Yükleme Körüğü Modelleri

Kapalı Hacim Dolum Körükleri

  Kapalı hacim yükleme körükleri silobas, kapalı konteyner ve kapalı depolu gemilerin yüklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Yükleme körüğü ucunda esnek poliüretan kaplamalı boşaltma ağzı bulunmaktadır. Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek tanker girişine oturur ve sızdırmazlık sağlar. Hammadde yüklemesi sırasında tanker içerisinde bulunan hava toz toplama sistemi tarafından emilir, malzeme akış hızı artarken oluşan toz toplanır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar tanker içerisine gönderir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Boşaltma ağzının altında bulunan seviye sensörü, silobas veya konteyner dolduğu zaman ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal göndermektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.      

Açık Ortam Yükleme Körükleri

 

Toz ve tanecikli malzemelerin kamyon, gemi, stok sahası gibi çevreye açık araç ve alanlara aktarılması amacıyla açık ortam yükleme körüklerinden yararlanılmaktadır. Otomatik yükselme sistemi ve esnek toz tutma perdesi bu kamyon, gemi ve stok alanı yükleme körüklerinin en önemli özellikleridir. Toz tutma perdesi yükleme körüğünün boşaltma noktasında bulunmaktadır. Malzemenin dökülme anında kamyon, gemi veya stok alanı zemininde oluşan tozu kapalı alanda tutmaktadır. Yükleme körüğüne bağlı toz toplama sistemi bu bölgedeki tozu emmekte, dışarıya yayılmasını önlemektedir. Emilen toz, kamyon, gemi veya stok sahasına otomatik olarak tekrar gönderilmektedir. Böylece yükleme sırasında malzeme kaybı yaşanmamaktadır. Sistem üzerinde bulunan seviye sensörleri zeminde yığın halinde biriken malzemenin seviyesini kontrol etmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça yükleme körüğü otomatik olarak yükselmekte, malzeme akışı için yeterli hacim oluşturulmakta, aynı zamanda toz yayılımı engellenmektedir. Yükleme işi bittiğinde körük üzerinde bulunan malzeme boşaltma vanası kapatılmakta veya konveyör durdurulmaktadır. Malzeme akışının tamamen kesilmesini müteakiben yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

           

Çift Fonksiyonlu Yükleme Körüğü

       

Bağlantılar