Yükleme Körüğü Aksesuarları

    Hammadde yükleme körükleri uygulama gerekliliklerine göre farklı özelliklerde ve farklı aksesuarlar ile birlikte imal edilebilmektedir.  
 

Toz Toplama Sistemi

Toz toplama sistmemleri hammadde yükleme körüklerinin toz yaymadan çalışabilmelerini sağlamaktadır. Ortam koşullarına, yükleme yapılacak hammadde özelliklerine göre farklı tip toz toplama sistemleri bulunmaktadır.

Stok sahası yükleme körüğü toz toplama sistemi
   
 

Gövde Üzeri Toz Toplama Sistemi

Yükleme körüğünün ana gövdesi üzerine bağlanan toz toplama sistemleri yükleme sırasında oluşan tozu çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Malzemenin akışı ve boşaltma ağzından çıkışı sırasında oluşan toz, sistem üzerinde bulunan emiş fanı yardımıyla çekilmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar yükleme körüğü içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir.

Silobas yükleme körükleri toz toplama filtre sistemleri tozsuzlaştırma
   
 

Yandan Bağlantılı Toz Toplama Sistemi

Yandan bağlantılı toz toplama sistemleri, yükleme körüklerinin ana gövdesinin üst kenarına yerleştirilmektedir. Montaj yerinde yüksekliğin yetersiz olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, yükleme sırasında oluşan tozu çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar yükleme körüğü içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir.

Dökme yük kamyonu yükleme körüğü toz tutma filtre sistemi
   

Bağımsız Toz Toplama Sistemi

Kısıtlı alanlarda bulunan yükleme körüklerinin üzerine toz toplama üniteleri takılamayabilmektedir. Böyle durumlarda yükleme körüğünün hava tahliye borusundan toz emişi yapılmaktadır. Toz emişini sağlayacak toz toplama sistemi ayrı bir yere kurulmakta, toz emiş boru hattı ile yükleme körüğüne bağlantı sağlanmaktadır.Toz toplama sistemi yükleme körüğünden gelen tozlu havayı filtreleyerek tahliye etmektedir. Havadan ayrılan tozlar sistemin depolama haznesinde biriktirilmektedir.

Teleskopik Kamyon silobas yükleme körükleri toz toplama sistemleri
   

Merkezi Tozsuzlaştırma Sistemleri

Büyük endüstriyel tesislerde üretim hatlarının çeşitli noktalarında oluşan tozların toplanması amacıyla merkezi tozsuzlaştırma sistemleri kullanılmaktadır. Yükleme körüklerinin hava tahliye boruları toz toplama hatlarına bağlanmakta, oluşan tozlar tozsuzlaştırma sisteminin vakum gücüyle toplanmaktadır.

Merkezi filtre ve tozsuzlaştırma sistemi hammadde yükleme kamyon silobas teleskopik körükleri
   

Otomatik Alt Kapatma Koniği

Silobas yükleme körüklerinde veya kapalı vagon yükleme körüklerinde otomatik alt kapatma konikleri bulunmaktadır. Yükleme körüğünün boşaltma ağzında bulunan kapatma koniği normal şartlarda boşaltma ağzını kapalı tutmaktadır. Hammadde yüklenmesi amacıyla körüğün ucu tanker girişine oturduğu zaman kapatma koniği açılmakta ve malzeme akışına izin vermektedir. Yükleme işlemi bittiğinde körüğün yukarıya çekilmesiyle birlikte körük ucu hemen kapanmaktadır. Böylece yükleme körüğü içerisinde kalan tozlar dışarıya dökülmemektedir.

Tanker silobas toz yükleme körüğü otomatik alt kapama koniği animasyon 3d
   
   

Numune Alıcı

Toz ve tanecikli yapıdaki dökme malzemelerin sevkiyat öncesi fiziksel özelliklerinin kontrol edilmesi gerekebilmektedir. Yükleme körükleri üzerine yerleştirilen numune alma sistemleri yükleme sırasında akan malzeme içerisinden istenilen miktarda numune alınmasını sağlamaktadır. İhtiyaca göre el ile mekanik çalışan veya otomatik çalışan numune alıcılar kullanılabilmektedir. Otomatik numune alıcı yardımıyla istenilen periyotlarda ve istenilen miktarda hammadde numunesi alınmaktadır.

