Torba Açma Sistemi Modelleri

  Çuval ve torba boşaltma sistemlerinin bileşenleri uygulama türüne göre farklı yapılarda üretilebilmektedir.

Torba Boşaltma Bunkeri

Tozsuz ve granül yapıdaki tanecikli hammaddelerin boşaltılması amacıyla kullanılmaktadır. Torba açma ve hammadde yükleme bunkeri üzeri açık hazne şeklindedir. Filtre ünitesi bulunmamaktadır. Yükleme haznesi üzerinde malzemenin kolay dökülmesi amacıyla uygun genişlikte giriş ağzı ve torba dayama sehpası bulunabilmektedir. Uygulama gerekliliklerine göre farklı hacimlerde dolum bunkeri imal edilebilmektedir. Malzeme çıkış ağzından tahliye edilir. Konveyör, helezon, elevatör veya pnömatik taşıma sistemine aktarılır.

Yükleme bunkeri torba dökme haznesi malzeme besleme bunkeri
   

Manuel Torba Açma ve Boşaltma İstasyonu

Torbaların insan gücü ile tek tek açılıp boşaltıldığı modellerdir. Bu sistemde çuval, torba veya kova içindeki hammadde, kullanıcı tarafından boşaltma istasyonuna dökülür. Dökülen malzemenin oluşturduğu tozlu hava, boşaltma bunkeri üzerinde bulunan toz toplama sistemi tarafından emilir. Filtrelerden geçerek temizlenen hava dışarıya verilir. Toz toplama sistemi üzerinde biriken malzeme otomatik olarak tekrar bunkere dökülür. Malzeme çıkış ağzından tahliye edilir. Konveyör, helezon, elevatör veya pnömatik taşıma sistemine aktarılır.

Torba Açma istasyonu yükleme bunkeri besleme toz toplama sistemi
 

Yarı Otomatik Torba Açma ve Boşaltma Sistemi

Yarı otomatik torba açma makineleri orta kapasitede hammadde yükleme ihtiyaçları için uygundur. Bu istasyonlarda ham malzeme torbaları insan gücü ile tek tek sistemin yükleme konveyörüne yerleştirilir. Sistem kesme bıçakları yardımıyla torbaları otomatik olarak keserek açar, torba içerisinde bulunan hammadde sistemin yükleme bunkerine dökülür. Dökülen malzemenin oluşturduğu tozlu hava, otomatik toz toplama sistemi tarafından emilir. Filtrelerden geçerek temizlenen hava dışarıya verilir. Toz toplama sistemi üzerinde biriken malzeme otomatik olarak tekrar bunkere dökülür. Malzeme sistemin çıkış ağzından tahliye edilir. Konveyör, helezon, elevatör veya pnömatik taşıma sistemine aktarılır. Kesilen torba sistem tarafından otomatik olarak tahliye edilir.

Yarı otomatik torba açma sistemi çuval kesme toz toplama boşaltım otomatik hammadde besleme otomasyonu
   

Tam Otomatik Torba Açma ve Boşaltma Sistemi

Yüksek kapasiteli torba açma ve boşaltma ihtiyaçlarında tam otomatik torba açma ve boşaltma sistemlerinden yararlanılır. Bu sistemler paletler üzerinde bulunan torbaları herhangi bir personel gücüne ihtiyaç duymadan otomatik olarak alır, açar, ürünü boşaltır ve kesilen torbayı tahliye eder. Tam otomatik torba boşaltma sisteminde, üzerinde torbalar olan paleti yerleştirmek için palet yerleştirme ünitesi ve palet tablası bulunur. Palet tablası dikey hareket etmektedir. Üzerine palet yerleştirildikten sonra otomatik olarak yukarıya kalkar. Makinenin üzerinde bulunan torba askıları, paletin en üstünde bulunan torbaları tutar ve boşaltma bunkeri üzerine doğru yatay hareket eder. Bunker üzerindeki bıçaklar torbaları keser ve ürün makinanın bunkerine dökülür. Boş torbalar ise atık haznesine bırakılır. Sistem palet üzerindeki bütün torbalar bitene kadar otomatik olarak çalışır.

Otomatik Torba Açma Sistemleri
   

Bağlantılar