Yükleme Körüğü Yapısı ve Seçenekleri

  Uygulama ihtiyaçlarına göre malzeme yükleme körüğü sistemlerinin uzayıp kısalan körük kısımlarının tasarımı değişmektedir.  
 

Tek Dış Körük

Sistemde dış yüzeyi kapatan tek körük bulunmaktadır. Toz yükü az olan tanecikli ve granül yapıdaki hammaddelerin yüklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Malzeme akışı ve toz çıkışı aynı hacim içerisindedir.

Silobas yükleme körüğü tek körüklü branda
   
 

İç ve Dış Körük

Sistemde iç içe geçmiş iki adet körük bulunmaktadır. İçeride bulunan körüğün içinden hammadde akarken iki körüğün arasında kalan bölgeden tozlu hava yukarıya doğru emilmektedir. Emişi sisteme bağlı toz toplama ünitesi yapmaktadır. Biriken tozlar aynı bölgeden tekrar aşağıya gönderilmektedir. Çift körük tasarımında aşağı ve yukarı doğru akışlar ayrıldığı için yükleme hızı ve verimi artmaktadır.

İç ve dış brandalı tanker silobas yükleme körüğü
   
 

Dış Körük ve Aşınma Konikleri

Sistemde dış körüğünün içerisinde konik şeklinde iç içe geçmiş borular bulunmaktadır. Bu koniklerin içinden hammadde akarken, koniklerin dış yüzeyi ile körük arasında kalan bölgeden tozlu hava yukarıya doğru çekilmektedir. Yüklemesi yapılan hammadde sadece aşınma koniklerine temas ederek akmaktadır. Körük kısmına temas edilmediğinden dolayı körük üzerinde aşınma olmamakta, ömrü artmaktadır. Yükleme yapılan ürüne göre aşınma koniklerinin yapısında farklı malzemeler seçilebilmektedir. Karbon çeliği veya siyah sacdan mamul konikler genel olarak birçok toz yapıdaki hammaddenin yüklenmesi için yeterlidir. Aşındırıcılığı yüksek hammaddelerde hardox çelik konikler tercih edilmektedir. Gıda hammaddeleri veya kimyasal malzemelerde paslanmaz çelik malzemeden mamul konikler kullanılmaktadır. Bu tasarım aynı zamanda yüksek sıcaklıktaki toz malzemelerin yüklenmesi için uygundur. Aşınma konikleri körük ile sıcak hammadde arasında ısı bariyeri görevi görmektedir.

Silobas kamyon yükleme körüğü aşınma konikleri hardox aşınma plakası
   
 

İç Körük, Dış Körük ve Aşınma Konikleri

Sistemde dış körüğünün içerisinde konik şeklinde iç içe geçmiş borular ve bu boruları muhafaza eden iç körük bulunmaktadır. Aşınma koniklerinin içinden hammadde akarken, koniklerin dış yüzeyi ile körük arasında kalan bölgeden tozlu hava yukarıya doğru çekilmektedir. Koniklerin içindeki malzeme akışı ile dış bölgedeki tozlu hava akışı iç körük yardımıyla birbirinden ayrılmıştır. Böylece yükleme hızı ve verimi artmaktadır. Yüklemesi yapılan hammadde sadece aşınma koniklerine temas ederek boşaltıldığından dolayı körük üzerinde aşınma olmamaktadır. Aktarılan dökme malzeme türüne göre aşınma koniklerinde farklı malzemeler seçilebilmektedir. Karbon çeliği veya siyah sacdan mamul konikler genel olarak birçok toz yapıdaki hammaddenin yüklenmesi için yeterlidir. Aşındırıcılığı yüksek hammaddelerde hardox çelik konikler tercih edilmektedir. Gıda hammaddeleri veya kimyasal malzemelerde paslanmaz çelik malzemeden mamul konikler kullanılmaktadır.

Tanker Silobas Çimento KAmyon yükleme körüğü aşınma konikleri çift toz toplamalı branda teleskopik şutu
 

Yükleme Körüğü Seçim Tablosu

Yükleme yapılan malzemenin tipine, tozuma miktarına, tane büyüklüğüne ve çalışma koşullarına göre uygun körük tipini aşağıdaki tablo yardımıyla seçebilirsiniz.

  Silobas kamyon gemi yükleme körükleri seçim tablosu körük branda aşınma koniği tipleri    

Ağır Hizmet Yükleme Körükleri

 
 

Teleskopik Boru

Teleskopik boru sistemleri yüksek sıcaklık ve / veya yüksek kapasitede tozlu ve aşındırıcı hammaddelerin kamyon, gemi ve stok alanlarına doldurulmasını sağlamakktadır. Bu tasarımda esnek körük yerine iç içe geçmiş borular kullanılmaktadır. Borular vinç sistemi yardımıyla telskopik olarak açılıp kapanmaktadır. Teleskopik borunun çıkış ağzında esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Malzeme boşaltma hızını arttırmak amacıyla geniş çaplı borular kullanılmakta, dış ortam ile temas kesildiğinden toz yayılımı engellenmektedir.

Klinker yükleme şutu çimento hammadde doldurma körüğü teleskopik boru
   
 

Teleskopik Boru ve Dış Körük

Teleskopik borunun dışına toz toplama verimini arttırmak amacıyla körük düzeneği eklenebilmektedir. Malzemenin zemine temas ettiği noktada ortaya çıkan toz esnek toz tutma perdesi tarafından hapsedilmekte, dış körük ile teleskopik boru arasındaki hacimden vakum ile emilerek toz toplama sistemine çekilmektedir.

Teleskopik yükleme şutu teleskopik doldurma borusu klinker yükleme
   
 

Teleskopik Boru ve Çift Taraflı Toz Toplama Körükleri

Çok yüksek kapasiteli tozlu yapıdaki malzemelerin boşaltılmasında teleskopik borunun iki yanına bağımsız toz emiş körükleri takılmaktadır. Sistemin çıkış noktasında bulunan toz tutma perdesinin boyutları standart modellere göre daha büyüktür. Toz emiş körükleri ürünün zemine temas ettiği noktadan yüksek vakum gücüyle tozu emmektedir.

Klinker yükleme teleskopik şut dolum körüğü
     

Bağlantılar