Çuval Boşaltma Hammadde Transfer Ekipmanları

  Çuval bozma istasyonlarının çıkış noktalarında uygulamaya göre farklı hammadde transfer ekipmanları kullanılabilmektedir.

Hava Kilidi

Çuval açma ve boşaltma sisteminin çıkışına konulan hava kilitleri yardımıyla malzemenin akış hızı kontrol edilebilmektedir. Ayrıca toz malzemenin aktığı nokta ile çuval boşaltma ünitesi arasındaki hava bağlantısı kesilmektedir. Mikser dolum uygulamalarında, pnömatik taşıma sistemlerinde ve benzeri uygulamalarda çuval boşaltma istasyonlarının çıkışına hava kilidi takılabilmektedir.

 
Çuval boşaltım istasyonu hava kilidi hücre tekeri besleme sistemi
  Big bag boşaltma hava kilidi eklüs rotary vana
 
   

Helezon Konveyör

Çuval boşaltma cihazlarının çıkışına konulan helezon besleyici, toz ve granül yapıdaki ürünlerin mekanik yöntemle aktarılmasını sağlamaktadır. Uygulamaya göre başka bir makinaya, üretim hattına , paketleme sistemine malzeme aktarımı helezon yardımıyla yapılabilmektedir.

 
Çuval boşaltma sistemi helezon besleyici konveyör
 
 

Sürgülü Klepe

Çuval boşaltma cihazı çıkışına sürgülü klepe bağlanarak malzemenin akışı kontrol edilebilmektedir. Çevirme kolu bulunan sürgülü klepelerde bıçaklı klepe kısmının açıklığı ayarlanabildiğinden malzeme akış hızı kontrol edilebilmektedir.

 
Sürgülü Klepe
 

Kelebek Klepe

Çuval açma ve boşaltma sistemi çıkışına kelebek klepe bağlanarak malzemenin akışı kontrol edilebilmektedir. Genellikle malzeme akışının tamamen serbest bırakıldığı veya kesildiği uygulamalar için kelebek klepe tercih edilmektedir.

 
Kelebek Klepe Çuval Boşaltma
 
     

Dozaj Sistemi

Çuval boşaltıcının çıkışına hammaddenin istenilen miktarda gönderilmesini sağlayan dozajlama sistemi eklenebilmektedir. Ağırlığa göre dozajlama yapan hammadde tartım sistemleri veya hacimsel dozajlama yapan mekanik besleme sistemleri kullanılabilmektedir. Çuval boşaltma ve dozaj otomasyonu bilgisayar veya PLC sistemleri ile birlikte çalışmaktadır.

 
Çuval boşaltma üniteleri hammadde dozajlama tank dolum reaktör besleme mikser yükleme
 
 

Pnömatik Taşıma Sistemi

Çuval veya torba ile temin edilen hammaddelerin mekanik konveyörler ile aktarılamayacak mesafelere gönderilmesi amacıyla pnömatik veya havalı taşıma sistemlerinden yararlanılmaktadır. Çuval boşaltma istasyonu çıkışında bulunan pnömatik taşıma sistemi, malzemeyi hava körüğü (blower) tarafından sağlanan basınçlı hava yardımıyla boru hatları içerisinden istenilen noktaya göndermektedir. Uygulamaya ve ortam şartlarına göre basınç veya vakum yöntemi ile hammadde transferi yapılmaktadır.

 
Çuval boşaltma pnömatik transport silo dolum sistemleri
 
 

Yoğun Faz Çuval Boşaltma Sistemi

Uzun mesafelere yüksek kapasiteli hammadde transferi gereken uygulamalarda yoğun faz çuval boşaltma sisteminden yararlanılmaktadır. Çuval boşaltma ve malzeme dökme bunkeri altında hammadde transfer tankı bulunmaktadır. Belli sayıdaki çuval içerisinde bulunan dökme hammadde tek seferde hammadde transfer tankına dökülmektedir. Daha sonra transfer tankı basınçlandırılmakta ve malzeme tank çıkışında bulunan boru hattı vasıtası ile gönderilmektedir. Malzeme yüksek basınçta yoğun faz pnömatik taşıma yöntemi ile transfer edilmektedir. Aktarım kapasitesi yüksek olduğundan havalı taşıma boru hattının sonunda genellikle hammadde depolama silosu bulunmaktadır. Yoğun faz çuval boşaltma sistemleri çimento, kalsit, soda , PVC gibi tüketimin fazla olduğu hammaddelerde tercih edilmektedir.

 
Yoğun faz pnömatik taşıma silo dolum çuval boşaltma sistemi
 
     

Serbest Çıkış

Çuval boşaltım sisteminin çıkış ağzı açık bırakılmaktadır. Malzeme sistemin boşaltma ağzından çıktığında kendi ağırlığı ile aşağı akmaktadır.

 
Toz malzeme çuvalı boşaltma sistemleri

Bağlantılar