Hammadde yükleme körükleri numune alma sistemleri toz numune alıcı
   
   

Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Yükleme Körükleri

Uçucu kül (fly ash), klinker gibi zaman zaman yüksek sıcaklıkta transfer edilen malzemelerin temas ettiği ekipmanların da bu sıcaklıklara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir. Yükleme körüklerinin yüksek sıcaklığa dayanıklı modellerinde körük malzemesi, aşınma konikleri, motor ve sensörler sıcaklıktan etkilenmeksizin işlev görmektedir. Uygulama şartlarına bağlı olarak 300OC sıcaklığa kadar toz ve tane yapıdaki malzemelerin yüklemesi yapılabilmektedir.

Kömür külü fly ash uçucu kül yükleme körükleri yüksek sıcaklık sıcağa dayanıklı teleskopik körük
   

Seviye Sensörleri

Açık ortam yükleme körükleri ve kapalı hacim yükleme körüklerinde kullanılan seviye sensörleri farklı yöntemler ile çalışmaktadır.

Silobas yükleme körükleri gibi kapalı ortamlarda çalışan körüklerin seviye sensörleri tanker içerisindeki malzemenin en üst seviyeye ulaşması durumunda sinyal vermektedir. Ürünün taşmasını önleme, silobasın tamamaen doldurulmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Kamyon yükleme körükleri ve stok sahası yükleme körükleri gibi kapalı hacim yükleme körüklerinde seviye sensörleri toz tutma perdesi içerisinde bulunmaktadır. Bu sensörler yükleme zemininde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir.

  Silobas dolum körüğü seviye şalteri kamyon yükleme körükleri seviye sensörü
   
 

Atex Uyumlu Yükleme Körükleri

Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda, kolay alev alan, parlayan ve patlayan toz hammaddelerin aktarılacağı yükleme körüklerinde ilgili standartlara uygun ekipmanlar kullanılmalıdır. Söz konusu hammadde yükleme körüklerinin tasarımı statik elektrik ve kıvılcım oluşumuna izin vermemektedir. Aşırı ısınmaya, gaz oluşuman karşı sensörler eklenebilmektedir. Körük malzemesi antistatik özelliktedir. Kullanılan motor, vana, valf, fan, filtre gibi ekipmanlar ex-proof özellikte ve Atex sertifikalıdır .

Atex sertifikası silobas yükleme körüğü kamyon doldurma teleskopik yükleme sistemleri
   
 

Gıda Hammaddelerine Uygun Yükleme Körükleri

Gıda hammaddeleri ve gıda ürünlerinde kullanılan yükleme körükleri gıda standartlarına uygun imal edilmektedir. Toz veya granül halindeki gıda maddelerine temas eden metal yüzeyler paslanmaz çelikten üretilmekte, diğer ekipmanlar ilgili standart ve yönetmeliklere uygun yapıda seçimektedir. Filtre üniteleri, vanalar ve hareketli mekanizmalarda gıda sertfikalı modeller tercih edilmektedir. Kontaminasyon ve bakteri oluşumuna karşı ünite üzerinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Gıda sertifikalı silobas yükleme körükleri yükleme şutları
   

Uzaktan Kumanda Paneli

Hammadde yükleme körüklerinin operatör tarafından idare edilmesini sağlayan ana kontrol panelinin yanısıra, uzaktan kumanda paneli ile yükleme alanına daha yakın bir bölgeden sistemin çalışması idare edilebilmektedir. Uzaktan kumanda panelleri kablolu veya kablosuz hazırlanabilmektedir.

uzaktan kontrollü silobas yükleme
   

Diğer Sistemler ile İletişim

Hammadde yükleme körükleri bağlı olduğu diğer sistemler ile uyumlu çalışması amacıyla sinyal alma ve gönderme özelliğine sahiptir. Yükleme körüklerine malzeme besleyen konveyör ve vana ekipmanları körük tarafından çalıştırılabilmektedir. Aynı şekilde yükleme körüğünün çalışması diğer sistemler tarafından kontrol edilebilir. Özellikle kamyon kantarı ile yapılan dolum uygulamalarında, silobas veya kamyonlara istenilen miktarda yükleme yapıldığında körük sistemine durma sinyali verilir. Körük ünitesi yüklemeyi durdurarak yukarıya kalkar.

