Torba Açma ve Boşaltma Sistemleri

Hammadde besleme sistemi torba açma istasyonları Torba Patlatma Toz Boşaltma İstasyonu

Transfer edilen malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısı, torba boyutları, boşaltım yapılacak ortam, boşaltım hızı, sisteme bağlı diğer ekipmanlar, çevre koşulları ve çalışan güvenliği gibi hususlar torba boşaltım istasyonlarının konfigürasyonunu belirlemektedir.

Torba Açma ve Toz Boşaltma Ünitesi
     

Polimak tarafından üretilen torba açma ve boşaltma sistemleri küçük kapasiteli basit torba açma ve boşaltım işlemler için tasarlanabildiği gibi, otomatik torba açma, boşaltım, hammadde depolama, dozajlama ve hammadde transfer işlemlerini aynı sistem üzerinde karşılayabilecek yapıda da tasarlanabilmektedir.

     
Torba açma ve boşaltma istasyonları farklı hammadde taşıma sistemleri ile üretim hatlarına bağlanarak toz ve granül yapıdaki malzemelerin sorunsuz olarak aktarımını sağlamaktadır. Helezon besleyiciler, havalı taşıma sistemleri, mekanik konveyörler veya akış kontrol vanaları ile hammaddeler istenilen ekipmanlara transfer edilebilmektedir.
Torba bozma ve boşaltma istasyonu silo dolum sistemi
 
Torba Açma ve Bozma istasyonu miksere hammadde dozajlama pnömatik taşıma havalı iletim sistemi
      Avantajları
– Güvenli çalışma ortamı
– Tozsuz ortam havası
– Kolay çuval açma, bozma ve yükleme
– Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uyum
– Kolay temizlenebilirlik
– Bakım gerektirmeyen yapı

Bağlantılar