Çuval Boşaltma Sistemi Uygulamaları

 

Çuval Sistemi ile Silo Dolum

 

Çuval ve torba ile temin edilen toz ve granül yapıdaki dökme malzemelerin hammadde depolama silolarına doldurulması amacıyla dolum sistemlerinden yararlanılmaktadır. Çuval açma ve boşaltım ünitesi ile boşaltılan hammadde, havalı veya mekanik taşıma sistemleri ile silolara aktarılmaktadır.

 
Çuval boşaltma sistemi helezon konveyör ile silo dolum

Mekanik Taşıma Sistemleri İle Silo Dolum

Çuval boşaltım ünitesi ve siloların yakın bulunduğu tesislerde silo doldurma işlemi için mekanik konveyörlerden yararlanılabilmektedir. Çuval boşaltma sistemi çıkışına takılabilecek vidalı helezon, kovalı elevatör , yıldız besleyici veya zincirli konveyör ile siloya malzeme aktarımı sağlanmaktadır. Çuvaldan silo dolumu için uygun ekipman seçimi silo yüksekliğine, çuval boşaltma sisteminin konumuna ve silo dolum hızına bağlıdır. Yüksek silolarda kovalı elevatör, alçak silolarda helezon tercih edilmektedir. Çuval boşaltma ünitesinin silonun üzerine yerleştirildiği durumlarda yıldız besleyici veya hava kilidi kullanılmaktadır. Dökme hammaddelerin siloya dolumu sırasında ortama toz yayılmasını önlemek amacıyla silo üzerine toz toplama sistemi takılmaktadır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan fan yardımıyla tozlu hava emilmekte ve jet filtre ünitesinin filtreleri tarafından tutulmaktadır. Filtrelenmiş hava tahliye edilmekte, toplanan tozlar tekrar siloya verilmektedir.

 

Havalı Taşıma Sistemi İle Silo Dolum

Çuval boşaltma istasyonu çıkışında bulunan havalı taşıma sistemi, malzemeyi boru hattı içerisinden basınçlı hava yardımıyla siloya aktarmaktadır. Çuval ile gelen malzemelerin büyük kapasiteli silolara dolumu ve uzun mesafelere aktarımı için havalı taşıma sistemleri tercih edilmektedir. Çuval boşaltma ve silo dolum sistemi ile üretim tesislerindeki hammadde akışı daha kolay idare edilmektedir. Çuval boşaltma istasyonları çuvalların depolandığı yere yakın yerleştirilebilmekte, silolar üretim hattı yakınında kurulabilmektedir. Büyük tesislerde depo ile üretim hattı arasında forklift veya vinç ile çuval taşıma işleri azalmakta, iş gücü, zaman ve iş güvenliğinde iyileşmeler elde edilmektedir.

Pnömatik taşıma sistemi için gerekli hava, sisteme bağlı kompresör veya hava körüğü (blower) ile sağlanabilmektedir. Pompa güçleri, boru çapları ve ekipman seçimi, transfer edilen hammaddenin özelliklerine, pnömatik transport kapasitesine ve taşıma mesafesine göre değişmektedir. Silo üzrinde jet filtre, silo seviye sensörleri, emniyet valfleri gibi havalı taşıma sistemi ile ilgili gerekli ekipmanlar bulunmaktadır.

 
Çuval boşaltım istasyonlari pnömatik havalı taşıma silo dolum sistemleri
   
Mixer dolum mikser yükleme torba ve çuval boşaltım hammadde transfer sistemleri

Çuval Boşaltma Sistemi ile Mikser Doldurma

Mikser otomasyonu olan tesislerde farklı hammaddeler belirli reçetelere göre karıştırılmaktadır. Toz ve granül yapıdaki hammaddelerin karıştırıcı sistemlere aktarımı için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Çuval ile temin edilen hammaddeler çuval boşaltma ünitesi yardımyla mikserlere doldurulabilmektedir. Çuval boşaltma sistemi ve mikser arasındaki mesafeye bağlı olarak mekanik veya pnömatik taşıma sistemleri ile hammadde aktarımı yapılabilmektedir. Çuval boşaltma istasyonunun mikserin yanında yerleştirildiği tesislerde helezon besleyici ile miksere dolum yapılabilmektedir. Çuval açma ve boşaltma istasyonun daha uzak mesafelere yerleştirildiği tesislerde pnömatik taşıma sistemleri kullanılmaktadır. Miksere doldurulacak malzeme miktarı belli bir reçeteye göre belirlenecek ise tartım ve dozajlama ünitesi eklenebilmektedir. Çuval bozma istasyonu çıkışına veya mikserin girişine dozajlama sistemi yerleştirilebilmektedir.

