Çuval Boşaltma Sistemi Modelleri

  Çuval ve torba boşaltma sistemlerinin bileşenleri uygulama türüne göre farklı yapılarda üretilebilmektedir.

Çuval Boşaltma Bunkeri

Tozsuz ve granül yapıdaki tanecikli hammaddelerin boşaltılması amacıyla kullanılmaktadır. Çuval açma ve hammadde yükleme bunkeri üzeri açık hazne şeklindedir. Filtre ünitesi bulunmamaktadır. Yükleme haznesi üzerinde malzemenin kolay dökülmesi amacıyla uygun genişlikte giriş ağzı ve çuval dayama sehpası bulunabilmektedir. Uygulama gerekliliklerine göre farklı hacimlerde dolum bunkeri imal edilebilmektedir. Malzeme çıkış ağzından tahliye edilir. Konveyör, helezon, elevatör veya pnömatik taşıma sistemine aktarılır.

Yükleme bunkeri çuval dökme haznesi malzeme besleme bunkeri
   

Manuel Çuval Boşaltma İstasyonu

Çuvalların insan gücü ile tek tek açılıp boşaltıldığı modellerdir. Bu sistemde çuval, torba veya kova içindeki hammadde, kullanıcı tarafından boşaltma istasyonuna dökülür. Dökülen malzemenin oluşturduğu tozlu hava, boşaltma bunkeri üzerinde bulunan toz toplama sistemi tarafından emilir. Filtrelerden geçerek temizlenen hava dışarıya verilir. Toz toplama sistemi üzerinde biriken malzeme otomatik olarak tekrar bunkere dökülür. Malzeme çıkış ağzından tahliye edilir. Konveyör, helezon, elevatör veya pnömatik taşıma sistemine aktarılır.

Çuval boşaltma istasyonu yükleme bunkeri besleme toz toplama sistemi
 

Yarı Otomatik Çuval Açma ve Boşaltma Sistemi

Yarı otomatik çuval açma makineleri orta kapasitede hammadde yükleme ihtiyaçları için uygundur. Bu istasyonlarda ham malzeme çuvalları insan gücü ile tek tek sistemin yükleme konveyörüne yerleştirilir. Sistem kesme bıçakları yardımıyla çuvalları otomatik olarak keserek açar, çuval içerisinde bulunan hammadde sistemin yükleme bunkerine dökülür. Dökülen malzemenin oluşturduğu tozlu hava, otomatik toz toplama sistemi tarafından emilir. Filtrelerden geçerek temizlenen hava dışarıya verilir. Toz toplama sistemi üzerinde biriken malzeme otomatik olarak tekrar bunkere dökülür. Malzeme sistemin çıkış ağzından tahliye edilir. Konveyör, helezon, elevatör veya pnömatik taşıma sistemine aktarılır. Kesilen çuval sistem tarafından otomatik olarak tahliye edilir.

Yarı otomatik çuval boşaltma sistemi çuval kesme toz toplama boşaltım otomatik hammadde besleme otomasyonu
   

Tam Otomatik Çuval Açma ve Boşaltma Sistemi

Yüksek kapasiteli çuval açma ve boşaltma ihtiyaçlarında tam otomatik çuval açma ve boşaltma sistemlerinden yararlanılır. Bu sistemler paletler üzerinde bulunan çuvalları herhangi bir personel gücüne ihtiyaç duymadan otomatik olarak alır, açar, ürünü boşaltır ve kesilen çuvalı tahliye eder. Tam otomatik çuval boşaltma sisteminde, üzerinde çuvallar olan paleti yerleştirmek için palet yerleştirme ünitesi ve palet tablası bulunur. Palet tablası dikey hareket etmektedir. Üzerine palet yerleştirildikten sonra otomatik olarak yukarıya kalkar. Makinanın üzerinde bulunan çuval askıları, paletin en üstünde bulunan çuvalları tutar ve boşaltma bunkeri üzerine doğru yatay hareket eder. Bunker üzerindeki bıçaklar çuvalları keser ve ürün makinanın bunkerine dökülür. Boş çuvallar ise atık haznesine bırakılır. Sistem palet üzerindeki bütün çuvallar bitene kadar otomatik olarak çalışır.

Otomatik Çuval Boşaltma Sistemleri
   

Bağlantılar