Çimentoda Krom VI İndirgeme

Krom, çimentoda çoğunlukla Cr (III) ve Cr (VI) değerliklerinde bulunur. Çimento işlenirken, içindeki zararsız Cr (III) kimyasalı, toksik formdaki Cr (VI) haline dönüşerek tehlike yaratır. Çevre ve insan sağlığına zarar veren Krom VI kimyasalının indirgenmesi, çimentodaki miktarını azaltmanın en etkili yoludur. Avrupa Birliği çevre uygulamalarına yönelik 3 Ocak 2022 kararıyla, Krom VI miktarı 2 ppm’den fazla olan çimentoların satılması yasaklanmıştır. Çimentoda Krom VI indirgeme yöntemlerinden biri olan Demir II Sülfat eklenmesi, sıklıkla tercih edilir.

Çimentoda Krom VI Oluşması ve Önlenmesi

Çimentoyu oluşturan kireçtaşı, kil, boksit gibi hammaddelerle beraber gelen zararsız Krom III, çimento hazırlık aşamalarında Krom VI formuna yükseltgenir. Çimentonun ana malzemeleri çıkarıldıktan sonra, öğütme ve fırınlama adımlarından geçer. Fırınlama sırasında yüksek sıcaklık ve oksijenle, çimentoda Krom VI oluşması kaçınılmazdır. Krom III oksidasyonunu etkileyen faktörler arasında yüksek sıcaklık, oksijen miktarı, ortam pH değeri gibi etmenler bulunur. Dolayısıyla çimentoda Krom VI oluşması, üretim aşamalarıyla meydana gelir ve AB yönetmeliğiyle sınırlandırılan 2 ppm miktarını aşar.

Çimentoda Krom VI oluşması ve önlenmesi için çeşitli indirgen malzemeler kullanılır.Tercih edilen indirgenlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

  1. Demir II Sülfat
  2. Kalay Sülfat
  3. Kükürtlü Bileşikler

Çimentonun fırınlanma aşamasından sonra eklenen bu indirgenler, Krom VI ile tepkimeye girerek dolaylı olarak içeriğindeki Krom VI miktarını azaltır. Çimentoda Krom VI önlenmesi için en çok kullanılan indirgen Demir II sülfat malzemesidir.

Çimentoda Krom VI İndirgenmesi Nasıl Sağlanır?

Çimentonun üretilme aşamasında oluşan insan sağlığına zararlı Krom VI, paketleme aşamasından önce Demir II Sülfat ile karıştırıldığında, çimentodaki Krom VI indirgenerek Krom III formuna döner. Paketleme öncesi çimento miktarına göre dozajlanarak eklenen Demir II sülfat, Krom VI iyonunu kendiliğinden Krom III değerliğine aşağıdaki tepkimelere göre indirger.

Çimentoda Krom VI İndirgenmesi Nasıl Sağlanır?

Bu tepkimelere bakıldığında, net pil değerinin pozitif olması, Krom VI indirgenmesinin hızlı ve ek bir malzeme katılmasına gerek olmadan ilerlediğini gösterir. Sonuç olarak çimentoda Krom VI indirgenmesi, Demir II sülfat eklenmesiyle kendiliğinden olur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, çimentonun içindeki Krom VI miktarını hesaplayarak, eklenecek Demir II sülfatı doğru dozajlamaktır.

Çimentoda Demir II Sülfat Kullanımı

Çimentoda Demir II sülfat kullanımı, en ulaşılabilir, maliyeti düşük ve hızlı ilerleyen bir seçenektir. Bahsedildiği gibi Krom VI iyonu, içinde Demir iyonu bulunan sulu çözeltide kendiliğinden Krom III formuna dönüşür. Çimentoda Krom VI miktarının azaltılması için eklenen Demir II sülfat, eğer doğru hesaplanmazsa, veya çimentoyla homojen şekilde karışmazsa; hazırlanan çimentoda Krom VI miktarı 2 ppm altına inmez ve çimento satılmaz. Sonuç olarak çimentoda Demir II sülfatın kullanılması kadar, eklenecek miktarın doğru hesaplanması ve çimentoyla sorunsuz karıştırılmasıda önemlidir.
Polimak Grup olarak amacımız dökme hammaddelerin taşınması, depolanması ve dozajlaması gibi süreçleri en verimli şekilde yürütmektir. Şekilde görebileceğiniz Polimak tasarımının amacı, çimentoda Demir II sülfat kullanımı için en rahat yöntemi sağlarken, dozajlama ve karıştırma adımlarını doğru yapar.

Pnömatik Taşıma ve Dozajlama Sistemi

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.

https://polimak.com/urun/demir-sulfat-beslemesinde-dozajlama-uygulamalari/