olan halat tamburlu vinç düzeneği ile sağlanmaktadır.

Kamyon silobas yüklemesi dolum borusu körükleri el kontrol vinç teleskopik toplama borusu
   

Teleskopik Dolum Şutu Pozisyonerleri

Dolum şutu pozisyon kontrol sistemleri, hammadde yüklemesi sırasında dolum şutunun yatay eksende hareket ettirilebilmesini sağlamaktadır. Sistem, yükleme yapılacak kamyon veya silobas üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru hareket etmektedir. Böylece aracın manevra yapmasına gerek kalmamakta ve dolum süreleri kısalmaktadır. Uzaktan kumanda sistemi ile çalışan konum kontrol sistemi yardımıyla dolum şutu kısa süre içerisinde istenilen konuma gelmektedir. Özellikle silobas yükleme uygulamalarında dolum şutu silobas üst kapağına göre konumunu kısa sürede ayarlamaktadır. Böylece silobas kamyonunun hareketine ihtiyaç kalmamaktadır. Ortam şartlarına göre tek eksenli, çift eksenli ve mafsal kollu pozisyonlama sistemleri bulunmaktadır.  

Tek Eksenli Dolum Şutu Pozisyoneri

Tek eksenli sistemlerde dolum şutu kamyon kasası veya silobas üzerinde ileri ve geri hareket edebilmektedir. Hammadde tek noktadan akmakta, pozisyoner üzerindeki haznede toplanmakta ve körüğe aktarılmaktadır.

 

Çift Eksenli Dolum Şutu Pozisyoneri

Çift eksenli sistemlerde dolum şutu kamyon kasası veya silobas üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru hareket edebilmektedir. Hammadde tek noktadan akmakta, pozisyoner üzerindeki haznede toplanmakta ve körüğe aktarılmaktadır.

Silobas yükleme teleskopik dolum borusu körükleri pozisyoneri
   
 

Mafsal Kollu Dolum Şutu Pozisyoneri

Mafsal kollu sistemlerde birbirlerine mafsal düzeneği ile bağlı havalı bantlar bulunmaktadır. Hammaddenin çıkış noktasının yükleme alanına uzak olduğu ortamlarda tercih edilmektedir. Havalı bantlar aracılığıyla malzeme yatay olarak belli bir mesafeden transfer edilebilmektedir. Dolum şutunun bağlı olduğu sistem çift eksenli yatay harekete izin vermektedir. Böylece araç üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru istenilen konuma gidilebilmektedir.

Teleskopik Silobas dolum şutu yükleme körüğü mafsal kolu havalı bant konveyör yükleyici
   
 

Dolum Şutu Erişim Platformu

Silobas kapağını açma, kamyon brandasını kaldırma, dolum şutunu kontrol etme ve bakım işlemleri için çalışanların aracın üzerinde güvenle hareket etmesi gerekmektedir. Araç erişim platformu kamyon veya silobasın altına yanaşabileceği güvenli bir ortam sağlar. Üretim tesislerin farklı ihtiyaçlarına ve ortam koşullarına göre dolum şutu erişim platformları özel olarak tasarlanmaktadır.

Kamyon erişim platformu silobas dolum şutu yükleme körüğü platform
   
 

Özel Tasarım Dolum Şutları

Standart seri dolum şutlarının yanında özel ihtiyaçlara göre dolum şutları tasarlanmaktadır. Hızlı, tozsuz ve güvenli hammadde aktarımı için yükleme şutlarının özenle tasarlanması gereklidir. Ürün tasarımında transfer edilen hammaddenin fiziksel, kimyasal özellikleri, yükleme kapasitesi, ortam koşulları gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

Malzeme yükleme körükleri dolum şutu özel tasarım
   

Makina Güvenliği

Polimak tarafından üretilen hammadde yükleme ve dolum şutları, ilgili iş güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Sistemin tamamı CE belgelidir. Standartlara uygun CE sertifikalı ekipmanlar kullanılmaktadır. Sistem üzerinde insan ve tesis güvenliği ile ilgili gerekli önlemler bulunmaktadır. İş kazalarını önlemek amacıyla gerekli alarm sistemleri, mekanik ve otomasyon tedbirleri, güvenlik kilit mekanizmaları bulunmaktadır. Uygulama ve ortam şartlarına göre ekstra tedbirler ve güvenlik ekipmanları kullanılabilmektedir.

Silobas kamyon yükleme körüğü dolum şutu makina güvenliği Avrupa CE normu iş güvenliği standartları
     

Bağlantılar