   

Çuval Boşaltma Sistemi ile Paketleme Makinalarına Malzeme Aktarımı

Paketleme sistemleri, toz ve granül yapıdaki hammaddelerin otomatik olarak ambalajlanmasını sağlamaktadır. Kova, torba, poşet gibi kapların otomatik dolumu için paketleme makinalarına hammadde tedariğinin kesintisiz olarak sağlanması gerekmektedir. Çuval ile temin edilen hammaddeler havalı ve mekanik taşıma hatları ile paketleme ünitelerine aktarılmaktadır. Hammadde taşıma sistemi paketleme cihazlarının yükleme haznelerini sürekli dolu tutmaktadır. Paketleme veya ambalaj makinası yükleme bunkerinde bulunan malzemenin seviyesi sensörler vasıtası ile sürekli takip edilmektedir. Malzeme miktarı azaldıkça taşıma sistemi otomatik olarak çalışmakta, çuval boşaltma ünitesi bunkeri içerisindeki malzemeyi ambalaj makinası bunkerine aktarmaktadır. Çuval boşaltma istasyonunun paketleme makinası yanında yerleştirildiği tesislerde helezon besleyici veya mekanik konveyörler ile miksere dolum yapılabilmektedir. Çuval boşaltma istasyonun daha uzak mesafelere yerleştirildiği tesislerde pnömatik taşıma sistemleri kullanılmaktadır.

 
Çuval boşaltma torba bozma istasyonu çuval dolum sistemi torba dolum makinaları
 
Çuval boşaltım istasyonları hammadde dozajlama mikser otomasyonu

Çuval Boşaltma Sistemi ile Dozajlama Sistemlerinin Beslenmesi

Toz ve granül hammaddeler ile çalışan dozajlama otomasyonu sistemlerinin ihtiyacı olan kesintisiz hammadde tedariği için hammadde taşıma sistemleri kullanılmaktadır. Çuval ve torba ile temin edilen dökme malzemeler mekanik ve havalı taşıma sistemleri yardımıyla dozajlama sistemlerine aktarılabilmektedir. Hammadde taşıma sistemi dozaj sistemi besleme haznelerini sürekli dolu tutmaktadır. Dozajlama bunkerinde bulunan malzemenin seviyesi sensörler vasıtası ile sürekli takip edilmektedir. Malzeme miktarı azaldıkça taşıma sistemi otomatik olarak çalışmakta, çuval boşaltma hammadde dökme bunkeri içerisindeki malzemeyi dozajlama sistemi haznesine aktarmaktadır. Çuval boşaltma istasyonunun dozaj ve tartım sistemi yanında yerleştirildiği tesislerde helezon besleyici veya mekanik konveyörler ile dolum yapılabilmektedir. Çuval boşaltma istasyonun daha uzak mesafelere yerleştirildiği tesislerde pnömatik taşıma sistemleri kullanılmaktadır.

 
 

Çuval Boşaltma Sistemleri ile Kamyon ve Silobas Dolum

Çuval ile temin edilen dökme hammaddelerin kamyonlara ve silobaslara doldurulması için çuval boşaltma , kamyon ve silobas dolum körükleri birlikte kullanılmaktadır. Çuval ile temin edilen dökme malzemeler mekanik ve havalı taşıma sistemleri yardımıyla silobas dolum veya kamyon dolum körüklerine aktarılabilmektedir. Çuval boşaltma istasyonunun kamyon yükleme körüğü veya silobas yükleme körüğü yakınında yerleştirildiği tesislerde helezon besleyici veya mekanik konveyörler ile dolum yapılabilmektedir. Çuval boşaltma istasyonun daha uzak mesafelere yerleştirildiği tesislerde pnömatik taşıma sistemleri kullanılmaktadır.

Çuval boşaltma istasyonu silobas dolum körükleri kamyon yükleme sistemleri
 

Uygulama Resimleri

   

Bağlantılar