Dökme malzeme yükleme körüğü otomasyonu hammadde yükleme sistemleri
   
 

Tartım Sistemi

Silobas, kamyon, gemi veya stok sahalarına doldurulan hammadde miktarının ölçümü ve kontrolü amacıyla tartım sistemlerinden faydalanılmaktadır. Tartım işlemi yükleme körüğünden önce yapılabileceği gibi, yükleme körüğünden sonra aracın tartılması ile de yapılabilmektedir. Yükleme körüğünden önce tartım bunkeri, dozaj bant kantarı, silo tartım üniteleri kullanılmaktadır. Yükleme körüğünden sonra yapılacak tartımlarda genellikle kamyon veya silobas kantarları kullanılmaktadır.

Kamyon silobas yükleme körüğü kantarı kamyon tartım yükleme dolum sistemi
   
 

Üçlü ve Dörtlü Halat Sistemi

Standart yükleme körükleri ikili taşıyıcı halat sistemi ile çalışmaktadır. Bu tasarım normal şartlarda birçok uygulama için yeterlidir. Yüksek kapasiteler, uzun yükleme körüğü boyları ve yüksek rüzgar hızlarının olduğu ortamlarda taşıma halatlarının sayısı arttırılmaktadır. Yükleme körüğü halat sayısının artması ile birlikte körük gövdesinin dayanımı artmaktadır.

stok sahası gemi yükleme körüğü kamyon yükleme teleskopik şut halat sistemi
   
 

Titreşim Motoru

Yükleme körüğü gövdesine takılan vibrasyon motorları körük gövdesi içerisinde kalan tozların boşaltılmasını sağlamaktadır. Yükleme körüğünün çalışması sırasında veya yükleme bittikten sonra titreşim motorları çalışmakta ve yüzeye yapışan tozlar dökülmektedir.

Titreşim motoru silobas yükleme körüğü teleskopik toz boşaltma sistemi
   

Dağıtıcı Sistemi

Dökme hammaddeler silobas tankına veya kapalı depolara dolduğunda malzemenin akışkanlığına bağlı olarak yükleme noktasının çevresi tam olarak dolmayabilir. Kül, çimento, kum, demir tozu gibi yoğunluğu fazla olan ürünlerde silobas tankının içine dolabilen miktardaki malzeme silobasın taşıma kapasitesini karşılamaktadır. Yem, un, buğday, perlit gibi yoğunluğu daha düşük olan ürünlerde silobasın taşıyabileceği ağırlıktan daha az miktarda malzeme doldurulabilmektedir. Bu nedenle taşıma maliyetleri artmaktadır. Polimak tarafından üretilen silobas yükleme körüklerine isteğe bağlı olarak dağıtıcı sistemi takılmaktadır. Kendi ağırlığı ile aşağı akan malzeme dağıtıcı yardımıyla silobas tankının boş kalan yerlerine fırlatılmaktadır. Silobası daha verimli doldurmaktadır. Tank içerisinde boş hacim bırakmamaktadır. Böylece hafif hammaddelerin nakliye maliyetleri düşmektedir.

Silobas tanker dökme malzeme yükleme körüğü toz dağıtıcı yayma sistemi pervane motoru
   
 

Poliüretan Kaplamalı Boşaltma Koniği

Kapalı tip silobas yükleme körüklerinin altında poliüretan kaplamalı konik çıkış ağzı bulunmaktadır. Esnek ve sızdırmaz yapıdaki çıkış ağzı silobas tankının giriş ağzına tam olarak oturmakta, sızdırmazlığı sağlayarak silobas dolumu sırasında toz kaçışını önlemektedir. Aşınmaya dayanıklı poliüretan yapı sistemin kullanım ömrünü arttırmaktadır. Konik çıkış ağzı tasarımı farklı boyutlardaki silobas giriş ağızlarına uyumu kolaylaştırmaktadır.

Teleskopik Silobas yükleme köürkleri poliüretan boşaltma ağzı
   
 

El Kontrollü Vinç Düzeneği

Hammadde aktarımının az olduğu tesislerde yükleme körükleri el kontrollü vinç düzeneği ile çalıştırılabilmektedir. Söz konusu körük ünitelerinde elektrik motoru, sensör gibi elektrikli ekipmanlar bulunmamaktadır. Körüğün yukarı ve aşağı hareketi üzerinde manuel çevirme kolu olan halat tamburlu vinç düzeneği ile sağlanmaktadır.

