Yem Yükleme, Boşaltma, Taşıma Sistemleri

Canlı hayvan yemi çeşitli hammaddelerden ve katkılardan oluşmaktadır. Yem üretiminde ve kullanımında yemin bir yerden başka bir yere taşınması, hammaddelerin kırıcı ve karıştırıcılara taşınması, yine kırıcı ve karıştırıcılardan alınması, paketlenmesi ve çuvallara doldurulması sırasında pnömatik yem taşıma sistemleri helezon, elevatör ve konveyörler için alternatif ve pratik bir çözümdür. Büyükbaş hayvan yemi, küçükbaş hayvan yemi, kanatlı canlı yemi ve balık yemi, pelet yem üretilen fabrikalarda, çiftliklerde hava basıncı ve vakum ile yem taşınmasını sağlar.

Örnek Uygulamalar

Paketleme:

Çuval, big bag, konteyner gibi taşıma ortamlarına yem dolumu yapılır. Vakumlu taşıma sistemi ile yem yerden veya depodan çekilir. Mikser, yem kırma makinası, yem karıştırma makinesi gibi yem işleme cihazlarından vakum ile çekilen hayvan yemi, çuvallara doldurulur.  

Kamyona / traktöre yem yükleme boşaltma:

Depoda, siloda, yerde bulunan yem ve yem hammaddesi vakum ile çekilir, kamyona veya römörka taşınır.

Fabrika içi yem taşıma:

Yem ve yem hammaddesi, silo, depo, yer, boşaltma çukuru ,makina çıkışı gibi yerlerden yine tesis içindeki yerlere taşınır.

Binalar / fabrikalar arası yem taşıma:

Yem ve yem hammaddesi farklı binalara taşınır.

Yem Dağıtım Canlı Hayvan Besleme:

Siloda bulunan yemin hava basıncı ile püskürtülerek açık mekanlara dağıtılması, canlı hayvan yemlemesinde kullanılır.

Çuval Boşaltma:

Çuvalda bulunan yem, bunkere boşaltılarak pnömatik nakil hattına aktarılır. Boru hattı ile istenilen siloya, miksere veya kazana dolum yapılır.  

Silo Doldurma Boşaltma:

Kamyon, zemin, bunker gibi yerlerden alınan yemden siloya dolum yapılır. Silo içinde bulunan yem ile kamyona yükleme, fabrika, makine veya başka bir siloya taşıma işlemi yapılır. kamyon1

Kamyondan depo zeminine yem boşaltma

kamyon2

Silo içinden kamyona yem dolum işlemi

kamyon3

Helezon ve pnömatik sistem ile silo dolumu

kamyon4

Zeminden vakum ile silo dolumu

kamyon5

Silolarda bulunan farklı yem hammaddelerinin dozajlama ile mikserde karıştırılması

kamyon6

Karıştırıcı ile karıştırılan yemin vakum sistemi ile çuval veya big bag gibi paketlere doldurulması

kamyon7

Zeminden vakum ile çuval veya bigbag gibi paketlere yem doldurulması

kamyon8

Siloya çuvaldan yem doldurulması

Havalı Taşıma ile İletimi Sağlanan Yem ve Yem Hammaddeleri:

Arpa, buğday, mısır, yulaf,  kepek, çavdar, razmol, melas, ayçiçeği tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesi, soya tohumu küspesi, keten tohumu küspesi, kanola küspesi, bezelye tohumu, aspir küspesi, susam küspesi, yer fıstığı küspesi, yer fıstığı tohumu, pirinç kepeği, dane pirinç, pirinç kabuğu,   bonkalite, yonca unu, dane arpa, kurutulmuş gübre, mısır unu, gluten unu, darı, et unu, kemik unu, besi yemi, süt yemi, yumurta yemi, broiler yemi, pellet yem, premix katkı maddeleri.

Seyyar Pnömatik Yem Yükleme Boşaltma Sistemi

Seyyar pnömatik nakil ve iletim sisteminde vakum hortumu ile çekilen yem istenilen yere hava basıncı ile taşınır. Temel bileşenleri hava körüğü (blower), hava kilidi, ve siklon sistemidir.  Vakum hortumu yemi silodan, yerden veya kamyondan çeker. Çekilen yem boşaltma sistemi ile istenilen yere aktarılabilir. Kamyona, siloya, depoya dolum yapılabilir. Bu sistemi kullanmak için bir kişi yeterlidir.

Seyyar pnömatik yem taşıma sisteminin avantajları:

– Yem yerden, kamyondan veya silodan vakum ile çekilir ve yine yere, kamyona veya siloya aktarılır.

– Helezonun ulaşamadığı yerlerde rahatlıkla kullanılabilir

– Yem ve yem hammaddeleri yatayda 80 metre dikeyde 40 metre mesafeye taşınabilir

– Sistem elektrik motoru ve dizel motoru ile çalıştırılabildiği gibi, traktör ile de çalıştırılabilir.

– Kamyon, traktör gibi taşıtlara takılabilen az yer kaplayan, istenilen kapasitede taşıma sistemleri mevcuttur. 

seyyar-havali-tasima-hububat-yukleme

image004

Pnömatik Taşıma Sistemlerinin Konveyör, Helezon ve Elevatörlere göre avantajları

– Konveyor, elevatör ve helezonlu taşıyıcılarda malzeme genellikle doğrusal yolları takip eder. Helezonlar tamamen doğrusal taşıma yaparlar. Mal yatay, dikey veya eğimli taşınabilir. Helezon ile taşıma mesafesi kısadır. Kovalı elevatör sistemleri ise genellikle sadece dikey doğrultularda malzeme taşır. Konveyör sistemleri ise genellikle yatay düzlemde çalışır. Konveyor ile taşınan malzemelerde sağa sola dönüşler yapmak mümkündür. Helezonlu sistemlerin küçük boyutluları taşınabilmekte ve yer değiştirilebilmektedir. Bunun dışında hem helezon, hem kovalı elevatör hem de konveyörler uygulama ortamlarında sabit bir zemine monte edilirler. Pnömatik taşıma sistemleri boyutlarına göre hem sabit hem de seyyar olarak üretilebilir. Malzeme iletim yolu yatay, dik veya kıvrımlı olabilir, herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Aynı zamanda koveyör ve elevatör sistemlerinin aksine taşıma hattı için yer ihtiyacı da çok azdır. Gerektiğinde sadece boru hattının yönü ve yeri değiştirilerek farklı yönlere taşıma yapmak mümkündür. Kovalı elevatör, konveyör ve helezon sistemlerinde değişiklik ve ekleme yapmak çok daha zordur. -Kovalı elevatör ve konveyorlü makinalarda bir çok mekanik parça, motor, redüktör ve bilya bulunmaktadır. Parça sayısı fazla olduğu için arıza yapma ihtimali yüksektir. Elevatör ve konveyörlerin parça bakımı ve değiştirme işlemleri de zahmetlidir. Özellikle uzun mesafeli konveyör sistemlerinde sadece bilya değişimi bile çok maliyetli ve zaman alan bir işlemdir. Havalı taşıma sistemlerinde genellikle blower ve hava kilidi adı verilen iki temel cihaz ile bunları çalıştıran motor ve redüktör bulunmaktadır. Sistemin diğer bileşenleri boru hattı, siklon ve silo gibi öğelerdir. Konveyör ve elevatör sistemlerine göre çalışan ve hareket eden parça sayısı çok daha az olduğu için pnömatik taşıma sistemlerinin arıza yapma riski de düşüktür. Tamir ve bakım işlemleri kısa sürede bitirilebilmektedir. – Helezon ile taşıma işlemi özellikle mısır, fındık, çekirdek gibi hassas malzemeler için uygun değildir. Bu tip malzemeler helezonun dönen parçaları arasında kolaylıkla sıkışıp kırılabilmektedir. Havalı taşıyıcılarda ise taşınan malzemeye zarar verecek herhangi bir ekipman bulunmamaktadır. – Kovalı elevatör ve konveyör sistemleri genellikle malzemeyi açık bir ortamda taşımaktadır. Özellikle tozlu malzemelerde ortama toz karışması, hareketli ekipmanların kirlenmesi gibi problemler olabilmektedir. Gıda malzemelerinin elevatör ve konveyör ile taşınmasında ortama dağılan gıda parçacıkları bakteri olulşumu riskini doğurmakta, hijyen problemlerine sebep olmaktadır. Hava ile taşıma sistemlerinde ise malzeme kapalı borular içinde iletilmektedir. Ortama herhangi bir toz, partikül yayılımı olmamaktadır.