Kamyon silobas yüklemesi körükleri el kontrol vinç teleskopik toplama düzeneği
   

Yükleme Körüğü Pozisyonerleri

Yükleme körüğü pozisyon kontrol sistemleri, hammadde yüklemesi sırasında yükleme körüğünün yatay eksende hareket ettirilebilmesini sağlamaktadır. Sistem, yükleme yapılacak kamyon veya silobas üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru hareket etmektedir. Böylece aracın manevra yapmasına gerek kalmamakta ve dolum süreleri kısalmaktadır. Uzaktan kumanda sistemi ile çalışan konum kontrol sistemi yardımıyla yükleme körüğü kısa süre içerisinde istenilen konuma gelmektedir. Özellikle silobas yükleme uygulamalarında yükleme körüğü silobas üst kapağına göre konumunu kısa sürede ayarlamaktadır. Böylece silobas kamyonunun hareketine ihtiyaç kalmamaktadır. Ortam şartlarına göre tek eksenli, çift eksenli ve mafsal kollu pozisyonlama sistemleri bulunmaktadır.  

Tek Eksenli Yükleme Körüğü Pozisyoneri

Tek eksenli sistemlerde yükleme körüğü kamyon kasası veya silobas üzerinde ileri ve geri hareket edebilmektedir. Hammadde tek noktadan akmakta, pozisyoner üzerindeki haznede toplanmakta ve körüğe aktarılmaktadır.

 

Çift Eksenli Yükleme Körüğü Pozisyoneri

Çift eksenli sistemlerde yükleme körüğü kamyon kasası veya silobas üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru hareket edebilmektedir. Hammadde tek noktadan akmakta, pozisyoner üzerindeki haznede toplanmakta ve körüğe aktarılmaktadır.

Silobas yükleme körükleri pozisyoneri
   
 

Mafsal Kollu Yükleme Körüğü Pozisyoneri

Mafsal kollu sistemlerde birbirlerine mafsal düzeneği ile bağlı havalı bantlar bulunmaktadır. Hammaddenin çıkış noktasının yükleme alanına uzak olduğu ortamlarda tercih edilmektedir. Havalı bantlar aracılığıyla malzeme yatay olarak belli bir mesafeden transfer edilebilmektedir. Körüğün bağlı olduğu sistem çift eksenli yatay harekete izin vermektedir. Böylece araç üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru istenilen konuma gidilebilmektedir.

Teleskopik Silobas yükleme körüğü mafsal kolu havalı bant konveyör yükleyici
   
 

Yükleme Körüğü Erişim Platformu

Silobas kapağını açma, kamyon brandasını kaldırma, yükleme körüğünü kontrol etme ve bakım işlemleri için çalışanların aracın üzerinde güvenle hareket etmesi gerekmektedir. Araç erişim platformu kamyon veya silobasın altına yanaşabileceği güvenli bir ortam sağlar. Üretim tesislerin farklı ihtiyaçlarına ve ortam koşullarına göre yükleme körüğü erişim platformları özel olarak tasarlanmaktadır.

Kamyon erişim platformu silobas yükleme körüğü platform
   
 

Özel Tasarım Yükleme Körükleri

Standart seri yükleme körüklerinin yanında özel ihtiyaçlara göre yükleme körükleri tasarlanmaktadır. Hızlı, tozsuz ve güvenli hammadde aktarımı için yükleme körüklerinin özenle tasarlanması gereklidir. Ürün tasarımında transfer edilen hammaddenin fiziksel, kimyasal özellikleri, yükleme kapasitesi, ortam koşulları gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

Malzeme yükleme körükleri özel tasarım
   

Makina Güvenliği

Polimak tarafından üretilen hammadde yükleme körükleri, ilgili iş güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Sistemin tamamı CE belgelidir. Standartlara uygun CE sertifikalı ekipmanlar kullanılmaktadır. Sistem üzerinde insan ve tesis güvenliği ile ilgili gerekli önlemler bulunmaktadır. İş kazalarını önlemek amacıyla gerekli alarm sistemleri, mekanik ve otomasyon tedbirleri, güvenlik kilit mekanizmaları bulunmaktadır. Uygulama ve ortam şartlarına göre ekstra tedbirler ve güvenlik ekipmanları kullanılabilmektedir.

Silobas kamyon yükleme körüğü makina güvenliği Avrupa CE normu iş güvenliği standartları
     

Bağlantılar